Työeläkemaksun määräytyminen

Työnantajana huolehdit työntekijöidesi eläketurvasta maksamalla TyEL-maksun. Maksun suuruus riippuu koostasi työnantajana sekä saamistasi asiakashyvityksistä. TyEL-ikärajat määrittävät TyEL-maksuprosentin suuruuden.

Kuka työnantajan kuuluu vakuuttaa?

 • Kaikki 17–68-vuotiaat työntekijät
 • Työsuhteeseen palkatut eläkeläiset
 • Toiselle työnantajalle vuokratut työntekijät
 • Ulkomaille lähetetyt työntekijät
 • Työsuhteeseen palkatut freelancerit

Työeläkemaksun suuruus

TyEL-maksu on tietty prosentti toteutuneesta palkkasummasta eli niistä palkoista, jotka työnantaja maksaa työsuhteessa oleville työntekijöilleen. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa TyEL-maksun vuosittain.

Vuodesta 2019 alkaen työnantaja ilmoittaa työntekijöiden palkkatiedot tulorekisteriin. TyEL-maksu lasketaan tulorekisteriin ilmoitettujen TyEL-palkkatietojen perusteella kuukausittain.  

TyEL-palkka on pääsääntöisesti sama kuin työntekijälle maksettu bruttopalkka. Palkat ilmoitetaan tulorekisterin hyväksymillä tulolajeilla tulorekisteriin. 

Lue lisää palkkalajeista ›

Työnantaja ei maksa TyEL-maksua kokonaan, vaan työntekijät maksavat siitä osan. Vuonna 2020 työnantajan maksunosuus on 1.1.-30.4. keskimäärin 16,95 % ja 1.5.-31.12. keskimäärin 14,35 % bruttopalkkasummasta, loppuosa on työntekijän osuutta.

TyEL-maksu, % palkoista

2019

2020

Keskimääräinen TyEL-maksu

24,4 %

1.1.-30.4.   24,4 %
1.5.-31.12. 21,8 %

TyEL-perusmaksu

25,2 %

1.1.-30.4.   25,3 %    1.5.-31.12. 22,7 %

 

Mitkä asiat vaikuttavat tyEL-maksun suuruuteen?

TyEL-maksun suuruuteen vaikuttaa eräpäivän valinta. TyEL-maksu erääntyy pääsääntöisesti palkanmaksua seuraavan kuukauden viimeisenä päivänä. Voit valita maksun erääntymään myös seuraavan toisen kuukauden aikana palkanmaksupäivästä. Tällöin maksuun lasketaan vakuutusmaksukorko toisen kuukauden osalta. 
Arvioi laskurin avulla, miten eräpäivän siirto vaikuttaa TyEL-maksuun

TyEL-maksusi määräytymiseen vaikuttaa myös, kuinka suuri työnantaja olet, kuinka kauan olet ollut Ilmarisen asiakas sekä kuinka paljon saat asiakashyvitystä.

 • Eläkeasioissa työnantajan koon ratkaisee toteutunut palkkasumma. Jos palkkasummasi on suuri, noin 2,08 miljoonaa euroa, olet suurtyönantaja. Silloin työeläkemaksuusi vaikuttaa maksuprosentin lisäksi maksuluokka. Maksuluokkaan perustuva maksu on työkyvyttömyyseläkemaksu, jolla rahoitat työntekijöittesi työkyvyttömyyseläkkeet. Siksi työntekijöiden hyvinvoinnista kannattaa huolehtia, kirjaimellisesti.
 • Asiakashyvitys on meiltä saamasi hyvitys, joka pienentää maksuasi. Ilmarisen asiakkaat ovat saaneet alan parhaat asiakashyvitykset. Hyvä vakavaraisuus ja kustannustehokkuus tuovat asiakkaillemme suuret asiakashyvitykset. Asiakashyvitys lasketaan keväällä ja se huomioidaan laskennan jälkeen muodostuvassa TyEL-laskussa.
 • Mikäli palkkasummasi yltää suurtyönantajan palkkaan, saat maksutappioalennuksen. Kun palkkasummasi tai konsernipalkkasummasi on vähintään 5 miljoonaa euroa, saat myös suuruusalennuksen. Suuruusalennus lasketaan keväisin ja se huomioidaan laskennan jälkeen tulevassa TyEL-laskussa. Suuruusalennuksen näet kirjautumalla verkkopalveluumme.


TyEL-maksuprosentin osat

TyEL-maksuprosentti koostuu kuudesta osasta, joista kahdella kerätään varoja vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeiden rahoittamiseen. Kuudesta osasta suurin on tasausosa, jolla rahoitetaan mm. perhe-eläkkeet sekä kaikkien eläkkeiden indeksikorotukset. Muut osat käytetään eläkkeiden hallinnointiin ja maksutappioiden kattamiseen. Asiakashyvitys on asiakkaillemme antamamme alennus, joka pienentää TyEL-maksua.

Keskimääräisen TyEL-maksuprosentin osat, % palkoista

 

 2019

 2020

Vanhuuseläke

  3,5

   3,5

Työkyvyttömyyseläke

  0,9

   1,0

Tasausosa

19,8

 19,9 (1.1.- 30.4.)             17,3 (1.5. -31.12.)

Muut osat

  0,8

   0,7

Asiakashyvitys eli alennus

- 0,6

- 0,7

KESKIMÄÄRÄINEN TYEL-MAKSU

24,4

1.1.-30.4.    24,4  1.5.-31.12.  21,8

Työntekijän eläkevakuutusmaksu on 1.1.2017 alkaen ollut saman suuruinen kaikilla ikäluokilla. 53-62-vuotiailla työntekijöillä maksuosuus on kuitenkin muita suurempi siirtymäajan eli vuoden 2025 loppuun saakka, koska työntekijälle kertyy siirtymäaikana enemmän eläkettäkin. Suurempaa maksuprosenttia käytetään 53 vuoden täyttymistä seuraavan kuukauden alusta sen kuukauden loppuun, jona työntekijä täyttää 63 vuotta.

Työntekijän maksuosuus, % palkasta

2019

2020

17-52-vuotias työntekijä

6,75

7,15

53-62-vuotias työntekijä

8,25

8,65

63-67-vuotias työntekijä

6,75

7,15


Pidätä työntekijän osuus hänen palkastaan myös näissä tapauksissa:

 • työntekijä saa palkan lisäksi eläkettä,
 • olet ottanut työntekijälle vapaaehtoisen TyEL-vakuutuksen ulkomaantyötä tai luottamustointa varten tai
 • olet vakuuttanut työntekijän vapaaehtoisesti, vaikka palkka jää alle TyEL-alarajan (vakuuttamisvelvollisuuden alaja vuonna 2020 on 60,57 euroa palkkaa kuukaudessa, 2019 raja on 59,36 euroa/kk).

Kaikki palkat tulee ilmoittaa tulorekisteriin.

Katso tästä sosiaalivakuutusmaksut ›

Asiakashyvitys on alennus, jonka sopimustyönantaja saa keväisin.  Jaettavan asiakashyvityksen määrään vaikutta toimintamme tehokkuus ja sijoitustuotot. Asiakashyvitys lasketaan keväällä ja se huomioidaan laskennan jälkeen TyEL-laskutuksessa.  Vakuutuskohtaisen hyvityksen suuruuteen vaikuttavat asiakkaan koko ja asiakkuussuhteen kesto Ilmarisessa.  Uudelle yritykselle tai toisesta yhtiöstä siirtyvälle asiakkaalle alkaa kertyä asiakashyvitystä heti asiakkuuden alusta lähtien.

Vuonna 2019 maksettavissa asiakashyvityksissä on uudet perusteet. Ilmarisen uusi asiakashyvitysmalli perustuu entistä voimakkaammin asiakkaan palkkasummaan. Hyvitysperusteet huomioivat aikaisempaa tasapuolisemmin sekä vanhat että uudemmat asiakkaat.

Asiakashyvityksen näet kirjautumalla verkkopalveluun. 

Saamiisi hyvityksiin vaikuttavat:

 • kuinka pitkään olet ollut Ilmarisella sopimustyönantajana, eli kuinka pitkään TyEL-vakuutuksesi Ilmarisella on ollut voimassa,
 • kuinka suuri työnantaja olet (työntekijöille maksamasi palkkasumma vaikuttaa asiakashyvityksen määrään),
 • oletko sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja (asiakashyvitys ei koske tilapäisiä työnantajia).

Asiakashyvitys koskee sinua siitä päivästä lähtien, jona TyEL-vakuutuksesi alkaa Ilmarisessa. Saat hyvityksen ensimmäisen kerran toisena vakuutusvuonna. Hyvityksen saat, vaikka siirtäisit vakuutuksesi toiseen työeläkeyhtiöön. Jatkossa asiakas saa päättymisvuodelta hyvityksen samoin perustein kuin vakuutuksen jatkuessa. Yhtiökohtaisista eroista johtuen päättymisvuoden jälkeen maksettava hyvitys on noin puolet aiemmasta. Jälkihyvityksiä maksetaan asiakkaalle enintään kolme vuotta vakuutuksen irtisanomisen jälkeen. Jälkihyvityksiä koskevia uusia sääntöjä sovelletaan 31.12.2016 jälkeen siirtoon päättyneissä vakuutuksissa. 

Asiakashyvitysten maksaminen on sinulle merkki Ilmarisen vakavaraisuudesta ja sijoitustoiminnan onnistumisesta: sijoitusten tuotto on kattanut kaikki koituneet kulut ja tuotto riittää muuhunkin kuin nykyisiin ja tuleviin eläkkeisiin. Tuoton saavat silloin asiakkaamme asiakashyvityksinä. 

Sopimustyönantajan koko vaikuttaa TyEL-maksun suuruuteen. Tilapäisen työnantajan maksuun työnantajan koko ei vaikuta, koska tilapäiset työnantajat maksavat vain TyEL-perusmaksun.

Vuosittain tarkasteltavasta palkkasummasta riippuu, lasketaanko sopimustyönantaja pieneksi vai suureksi. Vuonna 2020 kokosi riippuu vuoden 2018 palkkasummasta: sopimustyönantaja on pieni, jos palkkasumma oli alle 2 086 500 euroa, ja suuri, jos palkkasumma ylitti sen.

Suurtyönantajan TyEL-maksu (pdf)

Pienet sopimustyönantajat maksavat aina vain TyEL-perusmaksun, suuret sopimustyönantajat taas kuuluvat tiettyyn maksuluokkaan.

Työkyvyttömyyseläkemaksu perustuu maksuluokkaan. Työkyvyttömyyseläkemaksulla rahoitetaan työntekijöiden työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkeet. Maksun suuruus riippuu palkkasummasta ja maksuluokasta. Maksuluokka riippuu työntekijöidesi saamien työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkeiden määrästä.

Maksuluokkia on 11. Pienimmässä maksuluokassa maksat työkyvyttömyyseläkemaksuja vähiten, suurimmassa eniten. Kuulut pienimpään maksuluokkaan, kun työntekijäsi ovat saaneet kahden kalenterivuoden aikana vain vähän työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkeitä. Vuoden 2020 työkyvyttömyyseläkemaksut perustuvat työntekijöidesi vuosina 2017 ja 2018 saamiin eläkkeisiin, vuoden 2019 maksut vuosien 2016 ja 2017 eläkkeisiin. Myös yritysjärjestelyt vaikuttavat maksuluokkaan.

Taulukosta näet työkyvyttömyyseläkemaksusi suuruuden, kun palkkasumma on 5 miljoonaa euroa tai enemmän. Jos palkkasumma on pienempi tai haluat tarkempaa tietoa maksuluokista, tutustu Suuryrityksen TyEL-maksu -esitteeseemme. 

Työkyvyttömyyseläkemaksu, euroa vuodessa ja % palkkasummasta

Palkkasumma

5 Me

15 Me

60 Me

Maksuluokka

Maksu, e

Maksu, %

Maksu, e

Maksu, %

Maksu, e

Maksu, %

11

71 000

1,4

429 000

2,9

3 300 000

5,5

10

66 000

1,3

367 000

2,4

2 700 000

4,5

9

62 000

1,2

305 000

2,0

2 100 000

3,5

8

58 000

1,2

258 000

1,7

1 650 000

2,8

7

56 000

1,1

227 000

1,5

1 350 000

2,3

6

53 000

1,1

196 000

1,3

1 050 000

1,8

5

52 000

1,0

172 000

1,1

810 000

1,4

Perusluokka 4

50 000

1,0

150 000

1,0

600 000

1,0

3

48 000

1,0

128 000

0,9

390 000

0,7

2

47 000

0,9

110 000

0,7

210 000

0,4

1

46 000

0,9

94 000

0,6

60 000

0,1

Kirjautumalla verkkopalveluumme näet maksuluokan vaikutuksen vakuutusmaksuusi, joten voit arvioida millaiseen työkyvyttömyyseläkemaksuun varautua. Halutessasi saat arvion myös aiemmin maksutta asiakaspalvelustamme, puh. 010 284 3722.

Jos maksuluokka huolettaa, Ilmarisen työkalut työhyvinvoinnin parantamiseen ovat käytössäsi. Autamme mielellämme työhyvinvointiasioissa. 

Tutustu Ilmarisen työkykypalveluihin ›

TyEL-maksu erääntyy pääsääntöisesti palkanmaksua seuraavan kuukauden viimeisenä päivä.

Verkkopalvelussamme voit muuttaa TyEL-maksun erääntymään palkanmaksua seuraavan toisen kuukauden aikana. Tällöin vakuutusmaksuun lisätään vakuutusmaksukorko toisen kuukauden osalta. 

Palkka.fi-palvelussa TyEL-maksu erääntyy aina palkanmaksua seuraavan kuukauden viimeisenä päivä. 

Korot, % maksuista

 

2019

2020

Vakuutusmaksukorko

1.1.–30.6.

1.7.–31.12.

2,0

2,0

2,0

2,0

 

Ota verkkolasku käyttöön

Sähköinen lasku saapuu nopeasti, ympäristöä säästäen, ja se on helppo arkistoida.