Vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Ilmarinen sijoittaa eläkevarat vastuullisesti. Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa, että otamme sijoituspäätöksiä tehdessämme huomioon taloudellisten näkökohtien lisäksi myös ympäristön, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallinnon (ESG) näkökulmat. Olemme integroineet vastuullisuuden osaksi sijoitustoimintaamme.

Linjauksemme on kirjattu vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin. Niiden tavoitteena on taata, että toimimme Ilmarisen arvojen mukaisesti.

Vastuullisen sijoittamisen periaatteet ovat Ilmarisen hallituksen hyväksymät.

Lue lisää:

Ilmarisen vastuullisen sijoittamisen raportit (PRI-raportit)

Pohjoismaisen sijoitajayhteistyön vaikuttamisraportit (NEC)

Yritysvastuuraportti