Artikkeli 22.9.2022

Rekordhöjning av pensionerna 2023 – när lönar det sig att gå i pension?

Årsskiftet närmar sig och pensionstagarna väntar med spänning på att få veta hur mycket arbetspensionen ska höjas. Bruttopensionerna höjs varje år, men tidigare har dessa små höjningar inte gjort någon större skillnad i pensionärernas vardag. Särskilt inte om det samtidigt lett till en höjd skattesats som ätit upp merparten av höjningen. I år är det andra bullar, för nu påverkar inflationen också valet av bästa tidpunkt att gå i pension.

Pensionerna har inte höjts så här mycket sedan 1990. Enligt uppskattningar kan höjningen rentav bli drygt 6,9 procent. Detta innebär samtidigt en historiskt sett sällsynt situation för pensionssökande, då vissa som närmar sig pensionsåldern och överväger att skjuta upp sin pension ställs inför ett svårt val. För den som vill dra nytta av årsskiftets indexhöjning på 6–7 procent kan det vara klokast att gå i pension redan i år. Alla får givetvis själva välja när de vill gå i pension.

Pensionerna höjs för att priserna har stigit

Pensionerna påverkas i praktiken av två olika index: arbetspensionsindexet och lönekoefficienten.

  • Arbetspensionsindexet höjer löpande arbetspensioner årligen. Indexet bygger till 20 procent på förändringen i löntagarnas inkomstnivå och till 80 procent på konsumentprisindexet. Det vill säga ju högre arbetspensionsindex, desto mer har priserna stigit.
  • Lönekoefficientens syfte är att bevara värdet på de inkomster man samlat under sin arbetskarriär. Lönekoefficienten bygger till 20 procent på konsumentpriserna och till 80 procent på förändringen i löntagarnas inkomstnivå, det vill säga motsatsen till arbetspensionsindexet.

När du ansöker om pension höjs dina löneinkomster under hela din arbetskarriär till pensioneringsårets nivå med lönekoefficienten, och utifrån det beräknas din intjänade pension. När din pension börjar betalas ut används det årliga arbetspensionsindexet i stället för lönekoefficienten. I tabellen nedan ser du hur exceptionell situationen ser ut inför 2023. Arbetspensionsindexet är högre än lönekoefficienten. 

 

År Arbetspensionsindex – förändring från året innan % Lönekoefficient – förändring från året innan %
2023 6,9 (prognos, 8/22) 3,7 (prognos, 8/22)
2022 2,28 2,45
2021 0,53 1,31
2020 1,23 2,04

Ju mer pension du tjänat in, desto mer påverkar pensioneringstidpunkten ditt pensionsbelopp. Om du redan är pensionerad kan du kontrollera ditt pensionsbelopp för 2023 i MinPension-tjänsten från och med början av december.

Lönar det sig att gå i pension i december eller i januari?

Folk som närmar sig pensionsåldern omkring årsskiftet funderar ofta på vilken som är den bästa tidpunkten att gå i pension. I år blir valet ännu mer komplicerat på grund av den stora indexhöjningen, och beslutet kan påverka den slutgiltiga pensionen med flera tiotals euro.

Det här är dock ett beslut som var och en måste fatta själv. Ingen arbetshistoria är den andra lik och det kan finnas många faktorer som påverkar beslutet. Pensionsexperter kan ge dig råd efter bästa förmåga och erbjuda dig verktyg som du behöver för att nå ett beslut.

Att ansöka om ålderspension kring årsskiftet

  • Om du är född i december 1958 eller senare kan du inte dra maximal nytta av årets indexhöjning. Om din ålder ger dig möjlighet att ansöka om partiell ålderspension redan i december 2022 kan du delvis dra nytta av indexhöjningen. Om du ansöker om ålderspension år 2023 kommer dina löner dock att höjas av lönekoefficienten, som även den är relativt stor.
  • Om du är född i november 1958 eller tidigare har du möjlighet att dra nytta av indexhöjningen genom att ta ut din ålderspension senast 1.12.2022. Observera att du måste avsluta ditt anställningsförhållande innan pensionen kan börja. Om du ännu inte vill säga upp dig men ändå vill dra nytta av indexhöjningen så gott det går kan du ta ut partiell ålderspension från och med 1.12.2022. Om du ansöker om pension före 1.12.2022 kommer du att dra nytta av indexhöjningen i januari.

Visste du att du kan fortsätta arbeta som pensionär? Du kan med andra ord ta ut din pension i december och under vissa förutsättningar teckna ett nytt anställningsavtal vid sidan av pensionen. Du behöver inte fatta beslutet vid årsskiftet, för det är möjligt att ansöka om ålderspension retroaktivt för tre månader. Om du har ändrat dig i februari och vill ansöka om pension från och med början av december är det alltså möjligt, förutsatt att ditt anställningsförhållande har upphört senast i november.

Indexförhöjning eller uppskovsförhöjning?

Om du inte ansöker om pension när du nått din lägsta pensionsålder kommer din pension att höjas med en så kallad uppskovsförhöjning. Den höjer din pension med 0,4 procent för varje månad du skjuter upp pensionen. Pensionsskyddscentralen har gett ut nedanstående beräkningar som visar hur olika indexhöjningar påverkar arbetspensionen. Beräkningarna bygger på prognoser om nästa års indexnivå som gjorts i augusti.

Exempel 1: ålderspension

En persons intjänade pension i början av december 2022 är 1 500 euro (livslängdskoefficienten har beaktats).

  • Om personen går i ålderspension i december 2022, får hen i januari 2023 en höjning enligt arbetspensionsindexet. Därefter är den månatliga pensionen uppskattningsvis cirka 1 604 euro.
  • Om personen går i ålderspension i januari 2023, höjs de tidigare arbetsinkomsterna vid beräkningen av pensionen först med en lönekoefficient till nivån för 2023. Storleken på arbetspensionen när den börjar beror på personens lönenivå före pensioneringen. Om lönen till exempel är 3 000 euro per månad är storleken av pensionen uppskattningsvis cirka 1 565 euro i januari.

Uppskovsförhöjningen höjer pensionen med 0,4 procent för varje månad man skjuter upp pensionen. I exempelfallet blir det alltså värt att ta ut pensionen i december 2022 om personen inte planerar att skjuta upp pensioneringen med mer än fem månader. Om personen tänker skjuta upp pensioneringen gäller det att vänta åtminstone till 1.5.2023 för att pensionen med uppskovsförhöjningen medräknad ska vara lika stor som om personen hade gått i pension i december.

Exempel 2: partiell ålderspension

Personens intjänade pension i början av december 2022 är 1 500 euro (livslängdskoefficienten har beaktats). Personen fyller 62 år i början av december 2022 och den lägsta pensionsåldern för åldersklassen är 64 och 6 månader. I december uppgår den partiella ålderspensionen (50 %) till 660 euro.

  • Om personen tar ut partiell ålderspension i december 2022, får hen i januari 2023 en höjning enligt arbetspensionsindexet. Därefter är den partiella ålderspensionen uppskattningsvis cirka 706 euro per månad.
  • Om personen tar ut partiell ålderspension i januari 2023, höjs de tidigare arbetsinkomsterna vid beräkningen av pensionen först med en lönekoefficient till nivån för 2023. Storleken på den partiella ålderspensionen beror på personens dåvarande lönenivå. Om lönen till exempel är 3 000 euro per månad är storleken på den partiella ålderspensionen när den börjar uppskattningsvis cirka 689 euro i januari.

Gör en lista på fördelar och nackdelar

De olika alternativen har sina för- och nackdelar. Vissa värderar sin egen fritid högre än allt annat, medan de sista arbetsmånaderna och ökningen av pensionen de ger spelar stor roll för andra.

Eftersom vi talar om en procentuell förändring är skillnaden givetvis större ju större summor det handlar om. Därför är det svårt att ge några allmänna råd som skulle gälla alla pensionssökande vid årsskiftet. Pensionsfrågor är väldigt individuella och det gäller att kolla sin situation i god tid före man börjar fylla i sin ansökan.

Du har väl kontrollerat hur mycket pension du tjänat in på arbetspensionsutdraget? Observera att tjänsten i nuläget bara finns på finska och svenska.

Aktuellt nu

Nyheter 27.11.2023

Bra att veta för pensionstagare då årsskiftet närmar sig

Du kan se information om nästa års pension, utbetalningsdagar och förskottsinnehållning av skatt från och med den 4 december på vår webbplats MinPension. I slutet av året skickar vi våra pensionstagare ett sms och e-post som styr dem att läsa sina uppgifter i MinPension.

Bra att veta för pensionstagare då årsskiftet närmar sig

Nyheter 27.10.2023

Arbetsgivare, företagare, pensionstagare – arbetspensionsindexet och lönekoefficienten för år 2024 är fastställda

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt indextalen relaterade till arbetspensionsskyddet för år 2024. Arbetspensionsindexet för år 2024 är 3037, vilket innebär en höjning av pensionerna med cirka 5,7 procent vid årsskiftet. Lönekoefficienten fastställdes till 1,637, en ökning på 5,1 procent jämfört med år 2023.

Arbetsgivare, företagare, pensionstagare – arbetspensionsindexet och lönekoefficienten för år 2024 är fastställda

Meddelande 15.8.2023

Ilmarinens delårsrapport 1.1–30.6.2023: Placeringsintäkterna steg till 3,7 procent, solvensen stärktes och kostnadseffektiviteten förbättrades ytterligare

Avkastningen på Ilmarinens placeringsportfölj var 3,7 (-6,2) procent, dvs. 2,1 (3,7) miljarder euro Placeringarnas marknadsvärde steg till 58,2 (56,3) miljarder euro. Den långfristiga medelavkastningen på placeringarna räknat från år 1997 var 5,8 procent. Detta motsvarar en realavkastning på 3,8 procent.

Ilmarinens delårsrapport 1.1–30.6.2023: Placeringsintäkterna steg till 3,7 procent, solvensen stärktes och kostnadseffektiviteten förbättrades ytterligare
Mera nyheter och meddelanden