Tiedote 29.6.2017

Ilmarinen ja Etera yhdistyvät – asiakkaat hyötyvät parantuvasta kustannustehokkuudesta

Työeläkevakuutusyhtiöt Ilmarinen ja Etera aikovat yhdistyä 1.1.2018 alkaen. Yhtiöt muodostavat yhdistyessään vakavaraisen ja kustannustehokkaan työeläkeyhtiön, jolla on alan kilpailukykyisimmät asiakasedut. Molempien yhtiöiden vahvuudet yhdistämällä tavoitteena on rakentaa innovatiivinen ja ketterä palveluyritys, joka tarjoaa entistäkin laadukkaammat ja monipuolisemmat palvelut.

Ilmarisen ja Eteran hallitukset ovat hyväksyneet yhdistymissopimuksen, jonka mukaan Etera sulautuu Ilmariseen. Järjestelyn toteutuminen edellyttää molempien yhtiöiden yhtiökokousten sekä viranomaisten hyväksyntää. 

– Yhdistymisessä saavutettavat synergiaedut hyödyttävät molempien yhtiöiden asiakkaita. Yhdistyneeseen yhtiöön tulee vahvaa osaamista kaikenkokoisten yritysten ja yrittäjien vakuuttamisesta sekä monien alojen erityisasiantuntemusta. Lisäksi yritysjärjestelyn myötä koko työeläkejärjestelmän kustannustehokkuus paranee merkittävästi ja alan vakavaraisuus kokonaisuutena vahvistuu. Järjestelystä hyötyvät siten niin vakuutuksenottajat kuin vakuutetutkin, sanoo Ilmarisen hallituksen puheenjohtaja Mikko Helander.

– Yhdistyneen yhtiön kustannustehokkuus sekä vahva vakavaraisuus mahdollistavat entistä paremmat asiakashyvitykset Eteran nykyisille asiakkaille. Myös palveluita räätälöidään vastaamaan eri asiakasryhmien tarpeita, Eteran hallituksen puheenjohtaja Tero Kiviniemi sanoo.

Yhdistynyt yhtiö huolehtisi yhteensä yli 1,1 miljoonan suomalaisen eläketurvasta – vakuutettujen yhteismäärä olisi yli 675 000 ja eläkkeensaajien 460 000. Yhtiön markkinaosuus vakuutusmaksutulosta olisi 37 prosenttia. Yhdistyneestä yhtiöstä tulisi siten asiakasmäärällä ja vakuutusmaksutulolla mitattuna Suomen suurin yksityisten alojen työeläkevakuuttaja. 

Tässä ajassa elävä palveluyritys

Yhdistymisen tavoitteena on rakentaa tässä ajassa elävä innovatiivinen ja ketterä palveluyritys, joka hyödyntää tehokkaasti digitalisaation luomia mahdollisuuksia.

– Yhdistyminen on meille mahdollisuus uudistaa ja kehittää palveluita molempien yhtiöiden parhaiden käytäntöjen ja osaamisen pohjalta. Voimme yhdessä ottaa entistäkin vahvemman roolin työkyvyn ja tuottavuuden tukemisessa suomalaisissa yrityksissä, sanoo Ilmarisen toimitusjohtaja Timo Ritakallio.

Osapuolet arvioivat, että yhdistymisen myötä voitaisiin tehostaa ja karsia päällekkäisiä toimintoja ja siten saavuttaa kustannussäästöjä, jotka koituvat asiakasyritysten eduksi asiakashyvitysten kasvaessa. Tämän hetkisten arvioiden mukaan yhdistymisen avulla voitaisiin saavuttaa hoitokustannuksiin vähintään 20 miljoonan euron vuotuiset säästöt vuodesta 2020 lähtien. Yhtiöiden yhteenlasketut hoitokustannukset vuonna 2016 olivat 142 miljoonaa euroa. Lisäksi sijoitustoiminnassa olisi mahdollista saavuttaa sekä välittömiä että välillisiä kustannussäästöjä yhteensä vähintään 20 miljoonaa euroa vuodessa.

– Tavoitteenamme on olla Suomen kustannustehokkain ja vetovoimaisin työeläkeyhtiö. Pystymme tarjoamaan molempien yhtiöiden nykyisille asiakkaille entistäkin paremman ja monipuolisemman, asiakkaiden tarpeista lähtevän palvelukokonaisuuden sekä paremmat asiakashyvitykset, Ritakallio jatkaa.

Yhdistyminen ei edellytä asiakkailta mitään toimenpiteitä, ja asiakkaille tullaan tiedottamaan prosessin etenemisen eri vaiheista. Eteran nykyiset asiakkaat siirtyvät yhdistymisen jälkeen Ilmarisen asiakkaiksi, ja vakuutukset ja eläkkeenmaksu jatkuvat normaalisti. Työhyvinvoinnin ja työkykyjohtamisen laadukkaat palvelut tulevat kaikkien asiakkaiden käyttöön. Yhtiön jakeluverkostoa tullaan kehittämään nykyisten ratkaisujen, digitaalisten kanavien ja alueellisen läsnäolon pohjalta.

Yhdistyneen yhtiön eläkevarat olisivat yli 44 miljardia euroa. Yhtiöllä säilyisi vahva ja monipuolinen rooli sijoitusmarkkinoilla sekä Suomessa että kansainvälisesti. Yhtiö olisi myös merkittävä kiinteistösijoittaja ja kasvuyritysten rahoittaja Suomessa.

Yhdistymissopimuksessa yhtiöiden hallitukset ovat sopineet, että Ilmarisen toimitusjohtaja Timo Ritakallio jatkaa tehtävässään yhdistymisen jälkeen. Varatoimitusjohtajaksi ja toimitusjohtajan sijaiseksi tulee Eteran nykyinen toimitusjohtaja Stefan Björkman. Toisena varatoimitusjohtajana jatkaa Ilmarisen nykyinen varatoimitusjohtaja Sini Kivihuhta. Tarkempaa suunnitelmaa muista nimityksistä ja mahdollisista organisaatiomuutoksista valmistellaan myöhemmin.

Hallintoelinten edustajien valinnoissa huomioidaan yhdistyneen yhtiön asiakaskuntaa koskeva asiantuntemus mahdollisimman monipuolisesti. Ilmarisen hallintoneuvostoa on tarkoitus täydentää neljällä uudella jäsenellä, jotka valitaan Eteran vaalivaliokunnan ehdotuksesta. Ilmarisen nykyisen hallituksen toimikausi päättyy vuoden 2017 lopussa. Uuteen hallitukseen tulee nykyisen 12 jäsenen sijasta 14 jäsentä, ja hallitukseen on tarkoitus valita myös Eteran nykyistä asiakaskuntaa tuntevia edustajia.

 

Lisätietoja:

  • Ilmarisen hallituksen puheenjohtaja Mikko Helander p. 010 532 2301
  • Ilmarisen toimitusjohtaja Timo Ritakallio, p. 0500 536 346

  • Ilmarisen viestintä +358 10 284 2570

Lue lisää:

Ilmarinen ja Etera yhdistyvät - esitys lehdistötilaisuudessa 29.6.2017 (pdf)

Ajankohtaista

Lisää uutisia ja tiedotteita