Ilmarisen toimitalo ulkoa, kuvituskuva.
Tiedote 1.8.2019

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–30.6.2019: Sijoitustoiminnassa vahva alkuvuosi, kustannustehokkuus parani ja kasvu jatkui

Ilmarisen kokonaistulos alkuvuonna nousi 931 miljoonaan euroon (-502 miljoonaa euroa 1.1.–30.6.2018) hyvän sijoitustuoton johdosta. Liikekulut laskivat, hoitokustannustulos parani 27 (20) miljoonaan euroon ja hoitokulusuhde 71 (78) prosenttiin.

Alkuvuoden vakuutusmaksutulo oli 2,9 miljardia euroa (2,7 miljardia euroa). Asiakaskanta kasvoi maksutulolla mitattuna 109 miljoonaa euroa (44 miljoonaa euroa). Eläkkeitä maksettiin yhteensä 3,0 miljardia euroa (2,8 miljardia euroa) 459 000 eläkkeensaajalle.

Ilmarisen sijoitussalkku tuotti tammi–kesäkuussa 6,0 prosenttia (1,1 prosenttia 1.1.-30.6.2018) eli 2,7 miljardia euroa (0,5 miljardia euroa). Sijoitusten markkina-arvo oli kesäkuun lopussa 47,8 miljardia euroa (46,0 miljardia euroa 31.12.2018). Sijoitusten pitkän aikavälin keskimääräinen nimellistuotto oli 5,7 prosenttia, mikä vastaa 4,1 prosentin reaalivuosituottoa.

Vakavaraisuus vahvistui vuoden vaihteeseen verrattuna. Vakavaraisuuspääoma oli kesäkuun lopussa  9 772 (8 918) miljoonaa euroa ja vakavaraisuusaste oli 124,9 (123,7) prosenttia.

Ilmarisen organisaatiota uudistettiin ja madallettiin. Uudelleenorganisoinnin tavoitteena on uudistaa Ilmarista entistä asiakaslähtöisemmäksi sekä muuttaa toimintamalleja ketterämmiksi ja tehostaa toimintaa.

Toimitusjohtaja Jouko Pölönen:

”Vuoden 2019 alkupuolisko oli erittäin vahva Ilmariselle. Sijoitukset tuottivat 6,0 prosenttia ja sijoitusvarallisuus nousi ennätykselliseen lähes 48 miljardiin euroon vahvan osakemarkkinan ja korkojen laskun ansiosta. Liikekulut laskivat, kustannustehokkuus parani ja kasvu jatkui.

Alkuvuoden vakuutusmaksutulo oli 2,9 miljardia euroa. Asiakashankinta sujui hyvin ja asiakaskanta kasvoi maksutulolla mitattuna 109 miljoonalla eurolla. Eläkkeitä maksoimme 3,0 miljardia euroa 459 000 eläkkeensaajalle. Asiakasyrityksemme siirtyivät palkkatietojen ilmoittamisessa tulorekisterin käyttöön, ja siirtymävaiheeseen liittyneet alkuvuoden ruuhkat asiakaspalvelussa saatiin purettua. Asiakkaidemme apuna on myös asiakaspalvelurobotti Ilmari, joka otettiin käyttöön neuvomaan tulorekisteriin liittyvissä kysymyksissä. Kesäkuusta lähtien Ilmari on vastannut verkkosivuillamme myös eläkeasioita koskeviin kysymyksiin.

Sijoitustuotot kehittyivät alkuvuoden aikana hyvin. Tärkein tekijä oli osakekurssien voimakas nousu, mitä tuki globaali rahapolitiikan suunnanmuutos ja korkotason lasku sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa. Ilmarisen sijoitukset tuottivat tammi–kesäkuussa 6,0 prosenttia eli 2,7 miljardia euroa. Sijoitusvarallisuus kasvoi 47,8 miljardiin euroon. Osakesijoitukset tuottivat 10,9 prosenttia ja korkosijoitukset 2,8 prosenttia. Pitkän aikavälin keskimääräinen vuosituotto on 5,7 prosenttia, mikä vastaa 4,1 prosentin reaalituottoa. Vakavaraisuusaste vahvistui alkuvuoden aikana 124,9 prosenttiin.  

Viime vuonna toteutuneen fuusion synergiahyödyt näkyvät kustannustehokkuuden paranemisena: hoitokustannustulos nousi 27 miljoonaan euroon ja kustannustehokkuutta mittaava hoitokulusuhde parani vuoden takaiseen verrattuna 7 prosenttiyksiköllä 71 prosenttiin.  Kokonaistulos nousi 931 miljoonaan euroon hyvän sijoitustuoton johdosta.

Huhtikuussa vahvistetussa strategiassamme korostuvat vastuullisuus, asiakaskokemus ja henkilöstökokemus. Perustehtävämme on huolehtia asiakkaidemme – yhteensä 1,2 miljoonan ihmisen – työeläketurvasta. Haluamme hoitaa tehtävämme entistäkin asiakaslähtöisemmin ja tehokkaammin. Tavoitteenamme on olla vetovoimaisin työelämän kumppani – vastuullisesti sinua varten.

Ilmarinen arvioitiin Suomen vastuullisimmaksi eläkeyhtiöksi laajassa kyselytutkimuksessa, johon vastasi 10 000 suomalaista kuluttajaa. Haluamme toimia vastuullisen sijoittamisen edelläkävijänä myös globaalisti, ja olimme mukana kehittämässä uusia vastuulliseen vertailuindeksiin sijoittavia ETF-rahastoja USA:n ja Euroopan markkinoille. Sijoitimme näihin yhteensä noin 2 miljardia euroa.

Strategiamme mukaisesti kehitämme digitaalisia ja skaalautuvia palveluita työkyvyn edistämiseksi sekä tarjoamme työkykyriskien hallintaa koskevaa dataa, asiantuntemusta ja parhaita käytäntöjä asiakkaidemme käyttöön. Toteutimme alkuvuonna asiakasyritystemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa yhteensä 1 445 työkykyhanketta. Ilmarisen tuki hankkeisiin oli vajaat 2 miljoonaa euroa.

Samaan aikaan maksoimme työkyvyttömyyseläkkeitä 250 miljoonaa euroa. Painopisteen tulisi olla ennaltaehkäisyssä: torjumalla työkyvyttömyyttä voimme yhdessä pidentää työuria ja alentaa työkyvyttömyyden kustannuksia työntekijöille, yrityksille ja yhteiskunnalle. Työkyvyn ylläpitäminen on tärkeässä roolissa myös työllisyysasteen parantamisessa.

Kesäkuussa aloittaneen Suomen hallituksen 75 prosentin työllisyystavoitteen saavuttaminen edellyttää lisäksi panostuksia osaamisen kehittämiseen sekä osatyökykyisten työllistämiseen. Hallituksen ohjelmassa ovat myös yrittäjäeläkkeen ja perhe-eläkkeiden uudistaminen sekä pienten eläkkeiden korotus.

Strategian toteutukseen liittyy myös organisaatiomuutos, jonka tavoitteena on uudistaa Ilmarista entistä asiakaslähtöisemmäksi sekä muuttaa toimintamalleja ketterämmiksi ja tehostaa toimintaa. Toimme perinteisen linjajohtamisen rinnalle prosessijohtamisen mallin, uudistimme kehittämisen toimintamallia sekä madalsimme organisaatiota keskijohdon tehtäviä yhdistämällä.

Uudelleenjärjestelyyn liittyvät yhteistoimintaneuvottelut käytiin huhti-kesäkuun aikana ja uusi organisaatio aloitti heinäkuun alussa. Uudelleenorganisoinnissa 70 vanhaa tehtävää lakkasi, mutta samaan aikaan syntyi 60 uutta tehtävää, jotka saatiin täytettyä pääasiassa sisäisesti. Neuvottelut saatiin vietyä läpi hyvässä yhteistyössä, mistä haluan kiittää koko henkilöstöä.

Organisaatiomuutos aiheutti luonnollisesti henkilöstön keskuudessa myös epävarmuutta, mutta työvire on tästä huolimatta säilynyt korkealla tasolla. Uusien toimintatapojen ja yrityskulttuurin rakentaminen jatkuu, tavoitteenamme on olla yksi Suomen parhaista työpaikoista.”

Osavuosiraportissa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia. Tuloksen vertailulukuina on käytetty vuoden 2018 vastaavien jaksojen lukuja. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten erien vertailulukuina on käytetty lukua vuoden 2018 lopun tilanteesta, ellei toisin mainita.

Työkykyhankkeiden teemat päivitetty liitemateriaaliin 15.8.2019.

 

Lue lisää:

Lisätietoja:

  • Jouko Pölönen, toimitusjohtaja, p. 050 1282
  • Mikko Mursula, varatoimitusjohtaja, sijoitukset, p. 050 380 3016
  • Jaakko Kiander, yhteiskuntasuhdejohtaja, p. 050 583 8599

Ajankohtaista

Tiedote 15.5.2024

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän lasku voimistui edelleen

Työntekijämäärä laski huhtikuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä -3,2 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Seuratuista toimialoista eniten laskivat henkilöstövuokraus sekä rakentaminen. Alueellisesti tarkasteltuna työntekijämäärä laski joka puolella Suomea.

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän lasku voimistui edelleen

Tiedote 26.4.2024

Ilmarisen sijoitustuotto 3,2 prosenttia, ja tehokkuus parani edelleen

Työeläkeyhtiö Ilmarisen sijoitusten tuotto oli tammi–maaliskuussa 3,2 prosenttia. Yhtiön kustannustehokkuus parani edelleen vakuutusmaksutulon kasvaessa ja eläketurvan tuottamiseen tarvittavien hoitokulujen laskiessa. – Olemme jatkaneet menestyksekkäästi Ilmarisen strategian toteuttamista ja kasvattaneet tuottavuuttamme viimeisten kuuden vuoden aikana merkittävästi, toteaa Ilmarisen toimitusjohtaja Jouko Pölönen.

Ilmarisen sijoitustuotto 3,2 prosenttia, ja tehokkuus parani edelleen
Lisää uutisia ja tiedotteita