Tiedote 24.4.2024

Työkyvyttömyydessä iso vaihtelu toimialoittain – uusi indeksi tarjoaa ennusteita ja tilannetietoa

Työkyvyttömyyseläkkeiden määrässä on jopa nelinkertainen ero eri toimialojen välillä. Fyysisesti kuormittavilla aloilla työuraa uhkaavat todennäköisemmin tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, kun taas asiantuntija-aloilla mielenterveyden häiriöt ovat yleisin syy pysyvään työkyvyttömyyteen. Tiedot selviävät Ilmarisen uudesta työkyvyttömyyseläkeindeksistä.

Ilmarisen työkyvyttömyyseläkeindeksi antaa uutta tietoa työkyvyttömyydestä. Se ennustaa työkyvyttömyyden yleisyyttä ja kertoo pysyvän työkyvyttömyyden syistä. Tilastot keskittyvät erityisesti yksityiseen sektoriin ja kuvaavat tilannetta toimialoittain.

Työkyvyttömyys on yleisintä fyysisesti raskailla aloilla

Eniten työkyvyttömyyttä on kuljetuksessa, rakentamisessa, teollisuudessa ja sote-palveluissa, eli niillä toimialoilla, joilla on paljon erityisesti fyysistä kuormitusta. Sen sijaan työkyvyttömyys on harvinaista asiantuntija-aloilla, kuten tietotekniikka- ja viestintäalalla sekä rahoitus- ja vakuutusalalla. Alojen väliset erot ovat moninkertaiset.

– Työuran loppuminen sairauden takia on merkittävä menetys niin yksilölle kuin yhteiskunnalle. Ajantasainen tieto niistä toimialoista, joilla työkyvyttömyys on yleistä, auttaa kohdentamaan keinoja työkyvyttömyyden ehkäisyyn. Tärkeää on myös tieto sairauksista, joiden vuoksi joudutaan pois työstä, sanoo työkykyriskien ennakoinnista ja tutkimuksesta Ilmarisessa vastaava osastonjohtaja Kari-Pekka Martimo.

Työkyvyttömyyden syyt vaihtelevat eri toimialoilla

Suurin ongelma yksityisen sektorin työntekijöillä näyttävät olevan tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, eivät mielenterveyden häiriöt. Ilmarisen tilastoissa pysyvästi työkyvyttömäksi joutuneilla mielenterveyden häiriöt ovat pienemmässä roolissa verrattuna kaikista työikäisistä tuotettuihin tilastoihin.

– Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ovat sitä todennäköisempi syy pysyvälle työkyvyttömyyseläkkeelle, mitä yleisempiä työkyvyttömyyseläke-etuudet alalla ovat. Vastaavasti matalariskisillä aloilla korostuvat mielenterveyden häiriöt, Ilmarisen johtava asiantuntija Anssi Smedlund sanoo.

Uutta tilastotietoa työelämän kehittämiseen

Ilmarisen uudet tilastot tukevat aiempaa tutkimustietoa ja osoittavat, mitkä toimialat ovat työkyvyttömyyseläketilastojen kärjessä.

– Vaikka viimeisen 15 vuoden aikana olemme nähneet keskimääräisen työkyvyttömyyseläkkeiden määrä puolittuvan, on silti yllättävää huomata suuret erot toimialojen välillä. Fyysisesti kuormittavilla aloilla on hyvästä kehityksestä huolimatta enemmän parannettavaa kuin asiantuntija-aloilla. Tämä korostaa työkykyjohtamisen tärkeyttä: kun työtä muokataan terveydelle sopivammaksi, voidaan oireiden kanssa painivien työuraa pidentää. Myös kuntoutus on tärkeä keino edistää työssä jatkamista, Smedlund sanoo.

Työkyvyttömyyseläkeindeksi tarjoaa päivittyvää tilannetietoa

Ilmarisen työkyvyttömyyseläkeindeksi sisältää kolme tilastoa: ennusteen uusien työkyvyttömyyseläkkeiden määrästä toimialoittain sekä pysyvien osatyökyvyttömyys- ja työkyvyttömyyseläkkeiden diagnoosit. Työkyvyttömyyseläkeindeksissä ovat mukana yksityisen sektorin kymmenen eniten työllistävää toimialaa. Indeksi päivittyy kerran vuodessa ja täydentyy myöhemmin uusilla tilastoilla.

– Olemme tehneet ennusteita työkyvyttömyyseläkkeiden kehityksestä omaan käyttöömme jo useamman vuoden ajan. Nyt tuomme tilastot helpommin kenen tahansa hyödynnettäväksi. Tilastot löytyvät verkkosivuiltamme ja ovat lisäksi asiakkaidemme käytettävissä verkkopalvelussamme, Smedlund sanoo.

Ilmarisessa on vakuutettuna noin 37 prosenttia yksityisen sektorin työntekijöistä, joten uusi työkyvyttömyyseläkeindeksi antaa kattavan kuvan siitä, miten yksityisen sektorin työkyvyttömyys Suomessa kehittyy.

– Tilastoinnin kautta syntyy tärkeää tietoa yhteiskunnasta ja työelämän trendeistä. Tilastot yhdistettynä vahvaan asiantuntemukseemme työkykyriskien hallinnassa auttavat pureutumaan syihin ja ilmiöihin työkyvyttömyyden taustalla. Näin olemme entistä vahvemmin asiakkaidemme tukena työkykyriskien hallinnassa, Ilmarisen työkykyjohtaja Kristiina Halonen sanoo.

Ilmarisen työkyvyttömyyseläkeindeksi

  • Ilmarisen työkyvyttömyyseläkeindeksi antaa kattavan kuvan siitä, miten työkyvyttömyys kehittyy Suomessa yksityisellä sektorilla.
  • Se sisältää kolme tilastoa: ennusteen uusien työkyvyttömyyseläke-etuuksien määrästä toimialoittain sekä toistaiseksi myönnettyjen osatyökyvyttömyys- ja työkyvyttömyyseläkkeiden diagnoosit. Mukana on kymmenen eniten työllistävää toimialaa yksityiseltä sektorilta.
  • Poiketen yleisestä käytännöstä, jossa tilastot kattavat kaikki työikäiset, Ilmarinen ottaa huomioon vain heidät, joiden toimiala voidaan määritellä luotettavasti. Tämän ehtona on se, että henkilö on ennen sairastumistaan ollut vakiintuneesti työelämässä.

Lue lisää ja tutustu:

Lisätiedot:

  • Anssi Smedlund, johtava asiantuntija, Ilmarinen, p. 040 533 7452, anssi.smedlund@ilmarinen.fi
  • Annukka Lalu, viestintäpäällikkö, Ilmarinen, p. 050 563 4211, annukka.lalu@ilmarinen.fi

Ajankohtaista

Kuvituskuva.

Tiedote 12.3.2024

Tutkimus: Pitkä työura ei edellytä täydellistä terveyttä – eläkesuunnitelmista puhutaan työpaikoilla liian vähän

Pitkä työura ei edellytä täydellistä terveyttä, selviää Ilmarisen tutkimuksesta. Tutkimuksessa tunnistettiin keinoja, joilla voidaan edistää työssä jatkamista mahdollisimman pitkään. Tutkimuksen mukaan eläkesuunnitelmista puhutaan työpaikoilla aivan liian vähän. Vain joka neljäs yli 60-vuotias on keskustellut eläkeaikeistaan esihenkilönsä kanssa. 

Tutkimus: Pitkä työura ei edellytä täydellistä terveyttä – eläkesuunnitelmista puhutaan työpaikoilla liian vähän
Kaksi ihmistä katsovat toisiaan ompelukoneiden äärellä, kuvituskuva.

Tiedote 10.1.2024

Yhä useampi työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyvä on yli 60-vuotias

Ilmariseen vuonna 2023 tulleiden työkyvyttömyyseläkehakemusten määrä kasvoi kolme prosenttia edellisvuodesta. Eniten kasvoivat yli 60-vuotiaiden hakemusmäärät, 12 prosenttia edellisvuodesta. Yleisimmäksi työkyvyttömyyseläkkeen syyksi nousivat tuki- ja liikuntaelinsairaudet.

Yhä useampi työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyvä on yli 60-vuotias
Lisää uutisia ja tiedotteita