Tiedote 27.2.2014

Tilinpäätös 2013: SAILAS: ERINOMAINEN VUOSI KAIKILLA RINTAMILLA

Ilmarinen menestyi vuonna 2013 jälleen erinomaisesti eläkeyhtiöiden välisessä kilpailussa asiakkuuksista. Myynnissä onnistuttiin hyvin, ja yhtiön vakuutusmaksutulo ylsi 4,1 miljardiin euroon (4,0 mrd. vuonna 2012).

Ilmarisen vakuutuskanta oli vuonna 2013 edelleen kasvussa.  Yhtiöllä on nyt yrittäjäasiakkaita enemmän kuin koskaan aikaisemmin: usean vuoden kasvun myötä 60 000 yrittäjäasiakkaan raja ylittyi kesällä 2013.  Myös työntekijöiden eläkevakuutusten (TyEL) myynti sujui hyvin.

– Asiakkaiden luottamus Ilmariseen säilyi vahvana ja asiakaspysyvyys erittäin hyvällä tasolla.  Lisäksi saimme viime vuonna runsaasti uusia asiakkaita. Olemme myyntitulokseen erittäin tyytyväisiä, toimitusjohtaja Harri Sailas sanoo.

Sijoitustuotto nousi lähes kymmeneen prosenttiin

Vuonna 2013 Ilmarisen eläkevarat tuottivat 9,8 (7,5) prosenttia ja sijoitusten markkina-arvo nousi 32,3 (29,5) miljardiin euroon.

− Markkinoilla vuoden kulku oli sijoittajan näkökulmasta vaihteleva, mutta onnistuimme niin sijoituskohteiden valinnassa kuin sijoitustoiminnan ajoituksessakin erinomaisesti. Myös pitkän aikavälin sijoitusstrategiamme toimii hyvin. Yhtiö pärjäsi mainiosti sekä yleiseen markkinakehitykseen että työeläkealan muihin toimijoihin verrattuna, sanoo sijoitustoiminnasta vastaava varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio.

Vuosi 2013 oli hyvä myös pitkän aikavälin eläketuottojen näkökulmasta. Reaalituotto vuodesta 1997 lähtien ylsi 4,0 prosenttiin. Finanssikriisin jälkeen, vuoden 2009 alusta Ilmarisen eläkevarojen keskimääräinen reaalituotto on ollut peräti 5,8 prosenttia. Tulevien työeläkemaksujen tasoa ennustaessaan Eläketurvakeskus käyttää 3,5 prosentin tuotto-oletusta.

Ilmarisen vakavaraisuus vahvistui. Vuoden 2013 lopussa vakavaraisuuspääoma oli 7,1 (5,8) miljardia euroa, mikä oli 28,0 (23,9) prosenttia vastuuvelasta. Vakavaraisuusasema oli 1,9-kertainen (2,2) vakavaraisuusrajaan nähden.

Kustannustehokkuutta mittaava hoitokulusuhde palasi aiempien vuosien hyvälle tasolle ja oli 75 (80) prosenttia. Ilmarisen asiakkaat hyötyvät paitsi sijoitustoiminnan onnistumisesta niin myös hyvästä kustannustehokkuudesta kilpailukykyisten asiakashyvitysten muodossa. Ne nousivat 86 (62) miljoonaan euroon.

Vastuulla yli 900 000 suomalaisen eläketurva

Ilmarisessa vakuutettujen henkilöiden määrä kasvoi hieman edellisvuodesta.  Vuoden lopussa Ilmarisessa oli vakuutettuna noin 590 000 (588 000) henkilöä. Työntekijöiden osuus tästä oli 529 000 (529 000) ja yrittäjien 60 600 (58 800) henkilöä.

− Ilmarinen hoitaa noin joka kolmannen yksityisellä sektorilla työskentelevän suomalaisen eläketurvan. Vaikka palkansaajien määrä Suomessa taantuman myötä supistui hieman vuonna 2013, Ilmarisessa vakuutettujen työntekijöiden määrä pysyi kuitenkin samana, Sailas sanoo.

Sekä eläkkeensaajien että maksettujen eläkkeiden määrä kasvoi. Eläkettä Ilmarisesta sai vuoden lopussa 314 000 (308 000) henkilöä, ja eläkkeitä yhtiö maksoi yhteensä 4,1 (3,8) miljardia euroa. Uusia eläkepäätöksiä yhtiö teki kaikkiaan noin 23 400 (22 400). Eläkepäätökset Ilmarinen käsitteli edellisvuosien tapaan alan keskiarvoa nopeammin.

Eläkevarojen kasvu jatkuu

Vuonna 2013 Ilmarisen maksama eläkemeno oli ensimmäisen kerran suurempi kuin vakuutusmaksutulo. Erotus oli noin 60 miljoona euroa ja se johtui siitä, että työeläkemaksuja ei korotettu ja palkkasumma kehittyi hyvin hitaasti. Samaan aikaan Ilmarisen eläkevarat kasvoivat noin kolme miljardia euroa. Tulevaisuudessa on odotettavissa, että eläkemeno on pysyvästi maksutuloa suurempi. Erotus katetaan ETK:n ennusteen mukaan eläkerahastojen tuotolla. Erotuksen ennakoidaan kuitenkin jäävän niin pieneksi, että se ei pitkään aikaan vaaranna eläkerahastojen kasvua.

− Eläkevarat eivät siis ole supistumassa vaan jatkavat kasvuaan. Eläkkeiden rahoitus on turvattu myös pitkällä aikavälillä, Sailas toteaa.

Yritykset panostivat työhyvinvointiin myös vaikeassa taloustilanteessa

Ilmarisen työhyvinvointipalveluille riitti kysyntää vuonna 2013. Kuluneena vuonna monissa yrityksissä pohdittiin henkilöstön työkykyä, motivaatiota ja työn sujuvuutta tukevia toimenpiteitä sekä niiden vaikutusta työn tuottavaan tekemiseen. Tutkimusten perusteella työhyvinvoinnin oikea-aikainen ja tavoitteellinen kehittäminen vaikuttaa myös yrityksen liiketoiminnan tulokseen positiivisesti.

– Useat yritykset pohtivat viime vuonna toimintansa tehostamista haastavassa taloudellisessa tilanteessa. Vaikka vuosi 2013 oli monelle yritykselle taloudellisesti hankala, työhyvinvoinnin merkitystä ei unohdettu. On mielestäni hienoa, että yritysten toimintoja halutaan yhä useammin tehostaa kehittämällä henkilöstöä ja tekemällä työstä entistä sujuvampaa, Sailas sanoo.

Liitteet:

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Harri Sailas, puh. 010 284 3000
Varatoimitusjohtaja, sijoitustoiminta, Timo Ritakallio, puh. 010 284 3838, 0500 536 346
Johtaja, talous ja eläkepolitiikka, Jaakko Kiander, puh. 010 284 2599, 050 583 8599
Johtaja, viestintä ja henkilöstö, Päivi Sihvola, puh. 010 284 3590, 040 757 4992

Ajankohtaista

Ihminen katsoo kädessään olevaa puhelinta, kuvituskuva.

Uutinen 19.2.2024

Eläkekertymä on osa omaa talouttasi – nyt myös OP-mobiilin kautta

Oletko asiakkaamme ja käytät myös OP-mobiilia? Pääset nyt omalle työeläkeotteellesi ja eläkearviolaskureille suoraan OP:n mobiilipankkisovelluksesta. Näin tuomme eläketurvan lähelle sinua ja toteutamme samalla kestävyysohjelmamme tavoitteita.

Eläkekertymä on osa omaa talouttasi – nyt myös OP-mobiilin kautta

Tiedote 15.2.2024

Ilmarisen tilinpäätös 2023: Sijoitustuotto oli 5,8 prosenttia ja kustannustehokkuus parani edelleen

Ilmarisen sijoitustuotto oli 5,8 prosenttia ja kustannustehokkuus parani edelleen, kun vakuutusmaksutulo kasvoi 4 prosenttia ja hoitokulut laskivat 5 prosenttia. Asiakkaamme hyötyvät suoraan tehokkuutemme parantumisesta: laskimme Ilmarisen työeläkevakuutusmaksun hoitokustannusosaa 20 prosentilla vuoden 2024 alusta.

Ilmarisen tilinpäätös 2023: Sijoitustuotto oli 5,8 prosenttia ja kustannustehokkuus parani edelleen
Lisää uutisia ja tiedotteita