Behöver jag en FöPL-försäkring?

Med testet på denna sida kan du ta reda på om du behöver en FöPL-försäkring. Om du svarar ja på samtliga fem frågor i testet behöver du sannolikt en FöPL-försäkring.

  1. 1/5 Är du i åldern 18–67?

  1. 2/5 Arbetar du själv i ditt företag?

  1. 3/5 Arbetar du som företagare oavbrutet i minst fyra månader?

  1. 4/5 Bor du i Finland?

  1. 5/5 FöPL-arbetsinkomst: är värdet för din årliga arbetsinsats minst 9 010.25 euro år 2024 (8 575,745 euro år 2023)? Din arbetsinkomst ska minst motsvara den lön som i din bransch skulle betalas till en arbetstagare med samma kompetens under ett års tid.

Svarade du "ja" på varje fråga?

Om du svarade jakande på samtliga frågor behöver du sannolikt en FöPL-försäkring. Vi har samlat heltäckande information för nya företagare om FöPL-försäkringen, det skydd och de fördelar den medför samt anvisningar om att teckna en försäkring. Du kan även beställa vår kostnadsfria guide för nya företagare till din e-post – guiden innehåller all nödvändig information om FöPL-försäkring.

Information för nya företagare

Läs mer om rabatten för nya företagare

Svarade du "nej" på någon av frågorna?

Det kan hända att du inte behöver teckna en FöPL-försäkring. Vi rekommenderar att du läser mer om skyldigheten att teckna en FöPL-försäkring på vår webbplats ”Vem ska teckna FöPL-försäkring och när?” där du hittar mer detaljerad information om FöPL-försäkring.

Om du är fundersam över något hjälper vår kundtjänst dig på numret
010 195 082 (mobilsamtalsavgift /lokalnätsavgift) mån–fre kl. 8–17.