Fastigheter

Ilmarinen är en av de största fastighetsinvesterarna och en betydande byggherre i Finland. Vi vill att fastigheterna ska stöda kundernas verksamhet så bra som möjligt.

Ilmarinen är en stor fastighetsinvesterare

Ilmarinen äger sammanlagt cirka 2 700 bostäder och cirka 150 affärs- och lagerfastigheter samt andra fastigheter. En betydande del av bolagets fastigheter finns i huvudstadsregionen och centralt inom andra tillväxtcentra.

Investeringar

Ansvaret för beslut som gäller Ilmarinens fastighetsplaceringar, t.ex. för huruvida bolaget låter uppföra nya fastighetsobjekt samt för investeringar och realiseringar, bärs av Ilmarinens fastighetsplaceringsorganisation.

Lediga lokaliteter

Kontrollera Ilmarinens utbud av lokaliteter.

Kontakta oss i ärenden som berör hyrning av lokaliteter: tfn 010 28 400 eller toimitilat@ilmarinen.fi

Hyresbostäder

Kontrollera utbudet av hyresbostäder och fyll i en bostadsansökan.

I ärenden som gäller bostadshyrning och boende betjänas du av  Realia Asuntovuokraus, tfn. 010 228 5555, asunnot.ilmarinen@realia.fi.

Kontaktuppgifter för ilmarinens fastighetsuppgifter

 

Investeringar och realiseringar:
Inhemska fastighetsplaceringar
Direktör, inhemska fastighetsplaceringar
Tomi Aimonen 010 284 3835 050 366 7501
Portföljförvaltarer
Kennet Nyman 010 553 3740 040 843 3272
Tuula Kosonen 010 284 3857 050 539 8587
Analytiker
Niklas Hippeläinen 010 284 2403 040 730 6190
     
Uthyrning av affärsutrymmen    
Uthyrningschef
Ville Laurila 010 284 3479 040 501 0040
Kundchefer 
Johanna Bärlund 010 284 3889 0400 717 979
Marko Pirhonen 010 284 3869 050 555 5847
Annamari Rauta-Ohenoja 010 284 2234 050 591 2972
Päivi Salonen 010 284 3888 040 746 5055
Arbetsmiljöexpert
Heli Romppainen 010 284 2635 050 554 0422
Byggnation
Byggchefer
Niina Nurminen 010 284 3867 050 574 7491
Hannu Keinänen 010 533 3212 0400 60 2748
Underhållsservice
Fastighetschef
Matti Autere 010 553 3510 040 732 5588
Projektchef    
Annika Valpola 010 284 3343 050 410 5915
Uthyrning av affärsutrymmen
  010 28 400 toimitilat@ilmarinen.fi
Uthyrning av bostäder
Realia Asuntovuokraus 010 228 555 asunnot.ilmarinen@realia.fi
Colliers International Finland 020 177 4500 asuntovuokraus@colliers.com
     
Internationella fastighetsplaceringar
Direktör, internationella fastighetsplaceringar
Mikko Antila 010 284 3883 050 577 9066
Förvaltningschef
   
Paula Korhonen 010 284 2513 0400 877 520
Portföljförvaltare    
Lassi Ruuska 010 553 3724 050 531 7934
Ola Nieminen 010 284 3456 050 526 9307
Analytiker    
Veera Muoniovaara   040 731 4929