Uutinen 12.12.2022

Nimityksiä Ilmarisessa

Olemme saaneet monia uusia osaajia ilmarislaisten joukkueeseemme. Myös Ilmarisen sisällä on siirrytty uusiin työrooleihin. Tässä poimintoja.

Toimitilajohtamisen restonomi Joonas Arnberg on nimitetty asiakkuuspäälliköksi kotimaisiin kiinteistösijoituksiin. Hänen tehtäviinsä kuuluvat esimerkiksi kiinteistöjen ja tilojen vuokrausneuvottelut, yhteydenpito vuokra-asiakkaisiin, tilojen muutostöiden suunnittelun ohjaus ja tilojen häiriöttömän käytön varmistaminen yhteistyössä ylläpidon kanssa. Joonas aloitti Ilmarisessa elokuussa 2022.

FM, SHV Mira Kauppi on nimitetty johtajaksi työkykyriskin hallinta ja kuntoutus -linjalle vastuullaan palvelujen konseptointi ja datan hyödyntäminen. Mira on aiemmin toiminut Ilmarisessa liiketoiminnan tuki, tulos ja riskit -osastonjohtajana ja aloittaa uudessa tehtävässä vuoden 2023 alussa.

VTM Terhi Kavander on nimitetty asiakaspäälliköksi asiakkuudet ja kanavat -linjalle. Hänen tehtäviinsä kuuluu yhteistyö keskisuurten ja pienten asiakkaiden kanssa työeläkevakuuttamiseen liittyvissä asioissa sekä myynti. Terhi aloitti Ilmarisessa elokuussa 2022.

KTM Hannu Mikkola on nimitetty osastonjohtajaksi toiminnan suunnittelu ja seuranta -linjalle, liiketoiminnan tuki, tulos ja riskit -osastolle. Hän vastaa Business Partner ja Business Control -toiminnasta sekä toiminnan suunnittelusta ja operatiivisten riskien hallinnasta. Hannu on aiemmin toiminut Ilmarisessa Business Partnerina ja aloittaa uudessa tehtävässä vuoden 2023 alussa.

YTM Eija Niitynperä on nimitetty ulkomaantyön vakuuttamisen palvelupäälliköksi vakuutus- ja eläkepalveluihin. Hän vastaa ulkomaantyön vakuuttamisen asiakaspalvelusta ja kehittämisestä. Eija aloitti Ilmarisessa heinäkuussa 2022.

TtM Päivi Siltala on nimitetty työkykyjohtamisen asiantuntijaksi työkykyriskin hallinta ja kuntoutus -linjalle. Hän tukee asiakkaita työkykyjohtamisen kehittämisessä. Päivi aloitti Ilmarisessa elokuussa 2022.

AmO YAMK Nina Smedberg on nimitetty palvelupäälliköksi tapahtumapalveluihin asiakkuudet ja kanavat -linjalle. Hän vastaa Ilmarisen asiakastilaisuuksista. Nina aloitti Ilmarisessa elokuussa 2022.

KTM, YVTS Mari Sorvali on nimitetty YEL-vakuutuspäälliköksi vakuutus- ja eläkepalveluihin vastaamaan Ilmarisessa yrittäjille tarjottavasta YEL-tuotteesta. Hän on aiemmin toiminut Ilmarisessa eri tehtävissä mm. viestintä-, vakuutus- ja sovellusasiantuntijana sekä asiakaspalvelupäällikkönä. Mari aloitti uudessa roolissa syyskuussa 2022.

Aiemmin uutisoitua

Ajankohtaista

Uutinen 12.4.2024

Ilmarisen suhdanneindeksi laajenee kattamaan valtaosan yksityisestä sektorista

Ilmarisen vuodesta 2013 asti julkaisema suhdanneindeksi tarjoaa ajantasaista tietoa kansantalouden kehityksestä. Indeksi kuvaa yritysten työntekijämäärän muutosta edellisvuoteen verrattuna. Nyt suhdanneindeksiin mukaan laskettavat toimialat laajentuvat kattamaan valtaosan yksityisestä sektorista.

Ilmarisen suhdanneindeksi laajenee kattamaan valtaosan yksityisestä sektorista
Lisää uutisia ja tiedotteita