Tiedote 22.3.2024

Ilmarisen yhtiökokous valitsi uusia jäseniä hallintoneuvostoon

Ilmarisen varsinainen yhtiökokous 22.3.2024 valitsi seitsemän uutta jäsentä hallintoneuvostoon.

Uusina jäseninä Ilmarisen hallintoneuvostoon valittiin:

  • Maija Jokela, toimitusjohtaja, Ramboll Finland Oy
  • Matti Lehmus, toimitusjohtaja, Neste Oyj
  • Niko Simola, johtaja, julkinen sektori, Ammattiliitto Pro ry
  • Minttu Sinisalo, henkilöstöjohtaja, Terveystalo Oyj
  • Susanne Skippari, henkilöstö- ja viestintäjohtaja, KONE Oyj
  • Antti Vasara, toimitusjohtaja, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
  • Jari Välikangas, vt. puheenjohtaja, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry.

Muut hallintoneuvostoon valitut jäsenet jatkavat tehtävässään.
Hallintoneuvoston kokoonpano löytyy verkkosivuiltamme.

Yhtiökokous päätti korottaa hallintoneuvoston vuosipalkkioita ja kokouspalkkioita. Vuonna 2024 hallintoneuvoston puheenjohtajan vuosipalkkio on 6 500 euroa, varapuheenjohtajien 4 500 euroa ja jäsenten 3 000 euroa. Kokouspalkkio on 700 euroa kokoukselta ja poissaolo hallintoneuvoston kokouksesta pienentää vuosipalkkiota 750 eurolla poissaoloa kohden.

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2023 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, päätti voiton käytöstä hallituksen esityksen mukaisesti sekä myönsi vastuuvapauden vuodelta 2023 hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous valitsi Ilmarisen tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n. Päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Juha-Pekka Mylén. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab toimii myös kestävyysraportoinnin varmentajana, päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana KRT Juha-Pekka Mylén.

Lue lisää: 

Lisätiedot:

  • Juulia Kurunsaari, lakiasiainjohtaja, Ilmarinen, p. 040 9009002, juulia.kurunsaari@ilmarinen.fi

Ajankohtaista

Uutinen 12.4.2024

Ilmarisen suhdanneindeksi laajenee kattamaan valtaosan yksityisestä sektorista

Ilmarisen vuodesta 2013 asti julkaisema suhdanneindeksi tarjoaa ajantasaista tietoa kansantalouden kehityksestä. Indeksi kuvaa yritysten työntekijämäärän muutosta edellisvuoteen verrattuna. Nyt suhdanneindeksiin mukaan laskettavat toimialat laajentuvat kattamaan valtaosan yksityisestä sektorista.

Ilmarisen suhdanneindeksi laajenee kattamaan valtaosan yksityisestä sektorista
Lisää uutisia ja tiedotteita