Ilmarisen toimistorakennus ulkoa, kuvituskuva.
Tiedote 27.10.2017

Hyvä sijoitustulos vahvisti vakavaraisuutta

Ilmarisen sijoitussalkku tuotti tammi–syyskuussa 5,5 prosenttia (2,3 prosenttia 1.1. –30.9.2016). Sijoitusten markkina-arvo oli syyskuun lopussa 38,9 miljardia euroa (36,5 miljardia euroa 30.9.2016).

Sijoitusten pitkän aikavälin keskimääräinen reaalituotto on hyvällä tasolla 4,3 prosentissa.

Vakavaraisuus vahvistui vuosineljänneksen aikana. Vakavaraisuuspääoma oli syyskuun lopussa 9 158 (8 002) miljoonaa euroa ja vakavaraisuusaste oli 130,6 (127,9) prosenttia.

Ilmarisen asiakashankinta sujui vuoden kolmannella vuosineljänneksellä erinomaisesti. Maksutulolla mitattuna nettoasiakashankinta syyskuun loppuun mennessä oli noin 96 miljoonaa euroa.

Ilmarisen ja Eteran yhdistyminen vuoden 2018 alusta varmistui.

Toimitusjohtaja Timo Ritakallio: ”Ilmarisen sijoitustuotoissa alkuvuoden vahva kehitys jatkui kolmannella vuosineljänneksellä.  Sijoitukset tuottivat tammi–syyskuun aikana yli 2 miljardia euroa ja sijoitusvarallisuus syyskuun lopussa oli 38,9 miljardia euroa. Kolmannen vuosineljänneksen tuotto oli 1,7 prosenttia, ja koko alkuvuoden tuotto nousi 5,5 prosenttiin. Edellisten 12 kuukauden aikana sijoitukset ovat tuottaneet 8,1 prosenttia. Hyvän sijoitustuloksen takana on erityisesti osakekurssien suotuisa kehitys. Parhaiten tammi–syyskuussa tuottivat listatut osakesijoitukset, 11,3 prosenttia.

Ilmarisen sijoitusten keskimääräinen reaalinen vuosituotto vuodesta 1997 lähtien on hyvällä tasolla 4,3 prosentissa. Tämä ylittää selvästi Eläketurvakeskuksen laskelmissaan käyttämän tuotto-oletuksen, joka on 3,0 prosenttia. Myös vakavaraisuus säilyi vahvana, ja vakavaraisuusaste eli eläkevarojen suhde vastuuvelkaan nousi 130,6 prosenttiin.

Kiinteistösijoituksissa jatkoimme strategiamme mukaisesti salkun kansainvälistä hajauttamista ja laajensimme sijoituksiamme Yhdysvaltojen kiinteistömarkkinoilla. Uusi yhteisyritys amerikkalaisen New York Life -henkivakuutusyhtiön kanssa sijoittaa pitkäaikaisesti yhdysvaltalaisiin toimitilakiinteistöihin. Ensimmäisiin kohteisiin kuuluu kuusi toimistokiinteistöä kasvavilla metropolialueilla Yhdysvaltojen itä- ja länsirannikolla.

Ilmarisen asiakashankinta sujui kolmannella vuosineljänneksellä erinomaisesti. Vakuutusmaksutulolla mitattuna nettoasiakashankinta oli vuoden alusta 96 miljoonaa euroa. Järjestimme digitaaliset Parempaa työelämää -palvelumme kolmeen kokonaisuuteen: Luotaamo tarjoaa Parempi vire -sovelluksen ja pulssikyselyjen avulla näkymän työyhteisön hyvinvoinnin tilaan, Valmentamossa tuemme työkykyjohtamista ja Ohjaamon kautta asiakasyritys voi ennustaa ja hallita työkyvyttömyysriskiä. Kokonaisuuden avulla haluamme parantaa yhteistyössä asiakkaiden kanssa työelämän laatua, lisätä yritysten tuottavuutta sekä ehkäistä työkyvyttömyyttä.

Jatkoimme myös Suomen 100-vuotisjuhlakampanjaamme, jossa haastamme yritykset mukaan ja keräämme tekoja paremman työelämän puolesta. Osana kampanjaa lahjoitimme 30 000 euroa Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoululle tutkimushankkeeseen, jonka avulla selvitetään, miten yrittäjien työhyvinvointia ja työelämän laatua voitaisiin parantaa.

Eläkeuudistuksen myötä voimaan tulleen työuraeläkkeen hakeminen alkoi kesällä. Työuraeläkkeen voi saada 63-vuotiaana, jos takana on vähintään 38 vuoden työura rasittavassa ja kuluttavassa työssä ja jos työkyky on lisäksi alentunut. Työuraeläke voi alkaa aikaisintaan 1.2.2018. Kiinnostus uutta eläkelajia kohtaan on toistaiseksi ollut vähäistä, hakemuksia oli syyskuun loppuun mennessä tullut vasta muutamia. Selvästi enemmän Ilmarisen asiakkaita on kiinnostanut toinen uusi eläkelaji, osittainen varhennettu vanhuuseläke, josta teimme tammi-syyskuun aikana 2 491 eläkepäätöstä. 

Ilmarisen ylimääräinen yhtiökokous syyskuussa hyväksyi Eteran sulautumisen Ilmariseen. Järjestelyn toteutuminen varmistui lokakuussa, kun Finanssivalvonta antoi suostumuksensa. 1.1.2018 alkaen muodostamme yhdessä kustannustehokkaan ja vetovoimaisen työeläkeyhtiön, joka tarjoaa entistäkin monipuolisemman palvelukokonaisuuden sekä alan kilpailukykyisimmät asiakasedut.” 

Lue lisää:
Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.-30.9.2017 (pdf)
Osavuosiraportin liitekuvat (pdf)

Lisätietoja:
Timo Ritakallio, toimitusjohtaja, p. 0500 536 346
Mikko Mursula, sijoitusjohtaja, p. 050 380 3016
Jaakko Kiander, talousjohtaja, p. 050 583 8599
Päivi Sihvola, viestintäjohtaja, p. 040 757 4992

Ajankohtaista

Tiedote 15.5.2024

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän lasku voimistui edelleen

Työntekijämäärä laski huhtikuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä -3,2 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Seuratuista toimialoista eniten laskivat henkilöstövuokraus sekä rakentaminen. Alueellisesti tarkasteltuna työntekijämäärä laski joka puolella Suomea.

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän lasku voimistui edelleen

Tiedote 26.4.2024

Ilmarisen sijoitustuotto 3,2 prosenttia, ja tehokkuus parani edelleen

Työeläkeyhtiö Ilmarisen sijoitusten tuotto oli tammi–maaliskuussa 3,2 prosenttia. Yhtiön kustannustehokkuus parani edelleen vakuutusmaksutulon kasvaessa ja eläketurvan tuottamiseen tarvittavien hoitokulujen laskiessa. – Olemme jatkaneet menestyksekkäästi Ilmarisen strategian toteuttamista ja kasvattaneet tuottavuuttamme viimeisten kuuden vuoden aikana merkittävästi, toteaa Ilmarisen toimitusjohtaja Jouko Pölönen.

Ilmarisen sijoitustuotto 3,2 prosenttia, ja tehokkuus parani edelleen
Lisää uutisia ja tiedotteita