Blogit

Eläkkeet nousevat ennätyksellisesti 2023 – Milloin eläkkeelle kannattaa jäädä?

Vuodenvaihde lähestyy ja työeläkkeensaajat jännittävät ensi vuoden eläkkeen määrän korotusta. Bruttoeläkkeet nousevat vuosittain, mutta aikaisempien vuosien korotuksista on saattanut jäädä niin sanotusti ‘tyhjä arpa’ -fiilis, sillä pienehköt korotukset eivät ole juurikaan eläkeläisen arkea mullistaneet. Varsinkaan silloin, jos oma veroprosentti on samalla noussut ja haukannut korotuksesta hillosilmän. Tänä vuonna asiat ovat inflaation laukatessa toisin, mikä vaikuttaa myös eläkkeelle jäämisen ajankohdan arviointiin.

Tulevana vuodenvaihteena kahvin hinnan lisäksi kahvipöytäkeskusteluissa tulevat varmasti olemaan mukana eläkkeiden indeksikorotuksen vaikutukset. Tällaisia korotuksia eläkkeissä ei ole nähty sitten vuoden 1990 Italian jalkapallon maailmanmestaruuskisojen. Kyseessä voi arvioiden mukaan olla jopa yli 6,9 prosentin korotus.

Eläkkeenhakijoiden kannalta olemme samalla historian valossa harvinaisessa tilanteessa, sillä osalla eläkeikää lähestyvistä ja eläkettä lykkäävistä on edessä kinkkinen valinta. Mikäli ensi vuoden noin 6-7 prosentin indeksikorotuksesta haluaa hyötyä, voi olla, että hanskat kannattaakin heittää ainakin osittain tiskiin ja siirtyä eläkkeelle vielä tämän vuoden puolella. Eläkkeelle jäämisen ajankohta on tietysti jokaisen oma valinta.

Eläkkeet nousevat eli hinnat ovat nousseet

Eläkkeisiin vaikuttaa käytännössä kaksi erilaista indeksiä: työeläkeindeksi ja palkkakerroin. Työeläkeindeksi korottaa maksussa olevia työeläkkeitä eläkelajista riippumatta vuosittain 20 prosenttia ansiotason nousun ja 80 prosenttia kuluttajahintaindeksin mukaan. Eli sitä suurempi työeläkeindeksi, mitä enemmän hinnat hyödykkeissä ovat nousseet.

Palkkakertoimen tarkoituksena on varmistaa, että ansiot, jotka on hankittu työuran aikana, säilyttävät arvonsa. Palkkakertoimessa hintatason muutoksen osuus on 20 prosenttia ja palkansaajien ansiotason muutoksen osuus 80 prosenttia eli toisin päin kuin työeläkeindeksissä.

Kun haet eläkettä, palkkakertoimella korotetaan kaikki työuran aikaiset palkat eläköitymisvuoden tasoon, joista eläkekertymä lasketaan. Kun alat saamaan eläkettä, käytetään palkkakertoimen sijaan vuosittain työeläkeindeksiä. Taulukosta näet, kuinka poikkeuksellinen 2023 vuosi tulee olemaan. Työeläkeindeksi on suurempi kuin palkkakerroin. 

Vuosi Työeläkeindeksi - muutos ed. vuodesta % Palkkakerroin muutos ed. vuodesta %
2023 6,9 (ennuste) 3,7 (ennuste)
2022 2,28 2,45
2021 0,53 1,31
2020 1,23 2,04

Taulukon tiedot on koottu elokuun 2022 tilanteen mukaan.

Mitä suurempi eläkekertymäsi on, sitä suurempi on myös eläkkeellä jäämisen ajoituksen vaikutus eläkkeen määrään. Jos olet jo eläkkeellä, näet vuoden 2023 eläkkeesi määrän OmaEläke-palvelussamme joulukuun alussa.

Kannattaako eläkkeelle jäädä joulu- vai tammikuussa?

Vuodenvaihteessa eläkeikää lähestyvät pohtivat usein itselleen parasta hetkeä eläkkeelle siirtymiseen. Poikkeuksellisen suuret indeksikorotukset antavat lisämaustetta valintaan, ja ratkaisulla voikin olla useamman kymmenen euron vaikutus lopulliseen eläkkeeseen.

Jokaisen ihmisen on lopulta itse tehtävä päätös. Meillä kaikilla on hiukan erilainen työhistoria takanamme, ja ratkaisuun vaikuttavia tekijöitä voi olla useampia. Me eläkeasiantuntijat pyrimme auttamaan parhaamme mukaan ja tarjoamaan sinulle tarvittavat työkalut päätöksen tekoon. Päätöstä eläkkeellesiirtymisen ajankohdasta emme kuitenkaan voi puolestasi tehdä. OmaEläke-palvelussa voit Ilmarisen vakuutettuna tehdä erilaisia arvioita eri tilanteista ja vaihtoehdoista.

Vanhuuseläkkeen hakeminen vuodenvaihteessa

 • Jos olet syntynyt 1958 joulukuussa tai sen jälkeen, et pääse maksimoimaan hyötyä tämän vuoden työeläkeindeksikorotuksesta. Jos sinulla on mahdollisuus ikäsi puolesta hakea osittaista vanhuuseläkettä jo joulukuussa 2022, pääsisit hyötymään indeksikorotuksesta ainakin osin. Jos haet vanhuuseläkettä vuonna 2023, palkkasi kerrotaan kuitenkin palkkakertoimella, joka sekin tulee olemaan kohtuullisen suuri.
 • Jos olet syntynyt 1958 marraskuussa tai sitä ennen, on hyvä aloittaa eläköitymisen ajankohdan pohdinta. Käytännössä sinulla on mahdollisuus päästä hyötymään indeksikorotuksesta nostamalla vanhuuseläkkeesi viimeistään 1.12.2022 alkaen. Huomioi, että sinun täytyy päättää työsuhteesi ennen eläkkeen alkamista. Jos et halua vielä päättää työsuhdetta ja haluat kuitenkin hyötyä mahdollisimman tehokkaasti tammikuun työeläkeindeksikorotuksesta, voi ratkaisusi olla osittaisen vanhuuseläkkeen nostaminen 1.12.2022 alkaen. Mikäli haet eläkkeen ennen 1.12.2022 tulet myös hyötymään tammikuun indeksikorotuksesta.

Tiesithän, että myös eläkkeellä voit tehdä töitä. Eli voit nostaa eläkkeen joulukuussa ja tietyin ehdoin solmia uuden työsopimuksen eläkkeen rinnalle. Päätöstä ei vielä vuodenvaihteessa tarvitse tehdä, sillä vanhuuseläkettä voi hakea takautuvasti kolmelta kuukaudelta. Eli jos helmikuussa tulet toisiin aatoksiin ja haluat hakea eläkkeen joulukuun alusta, se on mahdollista, jos työsuhteesi on päättynyt viimeistään marraskuussa.

Indeksikorotuksen hyöty vai lykkäyskorotus?

Oman alimman vanhuuseläkeiän täyttämisen jälkeen eläkettä kasvattaa myös niin sanottu lykkäyskorotus, jos et hae eläkettä vielä alimmassa vanhuuseläkeiässäsi. Lykkäyskorotus korottaa eläkettä jokaiselta lykätyltä kuukaudelta 0,4 %. Eläketurvakeskus on tehnyt oheiset laskelmat, jotka havainnollistavat eri indeksikorotusten mukaisia eroja työeläkkeeseen. Laskelmat perustuvat elokuussa tehtyihin arvioihin ensi vuoden indekseistä.

Esimerkki 1: vanhuuseläke

Henkilön eläkekarttuma joulukuun 2022 alussa on 1 500 euroa (elinaikakerroin huomioituna). Jos henkilö jää vanhuuseläkkeelle joulukuussa 2022, hän saa tammikuussa 2023 työeläkeindeksin mukaisen korotuksen. Tämän jälkeen hänen kuukausieläkkeensä on 1 604 euroa vuonna 2023. Jos henkilö jää vanhuuseläkkeelle tammikuussa 2023, korotetaan hänen aiemmat työansionsa eläkettä laskettaessa ensin palkkakertoimella vuoden 2023 tasoon. Alkavan työeläkkeen suuruus riippuu eläkettä edeltävästä palkkatasosta: jos palkka on esimerkiksi 3 000 euroa kuukaudessa, alkavan työeläkkeen suuruus on tällöin tammikuussa 1 565 euroa.

Lykkäyskorotus korottaa eläkettä jokaiselta lykätyltä kuukaudelta 0,4 %. Esimerkkitapauksessa henkilön kannattaisi nostaa joulukuussa 2022 eläke, jos hän ei olisi lykkäämässä eläkkeelle siirtymistä yli viidellä kuukaudella. Jos hän aikoo lykätä eläkkeelle siirtymistä, hänen tulisi siirtää sitä vähintään 1.5.2023 asti, jotta lykkäyskorotus huomioiden eläke olisi samansuuruinen kuin joulukuussa nostettu eläke.

 

Esimerkki 2: osittainen vanhuuseläke

Henkilön eläkekarttuma joulukuun 2022 alussa on 1 500 euroa (elinaikakerroin huomioituna). Henkilö täyttää 62 vuotta joulukuun 2022 alussa, ja hänen ikäluokkansa alin vanhuuseläkeikä on 64 vuotta ja 6 kuukautta. Osittaisen vanhuuseläkkeen määrä (50 %) joulukuussa on 660 euroa. Jos henkilö jää osittaiselle vanhuuseläkkeelle joulukuussa 2022, hän saa tammikuussa 2023 työeläkeindeksin mukaisen korotuksen. Tämän jälkeen hänen osittainen vanhuuseläkkeensä on 706 euroa kuukaudessa vuonna 2023.

Jos henkilö jää osittaiselle vanhuuseläkkeelle tammikuussa 2023, korotetaan hänen aiemmat työansionsa eläkettä laskettaessa ensin palkkakertoimella vuoden 2023 tasoon. Osittaisen vanhuuseläkkeen suuruus riippuu hänen senhetkisestä palkkatasostaan: jos palkka on esimerkiksi 3 000 euroa kuukaudessa, on alkavan osittaisen vanhuuseläkkeen suuruus tällöin tammikuussa 689 euroa.

Plussat ja miinukset paperille

Vaihtoehtojen kanssa painiminen päättyy usein siihen, että niistä löytyy puolensa ja puolensa. Vapaa-ajan ja kahisevan vertaileminen tuottaa usein työikäisillekin tuskaa eikä eläkkeelle jäävä ole tässä asiassa poikkeus. Toiset laittavat vapaa-ajan kaiken muun edelle, kun puolestaan toisille viimeisetkin eläkettä kerryttävät kuukaudet ovat tärkeitä.

Huomionarvoista on myös se, että aina kun puhutaan prosentuaalisista muutoksista, suuremmissa summissa erot ovat luonnollisesti isoja. Tämä on yksi syy, miksi on vaikea neuvoa kollektiivisesti kaikkia eläkkeenhakijoita toimimaan tietyllä tavalla vuodenvaihteessa. Eläkeasiat ovat hyvin yksilöllisiä ja siksi niistä kannattaa olla hyvissä ajoin perillä ennen kuin hakemusta alkaa täyttämään.

Olethan muuten tarkastanut oman eläkkeesi kertymän työeläkeotteelta?

Antti Pietilä
palveluasiantuntija
Ilmarinen

Lue myös

 • Matti Aario 2.9.2022 klo 20.21
  Turha puhua eläkkeiden noususta: ne eivät nouse lainkaan. Eläkkeisiin tehdään inflaatio korjaus, joka pitää eläkkeiden arvon melkein ennallaan. Työeläkeindeksi perustuu 80 prosenttisesti inflaatiota korjaavaan kuluttajahintaindeksiin ja 20 prosenttisesti palkkaindeksiin. Palkkaindeksin tuoma korotus jää alle inflaation, joten näiltä osin inflaatio syö eläkkeitä. Kokonaisuudessaan työeläkkeet alenevat muutaman prosentin kymmenyksen. Työeläkkeet eivät nouse, vaan heikkenevät hieman: näin ostovoimalla mitattuna. Turha puhua eläkkeiden historiallisen korkeista korotuksista: oikeampaa olisi puhua historiallisen suuruisesta inflaatio korjauksesta. Inflaatiokorjaus ei nosta eläkkeitä, vaan pitävät eläkkeiden arvon ennallaan.
  Vastaa kommenttiin
 • Ville Vallaton 2.9.2022 klo 20.45
  Itse tänävuonna työeläkkeelle päässeenä olen iloinen heti kunnon korotuksesta vuodenvaihteessa. Muutenkin perusterveenä vanhuksena noi kulut on nyt niin pienet verrattuna ruuhkavuosiin että täytyy jatkaa kaiken turhan ja rahaa vievän poistamista. Jotta voi sitten keskittyä just niihin juttuihin joista itse todella pitää. Ei tässä tosiaan enää tarvitse muuta kuin oleilla enää. No, 42v. tuli tehtyä kokopäivähommia joten palaan taas sinne mistä lähdin. Eli päätän vain joka aamu mitä kunakin päivänä haluan kokea.
  Vastaa kommenttiin
  • Antti Pietilä 6.9.2022 klo 07.21
   Kiitos kommentistasi. Kiva kuulla ! Antti / Ilmarinen
   Vastaa kommenttiin
 • Pirjo Vehviläinen 5.9.2022 klo 14.19
  Mitä jos on työkyvyyttömyys eläkkeellä ja on syntynyt Syyskuu 1958 ? Vastausta odotelle!!
  Vastaa kommenttiin
  • Antti / Ilmarinen 6.9.2022 klo 07.16
   Kiitos Pirjo kommentista ! Työeläkeindeksillä tarkistetaan maksussa olevia työeläkkeitä vuosittain tammikuun alussa. Myös työkyvyttömyyseläkkeet korottuvat. Jos olet jo eläkkeellä, näet vuoden 2023 eläkkeesi määrän OmaEläke-palvelussamme joulukuun alussa.
   Vastaa kommenttiin
 • Tarja Janhunen 6.9.2022 klo 09.55
  Mutta miten käy verotuksen jälkeen jääkö käteen mitään korotuksesta?
  Vastaa kommenttiin
 • Erkki Myllylä 7.9.2022 klo 08.47
  Jos jos kuntoa ja motivaatiota riittää ei työeläkkeelle kannata kiirehtiä, siis jatkaa työssä parikin vuotta ja eläke karttuu. Eläkeverotus on Suomessa rankkaa, jos eläke ylittää määrältään n. 2400€/kk poistuu eläketulovähennyskin ja verotus on täysimääräistä ilman vähennyksiä. Myös talous pitää olla kunnossa, siis ei velkojen lyhennyksiä
  Vastaa kommenttiin
 • Paavo 7.9.2022 klo 12.21
  Nousevatko kertymässä olevat työeläkkeet, eli kun katsot Ilmarisen sivuilta siellä olevan sen hetkisen eläkekertymän, niin nouseeko siellä näkyvä eläkekertymä.
  Vastaa kommenttiin
 • Antti Brusi 12.9.2022 klo 11.18
  Sinänsä kysymys on no, sanotaanko näin jakomielitautinen. Pelkät palkkatulojen muodostamat luvut eivät heijasta eläkkeen saajan todellista työn tuottavuutta, suhteessa tehtyyn työmäärää ja pieniin palkkoihin. Työn arvo ei tule työpaikalla olosta. Joillakin keho menee päreiksi, jo paljon ennen eläkeikää. Väitän, että heillä on oikeus saada isompaa eläkettä kuin mitä nuo luvut osoittavat. Työstä ja sen kunnioituksesta on kysymys......
  Vastaa kommenttiin
 • Jussi Nukari 31.8.2023 klo 09.36
  Jussi Nukari terve. Oikein selkeä ja hyvä juttu. Mielelläni antaisin positiivista palautetta, mutta vaihtoehtonne "peruskauraa, ym vaihtoehdot kuulostavat vähän ylimieliseltä, eivätkä houkuttele antamaan positiivista palautetta, vaikka haluaisinkin. Ottakaa jossain palaverissa keskusteluun. Kiitos muuten hyvistä ja valaisevista artikkeleista.
  Vastaa kommenttiin

Lisää uusi kommentti

0/4000
Viesti on pakollinen
Nimi on pakollinen
Sähköpostiosoite on pakollinen

Lisää aiheesta

Blogit 25.1.2024

Uusi maksuluokkamalli kirittää työterveysyhteistyötä

Aiemmin suurten työnantajien maksuluokkaan ja sitä kautta työeläkemaksuun vaikuttivat vain pysyvät työkyvyttömyyseläkkeet. Maksuluokkamallin uudistus toi mukaan yhtälöön myös pitkittyneet kuntoutustuet. Ennakoivan ja suunnitelmallisen työkykyjohtamisen merkitys korostuu entisestään. Muutos haastaa myös työterveysyhteistyötä.

Uusi maksuluokkamalli kirittää työterveysyhteistyötä

Blogit 16.1.2024

Kohti talouden pehmeää kasvua – vai onko kojootin putous kivulias?

Viime vuosi oli pääomamarkkinoilla monitahoinen. Keskeiset osakeindeksit nousivat hulppeasti esimerkiksi Yhdysvalloissa, kun taas Suomessa jäätiin loppuvuoden kiitolaukasta huolimatta hiukan pakkasen puolelle. Suomen pörssilistalla on monia hyviä yhtiöitä, mutta vaimeaa menoa selitti osaksi suomalaisten listayhtiöiden toimialajakauma. Sykliset yhtiöt eivät olleet muodissa. Myös tulosrintamalla suomalaisten yhtiöiden kyyti oli kylmää.

Kohti talouden pehmeää kasvua – vai onko kojootin putous kivulias?
Lisää ajankohtaisia artikkeleita