Ilmarisen toimistorakennus ulkoa, kuvituskuva.
Uutinen 3.4.2020

Päivittyvä: Kysymyksiä koronaviruksen vaikutuksista eläkevakuuttamiseen

Kokosimme yhteen yleisimpiä kysymyksiä vastauksineen koronavirustilanteesta, joka vaikuttaa parhaillaan laajasti yritysten toimintaan ja sen kautta koko yhteiskuntaan.

Päivitetty 15.4.2020

Voiko työeläkemaksuihin saada maksuaikaa?

Sosiaali- ja terveysministeriö on 19.3.2020 vahvistanut työeläkeyhtiöiden hakeman poikkeussäännön TyEL:n ja YEL:n vakuutusehtoihin maksujoustojen mahdollistamiseksi. Poikkeussäännös koskee aikavälillä 20.3.2020 - 30.6.2020 erääntyviä laskuja, joille voidaan sopia 3 kk pidemmästä maksuajasta. Lue lisää aiheesta uutisestamme.

Tuleeko työeläkemaksuihin alennuksia?

Hallitus hyväksyi perjantaina 20.3.2020 työmarkkinajärjestöjen esityksen yksityisen sektorin työnantajien työeläkemaksujen tilapäisestä alentamisesta. 2,6 prosenttiyksikön alennus toteutetaan viimeistään kesäkuussa ja se on voimassa vuoden loppuun saakka. Yksityisen sektorin työnantajille tämä tarkoittaisi yhteensä noin 910 miljoonan euron kevennystä maksuihin. Maksun alentamiseen käytetään työeläkejärjestelmän EMU-puskuria. Puskuria kartutetaan uudestaan korottamalla työnantajan maksua tilapäisesti vuosina 2022­ – 2025 siten, että tilapäisen alennuksen vaikutus kompensoidaan kokonaan.

Hallitus on esittänyt eduskunnalle lakiluonnoksen, joka alentaa työnantajan TyEL-maksua 2,6 prosenttiyksikköä 1.5. - 31.12.2020 väliseksi ajaksi. Laki on vahvistettu ja tulee voimaan 1.5.2020. Lue lisää uutisestamme.

Odotamme tarkempaa ohjeistusta alennuksen soveltamisesta ja viestimme asiakkaillemme asiasta tarkemmin heti kun mahdollista.

Miten muutan helpoiten TyEL-maksujen eräpäivää?

Kirjautumalla verkkopalveluumme voit nyt siirtää TyEL-vakuutusmaksusi eräpäivää uusien linjausten mukaisesti. Voit valita pidennetyn maksuajan erääntymättömille ja tuleville (helmi-toukokuun 2020 palkoista lasketuille) TyEL-maksuille. Asia hoituu siis helpoiten verkossa. 

Jos sinulla ei vielä ole tunnuksia verkkopalveluumme, haethan tunnukset asiointisi helpottamiseksi. Voit täyttää Ilmarisen verkkopalvelujen käyttösopimuksen täällä (pdf).

Miten maksuaika vaikuttaa e-laskuihin?

Lähetystavasta riippumatta (paperilasku, e-lasku, verkkolasku, netposti) laskuja koskee samat ehdot ja käsittelytavat.

Ennen e-laskun hyväksymistä voit halutessasi muuttaa laskun maksupäivää verkkopankissasi. Yleensä viitenumeroa lukuun ottamatta voit muuttaa kaikkia e-laskun tietoja itse. Oma pankkisi neuvoo asiassa tarkemmin.

Meneekö laskuni perintään, jos maksu myöhästyy?

Ilmarinen on varautunut mahdollisiin yrittäjien maksuvaikeuksiin YEL-vakuutusmaksujen osalta. Emme peri 20.3.2020 erääntyvästä laskusta viivästyskorkoa, emmekä siirrä laskuja perintään seuraavan kuukauden aikana. Muutos tulee voimaan automaattisesti maaliskuun laskun osalta, sinun ei tarvitse tehdä mitään. 

Voinko päättää YEL-vakuutukseni?

Ennen vakuutuksen päättämistä kannattaa selvittää, miten YEL-vakuutuksen päättäminen vaikuttaa omaan sosiaaliturvaasi. Älä päätä vakuutusta, jos olet kokoaikainen yrittäjä ja työpanoksesi yritystoimintaan pysyy samana. Jos sinulla on maksuvaikeuksia, voit saada YEL-vakuutusmaksuillesi joustoa.

Jos omistusosuutesi yrityksestäsi laskee 30 prosenttiin tai sen alle, päätä vakuutus. Myös siinä tapauksessa, jos työpanoksesi laskee alle työtulon minimirajan (7 958,99 euroa vuonna 2020 ), päätä vakuutuksesi.

Ennen lopullista päätöstäsi YEL-vakuutuksen lopettamisesta, muista, että sinulla on sen suhteen vaihtoehtoja. 

Miten YEL-vakuutus vaikuttaa sosiaaliturvaani?

Jokainen yrittäjän eläkevakuutuksen (YEL) maksu kasvattaa eläkettäsi ja parantaa muuta sosiaaliturvaasi. YEL auttaa, jos menetät työkykysi, sairastut, jäät vanhempainvapaalle tai yrityksesi toiminta jostain syystä keskeytyy. Lue lisää yrittäjän sosiaaliturvasta.

Voiko yrittäjä jäädä sairaslomalle?

Kun yrittäjän eläkevakuutus on kunnossa, voi yrittäjä saada sairastamisensa ajan sairauspäivärahaa Kelalta. Yrittäjän sairauspäivärahan suuruus määräytyy YEL-työtulon mukaan, joka on arvio yrittäjän vuosittaisen työpanoksen rahallisesta arvosta. Vuositulo lasketaan 12 kalenterikuukauden tarkastelujaksolta, joka edeltää päivärahaoikeuden alkamista edeltävää kalenterikuukautta.

Yrittäjien vuosituloon lasketaan 12 kalenterikuukauden tarkastelujakson YEL-työtulo. Vuosituloon ei lasketa mukaan palkkatuloa omasta yrityksestä eikä elinkeinotoiminnan ansiotuloa. Yrittäjän omavastuuaika on sairastumispäivä ja YEL-vakuutuksen on oltava voimassa työkyvyttömyyden alkamispäivänä. Lue lisää (kela.fi).

Sairauspäiväraha korvaa alle vuoden kestävän työkyvyttömyyden aiheuttamaa ansionmenetystä, ja sitä maksetaan omavastuuajan jälkeen. Sairauspäivärahaa maksetaan työkyvyttömyyden perusteella enintään 300 arkipäivältä. Lue lisää (kela.fi).

Mitä teen, jos minut määrätään karanteeniin?

Jos palkansaaja joutuu koronakaranteeniin, hän voi saada Kelasta palkkaansa vastaavan päivärahan. Kun työntekijä on määrätty olemaan poissa työstään, Kela voi maksaa ansionmenetyksistä korvauksena tartuntatautipäivärahaa.

Jos yrittäjä joutuu karanteeniin, hän voi niin ikään saada tartuntapäivärahaa. Tartuntapäiväraha lasketaan voimassa olevan, tämänhetkisen YEL-työtulon mukaan. Jos työtulo on pieni, on tartuntapäivärahakin pieni. Tartuntapäivärahassa ei ole minimitasoa, eikä omavastuuaikaa.

Kela tarvitsee tartuntatautipäivärahan maksamista varten karanteenista tai eristyksestä lääkärin päätöksen. Lue lisää (kela.fi).

Jos yrittäjä sairastuu koronavirukseen, maksetaan sairauspäivärahaa. Sairauspäivärahaan vaikuttaa YEL-työtulo 12 kuukauden ajalta. Sairauspäivärahassa on kuitenkin minimitaso, jota voi saada, vaikka tulot olisivat pienet. Jos vuositulon perusteella laskettu päiväraha jäisi minimitason alle, maksetaan vähimmäismäärä 28,94 e/päivä.

Yrittäjän itsensä ilmoittama YEL-työtulo määrittää siis koko hänen lakisääteisen sosiaaliturvansa.

Tartuntapäiväraha kartuttaa eläkettä niin yrittäjille kuin työntekijöillekin.

Lue lisää (kela.fi).

Voiko työtuloaan pienentää?

Työtuloasi voit pienentää, jos olet vähentänyt tekemääsi työtä yritykseesi ja ottanut toisen henkilön jakamaan työkuormaasi. Voit pienentää työtuloa myös, jos yritystoimintasi on hiipumassa tai loppumassa. Lue lisää työtulon muuttamisesta.

Voiko työtuloa korottaa, jotta saisi sairastuessaan korkeammat Kela-korvaukset?

YEL-työtuloaan voi korottaa vain, jos työpanos yritykseen on kasvanut, tai jos on korjattava aiemmin tehtyä liian alhaista arviota vastaamaan paremmin todellista työpanostaan. Muista syistä, kuten virusepidemioiden takia, työtulon nostaminen ei ole mahdollista. Työtulon tulee aina vastata työpanosta.

Mitä yrittäjänä voin tehdä, kun sovitut työt peruuntuvat?

YEL-vakuutuksen maksuihin voi tarvittaessa neuvotella maksuaikaa.

Vakuutuksen työtuloa on myös mahdollista muuttaa pienentynyttä työpanosta vastaavaksi, jos olet vähentänyt tekemääsi työtä yritykseesi tai ottanut toisen henkilön jakamaan työkuormaasi. Myös jos yritystoimintasi on hiipumassa tai loppumassa, voit pienentää työtuloasi.

Muista syistä työtulon laskeminen alhaisemmalle tasolle ei ole mahdollista.

Miten yrityksiä ja yrittäjiä tuetaan tässä tilanteessa?

Suomen hallitus on ilmoittanut useista poikkeusolojen tukitoimista yrityksille ja yrittäjille. Näistä voit lukea lisää valtioneuvoston verkkosivuilta.

Monet pankit tarjoavat lyhennysvapaata tai yritysrahoitusta koronaviruksen vaikutuksista kärsiville yrityksille.

Suomen Yrittäjät, Kuntaliitto, Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ja Suomen Uusyrityskeskukset ovat yhteistyössä avanneet alueellisen neuvontapalvelun yrityksille

Hallitus on päättänyt helpottaa itsensä työllistäjien työttömyysturvan piiriin pääsyä väliaikaisesti. Työttömyysturvalakiin tulevaa muutosta valmistellaan parhaillaan työ- ja elinkeinoministeriössä. Tarkemmat yksityiskohdat selviävät myöhemmin.

Tulorekisteri on ilmoittanut, ettei se peri tulorekisteri-ilmoitusten viivästymisestä myöhästymismaksua vuonna 2020. Lue lisää (vero.fi).

Millä edellytyksillä yrittäjä voi saada työttömyysetuutta?

Yrittäjät voivat saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Työmarkkinatuki on yksi työttömyysetuuden muoto.

Työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että

  • yrittäjän päätoiminen työskentely on päättynyt tai
  • yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa siinä jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti.

Päätoimisen työskentelyn päättymisen tai tulon vähentymisen tulee johtua hyvin laajalle levinneestä vakavasta tartuntataudista eli koronavirusepidemiasta.

Palveleeko Ilmarinen normaalisti?

Palvelemme tällä hetkellä normaalisti puhelimitse arkisin klo 8 – 17 numerossa 010 195 000.

Asiakastoimistomme Ruoholahdessa on toistaiseksi suljettu.

Yrittäjäasiakkaita ja työnantajia (YEL- ja TyEL-asiakkaat) palvelemme vakuutusasioissa tuttuun tapaan numerossa 010 195 000. OP Ryhmän toimipisteiden tilannetta kannattaa seurata OP:n kanavissa.

Pystytäänkö eläkkeet maksamaan?

Suomalaisten ei tarvitse olla huolissaan eläkkeistä.

Eläkkeiden maksuun tarvittavat varat kerätään pääasiassa senhetkisillä, kunkin vuoden työeläkemaksuilla.

Koronaepidemian aiheuttamat markkinaheilahtelut vaikuttavat sijoitustuottoihin, mutta eivät uhkaa eläkkeitä. Eläkeyhtiöiden vahva vakavaraisuus puskuroi heilahteluja ja mahdollistaa pitkäjänteisen sijoittamisen.

Olen osatyökyvyttömyyseläkkeellä, mutta poikkeustilan vuoksi lisä- ja ylitöiden tarve on tällä hetkellä kova. Ovatko normaalit ansiorajat nyt voimassa?

Koronavirus on aiheuttanut paljon lisä- ja ylityön tarvetta mm. terveydenhoitoalalla, ja ansiorajat osastyökyvyttömyyseläkkeellä ovat saattaneet siksi ylittyä. Poikkeustilasta johtuneet ansioylitykset eivät ole vaikuttaneet osatyökyvyttömyyseläkkeen maksamiseen eivätkä myöskään työkyvyttömyyseläkkeen ja kuntoutusetuuksien maksamiseen.  

Poikkeustilan päätyttyä palaamme normaalikäytäntöihin 1.7.2020 alkaen. Työskentely työkyvyttömyyseläkkeen tai kuntoutusrahan rinnalla ei vaikuta etuuden maksuun, jos ansiot eivät ylitä henkilökohtaista ansaintarajaasi.

Miten kronavirustilanne vaikuttaa ammatilliseen kuntoutukseen? 

Kokosimme erilliseen uutiseen kysymyksiä ja vastauksia koronaviruksen vaikutuksesta ammatilliseen kuntoutukseen. Lue lisää. 

Voinko Ilmarisen omistaan liiketilan vuokralaisena saada joustoa vuokranmaksuun?

Ilmarinen pyrkii hankalassa tilanteessa tukemaan vaikeuksissa olevia yrittäjiä ja yrityksiä myöntämällä maksuaikaa liiketilojen vuokriin sekä joustamalla aukioloajoissa. Joustoista sovitaan asiakaskohtaisesti. 

Ilmarinen on myös päättänyt lopettaa kokonaan vuokran perimisen ravintolatoimijoilta 30.3.-31.5.2020 väliseksi ajaksi. Lue lisää.

Lue myös:

Ajankohtaista

Uutinen 18.6.2024

Työeläkevakuutuksen ostaminen on nyt helppoa ja nopeaa

Verkkosivuiltamme voi nyt ostaa työeläkevakuutuksen entistä helpommin. Panostimme erityisesti saavutettavuuteen, käytettävyyteen ja selkeyteen, jotta vakuutushakemuksen täyttäminen olisi mahdollisimman sujuvaa.

Työeläkevakuutuksen ostaminen on nyt helppoa ja nopeaa

Tiedote 17.6.2024

Tutkimus: Alle kolmannes valmis vaihtamaan asuinpaikkakuntaa eläkkeellä

Kaksi kolmesta eläkeläisestä kokee voivansa hyvin käy ilmi Ilmarisen kyselytutkimuksesta. Kolmanneksella eläkeläisen roolin asettuminen vei aikansa tai on ollut vaikeaa. Sopeutumiseen vaikuttaa, miten eläkeaikansa viettää. Useampi kuin kaksi kolmesta on pohtinut etukäteen, missä ja miten asuu vanhuusvuodet.

Tutkimus: Alle kolmannes valmis vaihtamaan asuinpaikkakuntaa eläkkeellä
Lisää uutisia ja tiedotteita