Tillfällig flexibilitet med FöPL-avgiften

Du kan flexa med dina FöPL-avgifter tillfälligt beroende på din situation. Du kan betala en tillskottsavgift för att förbättra ditt pensionsskydd eller minska din avgift tillfälligt.

Ändra din FöPL-avgift flexibelt

Du kan flexa med avgiften en gång per kalenderår och ändringen gäller hela året. Du kan betala högre försäkringsavgifter varje år, men sänka avgiften högst tre gånger under en sjuårsperiod.

Förbättra ditt pensionsskydd (flexa uppåt)

Med flexmöjligheten kan du tjäna in mer pension genom att betala en större FöPL-avgift (10–100 %). Tillskottsavgiften påverkar bara pensionen, inte din sociala trygghet i övrigt. Dina övriga sociala förmåner, till exempel dagpenning från FPA, bygger fortfarande på din fastställda arbetsinkomst.

Du kan fylla i en ansökan på vår webbtjänst för företagare. När du fyller i din ansökan anger systemet hur mycket du kan flexa med avgiften. Vid årsskiftet, ansöka om flexibilitet i tid för att du hinner betala räkningen inom det år som du ansöker om flexibilitet för.

Minska avgiften (flexa nedåt)

Du kan minska din FöPL-avgift tillfälligt (10–20 %). Att flexa nedåt påverkar även ditt pensionsskydd. En tillfälligt sänkt avgift påverkar bara pensionen, inte din sociala trygghet i övrigt. Dina övriga sociala förmåner, till exempel dagpenning från FPA, bygger fortfarande på din fastställda arbetsinkomst.

Du kan fylla i en ansökan på vår webbtjänst för företagare. När du fyller i din ansökan anger systemet hur mycket du kan flexa med avgiften.

Flexibla FöPL-avgifter är en möjlighet för dig om

  • din försäkring är i kraft hela kalenderåret hos samma arbetspensionsbolag
  • du inte har obetalda förfallna FöPL-avgifter
  • du inte får rabatt för nya företagare
  • du inte får pension enligt arbetspensionslagarna (inkl. deltidspension och partiell ålderspension).

Om din arbetsinkomst ändras eller din försäkring upphör mitt under ett kalenderår upphävs ändringen i sin helhet.