Nyheter 3.3.2023

Arbetsgivare, det utlovas utmärkta kundåterbäringar – beloppet syns i tjänsten för arbetsgivare

Vi har räknat ut de slutliga kundåterbäringarna som minskar ArPL-avgiften och de syns i tjänsten för arbetsgivare fr.o.m. den 3 mars. Vår kostnadseffektivitet har ökat rekordartat och syns direkt i form av mindre arbetspensionsavgifter för våra arbetsgivarkunder.

I regel beaktas avgiftsnedsättningarna i kommande ArPL-fakturor fr.o.m. mars. Om du har obetalda fakturor som förfallit, kvitteras återbäringarna i första hand med dem.

Från och med mars finns det också information i webbtjänsten om hur återbäringarna hänförts. Du ser hur återbäringarna hänförts och återbäringsbeloppet genom att öppna kontoutdraget i tjänsten för arbetsgivare.

Vi behöver ett kontonummer för eventuell återbäring av försäkringsavgifter. Meddela samtidigt kontonumret för eventuell återbäring av försäkringsavgifter.

 

Prissättningen av omkostnader ändrades i början av året

De kundåterbäringar som nu betalas grundar sig fortfarande på den gamla modellen, eftersom försäkringsavgifterna gäller 2022. Kundåterbäringen som du nu får grundar sig således på vår effektivitet och solvens förra året.

Från och med 2023 fastställs arbetspensionsavgiftens omkostnadsdel specifikt för varje bolag. Omkostnaden är den del av avgiften med vilken pensionsbolaget täcker kostnaderna för sin verksamhet, dvs. för skötseln av försäkringar och pensioner. Tack vare Ilmarinens höga kost¬nads-effektivitet är arbetspensionsavgifterna för våra arbetsgivarkunder förmånligare vad gäller om-kostnaden. I samband med ändringen slopas rabatten för storarbetsgivare och den beaktas direkt i kostnaden för skötseln av försäkringen.

Tack vare ett utmärkt resultat av omkostnadsrörelsen och en utmärkt solvens betalar Ilmarinen i år 175 miljoner euro i kundåterbäringar till sina kunder.

Omkostnaden fastställs för närvarande bolagsspecifikt och är alltid uppdaterad. På så sätt medför försäkringsavgiften inte några överraskningar i efterskott och det behövs inte längre några avstämningar på årsnivå.

På grund av revideringen sjunker arbetspensionsförsäkringsavgiftens omkostnadsdel och resultatet av omkostnadsrörelsen minskar.

Kundåterbäringarna i miljoner euro och i förhållande till lönesumman

Asiakashyvitykse sv.png

År 2020 betalade arbetspensionsbolagen ingen kundåterbäring till kundföretagen under den tid arbetsgivarens avgift var nedsatt. Kundåterbäringen som inflöt för 2020 var således endast en tredjedel av den kundåterbäring som inflyter under ett normalt år.

Ändringar i kundåterbäringarna år 2024

De kundåterbäringar som betalas nästa år kommer att räknas enligt den nya modellen. I fortsättningen grundar sig kundåterbäringarna endast på arbetspensionsbolagets solvens. Ilmarinens starka solvens är en följd av en långsiktig placeringsverksamhet och goda placeringsavkastningar.

Läs mer

Läs mer om kundåterbäringar

Aktuellt nu

Meddelande 26.4.2024

Ilmarinens placeringsavkastning var 3,2 procent och effektiviteten förbättrades ytterligare

Avkastningen på arbetspensionsbolaget Ilmarinens placeringar var i januari–mars 3,2 procent. Bolagets kostnadseffektivitet förbättrades ytterligare då premieinkomsten ökade och de omkostnader som behövs för verkställande av pensionsskyddet minskade. – Vi har fortsatt att framgångsrikt genomföra Ilmarinens strategi och i betydande grad utökat vår lönsamhet under de senaste sex åren, konstaterar Ilmarinens verkställande direktör Jouko Pölönen.

Ilmarinens placeringsavkastning var 3,2 procent och effektiviteten förbättrades ytterligare

Nyheter 5.3.2024

Arbetsgivare, kundåterbäringar syns i webtjänsten

Vi har räknat ut de slutliga kundåterbäringarna som minskar ArPL-avgiften och de syns i webtjänsten fr.o.m. den 5 mars. Vår kostnadseffektivitet har ökat ytterligare och syns direkt i form av mindre arbetspensionsavgifter för våra arbetsgivarkunder.

Arbetsgivare, kundåterbäringar syns i webtjänsten
Mera nyheter och meddelanden