Artikkelit

Yrittäjien eläkelaki ​YEL päivittyi, mikä muuttui?​

Yrittäjän eläkelaki (YEL) päivittyi vuoden alusta. Mitä jokaisen yrittäjän on syytä tietää yrittäjän eläkelain muutoksesta juuri nyt? Ilmarisen vakuutusjohtaja Minna Hakkarainen vastaa.

Lopulta hyvin vähän muuttui vuodenvaihteessa voimaan tulleessa muutoksessa yrittäjän eläkevakuuttamisessa. 

– Muutos on suhteellisen pieni, mutta tärkeä, tiivistää vakuutusjohtaja Minna Hakkarainen YEL-lain päivitystä. 

Yrittäjän eläkelain tarkistuksen tavoitteena oli parantaa yrittäjien eläke- ja sosiaaliturvaa ja yhdenmukaistaa YEL-työtulon määrittely eri eläkeyhtiöissä. Tavoitteita kohti päästään lakimuutoksen ansiosta. 

– Lakimuutos tarkentaa työtulon määrittelemistä. Kysymys on myös siitä, miten työtulo pidetään mahdollisimman hyvin yrittäjän työpanosta vastaavalla tasolla yrittäjävuosien varrella. Työeläkeyhtiön uutena velvollisuutena on tarkistaa työtulo jatkossa kolmen vuoden välein. Työeläkeyhtiöt haluavat auttaa yrittäjiä siinä, mikä vaikutus uudella lailla on juuri sinulle, kuvaa Hakkarainen. 

Kerrataan tärkein: Yrittäjän eläkevakuutuksen perustana oleva työtulo ei käsitteenä muuttunut yhtikäs mitenkään. Sen sijaan sen laskemiseen tuli apuja. Hyvä niin, sillä työtulon määrittely ei välttämättä ole helppoa. Oman työpanoksen arvo pitäisi osata muuttaa euroiksi. Millaista palkkaa vastaan joku toinen, yhtä ammattitaitoinen tekisi työsi? 

Laki määrittelee aiempaa tarkemmin tietoja, joiden perusteella työtulo arvioidaan. Näitä tietoja ovat tasavertaisesti toimialan palkansaajien mediaanipalkka, kaikki yrittäjän työpanoksen määrästä kertova tieto, kuten yrittäjätoiminnan laajuus, sekä yrittäjän ammattitaitoa ja työpanoksen arvoa kuvaavat tiedot. 

Työeläkeyhtiö ottaa yhteyden yrittäjään ja työtulo katsotaan yhdessä ajan tasalle. Tähänkin asti työeläkeyhtiöt ovat muistuttaneet yrittäjiä työtulon ajan tasalla pitämisen tärkeydestä, mutta lakimuutoksen myötä se on velvollisuus tehdä kolmen vuoden välein. Esimerkiksi Ilmarisessa tarkistukset aloitetaan aikaisintaan kesäkuun alussa. 

Huoli pois, yrittäjää kuullaan, on Hakkaraisen viesti. 

– Työeläkeyhtiöt eivät korota YEL-maksuja mielivaltaisesti tilastotietojen perusteella ja yrittäjää kuulematta. Työtulopäätöksen tekeminen on kokonaisvaltaista arviointia yrittäjän tilanteesta, tätä lakikin edellyttää, hän sanoo. 

Työeläkeyhtiöt eivät korota YEL-maksuja mielivaltaisesti tilastotietojen perusteella ja yrittäjää kuulematta.

Yrittäjän ja työeläkeyhtiön välinen keskustelu työtulosta lähtee liikkeelle työtulosuosituksesta, jota voi nykyisin tutkia sähköisestä laskurista.  

Yrittäjät yhä aktiivisempia oman turvansa selvittämisessä 

Hakkaraisen viesti yrittäjille on, että on hyvä olla tietoinen siitä, mikä on työtulo, mihin kaikkeen työtulo vaikuttaa, jotta on tietoinen omasta turvastaan ja maksuistaan. Kannattaa myös harkita kenen neuvoihin tukeutuu. 

 – Oman turvan järjestäminen korostuu näinä epävakaina aikoina, kun monen yrittäjän toimeentuloon kohdistuu epävarmuuksia, Hakkarainen toteaa. 

YEL-työtulo määrittää yrittäjän eläkevakuutusmaksun tason ja vaikuttaa siihen, paljonko eläkettä kertyy. Vanhuuseläkkeen lisäksi kysymys on myös työkyvyttömyyseläkkeistä, ja yrittäjällä myös muu sosiaaliturvan taso eli sairaus- ja vanhempainpäivärahat ja työttömyysturva sekä vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen korvaustaso ovat sidoksissa YEL-työtulon tasoon.

Lue lisää

Minna Hakkaraisen haastettelu on aikaisemmin julkaistu Telan sivuilla (tela.fi)

Lisää aiheesta

Artikkelit 29.5.2024

Vähemmän jätettä, vähemmän raaka-aineita, vähemmän päästöjä

Kiertotalouden periaate on selkeä ja hyödyt kiistattomat, mutta usealla toimialalla sen toteuttaminen on jäänyt vähäiseksi. Rakennusalakaan ei välttämättä tule ensimmäisenä mieleen, kun puhutaan kiertotaloutta hyödyntävistä toimialoista. Helsingistä löytyy kuitenkin työmaa, jossa kierrätyksen toteuttaminen on herättänyt jopa kansainvälistä huomiota.

Vähemmän jätettä, vähemmän raaka-aineita, vähemmän päästöjä

Artikkelit 16.5.2024

VeliMarkissa ammattitaitoa pidetään yllä oppimisympäristön kursseilla – ”Harva on synnynnäinen esihenkilö”

VeliMarkissa henkilöstöasioita hoidetaan pienellä porukalla, ja siksi työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseen on otettu avuksi Ilmarisen tarjoamia työkykypalveluita. Nyt henkilöstöjohtaja ja esihenkilöt pysyvät paremmin ajan tasalla esimerkiksi työntekijöiden kuormittuneisuudesta ja voimavaroista. Oppimisympäristö antaa yrityksessä tukea ja turvaa ammatilliseen osaamiseen.

VeliMarkissa ammattitaitoa pidetään yllä oppimisympäristön kursseilla – ”Harva on synnynnäinen esihenkilö”
Lisää ajankohtaisia artikkeleita