Nyheter 27.11.2023

Bra att veta för pensionstagare då årsskiftet närmar sig

Du kan se information om nästa års pension, utbetalningsdagar och förskottsinnehållning av skatt från och med den 4 december på vår webbplats MinPension. I slutet av året skickar vi våra pensionstagare ett sms och e-post som styr dem att läsa sina uppgifter i MinPension.

Pensionerna stiger med cirka 5,7 procent vid ingången av 2024. Du ser ditt pensionsbelopp och dina betalningsuppgifter genom att logga in i tjänsten MinPension.

Ett elektroniskt meddelande är bättre med tanke på datasäkerheten

I år skickar vi inte längre ett brev om pensionsbeloppet och betalningsuppgifterna till pensions­tagarna på papper. De flesta av våra kunder får ett sms som styr dem att läsa sina uppgifter i tjänsten MinPension. Ett undantag utgör bland annat de kunder som bor utomlands samt kunder som har en intressebevakare. Även de kunder som av annan orsak inte kan använda den elektroniska tjänsten får ett meddelande på papper med posten.

I tjänsten MinPension kräver läsandet av de egna uppgifterna att man identifierar sig i tjänsten, och uppgifterna löper inte samma risk att hamna i fel händer som information som skickas per brev. Läs mer om
hur vi kommunicerar med våra kunder.

Fördelen med elektroniska meddelanden är också att informationen är snabb. I MinPension syns uppgifterna genast, medan det tar tid för ett brev att nå fram.

Avståendet från pappersmeddelanden sparar också på miljön då koldioxidavtrycket av informationsförmedlingen minskar.

Då du identifierar dig ser du alla dina pensionsuppgifter

Förutom ditt pensionsbelopp och dina betalningsuppgifter innehåller MinPension även tjänster för skötseln av dina andra pensionsärenden. Genom att logga in i tjänsten med dina nätbankskoder eller ditt mobilcertifikat kan du bland annat höja din skattesats eller anmäla om en ny adress eller ett nytt kontonummer.

Årsskiftet är en bråd tid i Ilmarinens telefontjänst och genom att sköta ärendena i MinPension slipper du köa i telefonen.

Skattesatsen och beskattningen av pensionen år 2024

Skattesatserna för 2024 tas i bruk den 1 februari 2024. Pensionen för januari beskattas ännu med skattesatsen för 2023. Om du vill höja din skattesats fr.o.m. den 1 februari 2024, kan du göra detta först i mitten av januari i tjänsten MinPension under Mina uppgifter.

Närmare information om beskattningen av pension finns på Beskattning av pensioner.

Det pensionsbelopp som utbetalats 2023 finns i tjänsten MinPension under Betalningshistoria.

Har du arbetat vid sidan av pensionen?

Kom ihåg att ansöka om pension för arbete som utförts med pension. Det börjar inte automatiskt. Du måste ansöka om det i din högsta ålder för ålderspension. Det är 68 eller 69 år beroende på ditt födelseår. Du kan se åldersgränser från tabellen på sidan När kan jag gå i pension?
Ansök om pension genom ansökan om ålderspension i MinPension tjänsten.

Läs mer om Arbete i pension.

Läs även

Arbetspensionsindexet och lönekoefficienten för år 2023 är fastställda

Aktuellt nu

Nyheter 27.10.2023

Arbetsgivare, företagare, pensionstagare – arbetspensionsindexet och lönekoefficienten för år 2024 är fastställda

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt indextalen relaterade till arbetspensionsskyddet för år 2024. Arbetspensionsindexet för år 2024 är 3037, vilket innebär en höjning av pensionerna med cirka 5,7 procent vid årsskiftet. Lönekoefficienten fastställdes till 1,637, en ökning på 5,1 procent jämfört med år 2023.

Arbetsgivare, företagare, pensionstagare – arbetspensionsindexet och lönekoefficienten för år 2024 är fastställda

Meddelande 15.8.2023

Ilmarinens delårsrapport 1.1–30.6.2023: Placeringsintäkterna steg till 3,7 procent, solvensen stärktes och kostnadseffektiviteten förbättrades ytterligare

Avkastningen på Ilmarinens placeringsportfölj var 3,7 (-6,2) procent, dvs. 2,1 (3,7) miljarder euro Placeringarnas marknadsvärde steg till 58,2 (56,3) miljarder euro. Den långfristiga medelavkastningen på placeringarna räknat från år 1997 var 5,8 procent. Detta motsvarar en realavkastning på 3,8 procent.

Ilmarinens delårsrapport 1.1–30.6.2023: Placeringsintäkterna steg till 3,7 procent, solvensen stärktes och kostnadseffektiviteten förbättrades ytterligare

Nyheter 13.12.2022

FöPL-reformen träder i kraft vid årsskiftet

Lagen om pension för företagare ändras från och med årsskiftet: arbetsinkomsten kommer att fastställas mer utförligt och justeras oftare. Företagare förtjänar lika bra pensionsskydd och social trygghet som löntagarna. Reformen bidrar till att det blir så, säger Ilmarinens försäkringsdirektör Minna Hakkarainen.

FöPL-reformen träder i kraft vid årsskiftet
Mera nyheter och meddelanden