Vägen till yrkesinriktad rehabilitering

Har din arbetsförmåga försämrats eller ska du återvända till arbetet efter en lång sjukledighet? Be om hjälp av din chef och företagshälsovården eller någon annan inom hälsovården. Diskutera olika alternativ med dem. Bekanta dig med Ilmarinens yrkesinriktade rehabilitering om de vanligaste metoderna för att återvända till arbetet inte är tillräckliga.

 1. 1. Har din arbetsförmåga försämrats?

  Ta upp saken i god tid om din arbetsförmåga börjar försämras. Diskutera med din chef och företagshälsovården eller någon annan inom hälsovården. Det bästa är att du, din chef och din läkare kommer överens om ett möte och tillsammans diskuterar din situation. Det finns olika lösningar för hur du kan klara av arbetet eller återvända till det efter en sjukledighet. Ju snabbare du tar din situation till tals, desto lättare kan du och ni hitta de bästa lösningarna för ditt hälsotillstånd.

 2. 2. Bekanta dig med de olika möjligheterna – det finns många alternativ

  Du får stöd för att klara av arbetet till exempel genom att anpassa arbetet på olika sätt. Det kan bidra till kortare arbetstider eller att dina arbetsuppgifter skräddarsys enligt ditt hälsotillstånd. Du kan också ansöka om att delta i FPA:s rehabiliteringskurser som hjälper dig bevara eller återfå din fysiska eller psykiska arbets- och funktionsförmåga. Om du ska återvända till arbetet efter en sjukledighet kan du ansöka om partiell sjukdagpenning hos FPA eller söka till FPA:s arbetsprövning enligt lagen om företagshälsovård. Läs mer om de möjligheter som FPA erbjuder.

 3. 3. Ilmarinens yrkesinriktade rehabilitering

  Läs mer om Ilmarinens yrkesinriktade rehabilitering om din arbetsförmåga har försämrats så mycket att andra metoder för att återvända till arbetet inte är tillräckliga. Yrkesinriktad rehabilitering kan hjälpa dig att hitta ett arbete som passar ditt hälsotillstånd. Läs mer om yrkesinriktad rehabilitering.

 4. 4. Ansök om yrkesinriktad rehabilitering

  Om läkaren på företagshälsovården eller en annan behandlande läkare bedömer att yrkesinriktad rehabilitering skulle vara ett lämpligt alternativ för dig ger läkaren dig ett B-utlåtande. Du behöver utlåtandet när du ansöker om yrkesinriktad rehabilitering hos oss. Fyll i ansökan om rehabilitering på MinPension och bifoga B-utlåtandet. Du kan också bifoga en rehabiliteringsplan till ansökan där du berättar vilken form av yrkesinriktad rehabilitering du vill använda för att kunna återgå till arbetslivet. Läs mer om att ansöka om rehabilitering

   

 5. 5. Vi behandlar din rehabiliteringsansökan

  Vid behandlingen av din rehabiliteringsansökan beaktar vi din individuella situation. Du får ett rehabiliteringsbeslut från oss när våra experter har bedömt hur lämplig rehabiliteringen är och hur den gynnar din situation.

 6. 6. Vi ger dig ett rehabiliteringsbeslut

  När vi har behandlat din ansökan får du ett positivt förhandsbeslut eller ett negativt beslut från oss.

  Om du får ett positivt förhandsbeslut ska du börja utarbeta din rehabiliteringsplan. Skicka den till oss inom 10 månader, alltså medan förhandsbeslutet är giltigt. Läs mer om förhandsbeslut om rehabilitering.

  Om du får ett negativt beslut har vi bedömt att du inte löper risker att förlora arbetsförmågan eller att Ilmarinens yrkesinriktade rehabilitering inte är rätt för dig just nu. Då kan du ansöka om yrkesinriktad rehabilitering hos FPA. Läs mer om dina alternativ efter ett negativt beslut.

  Läs också om FPA:s alternativ för yrkesinriktad rehabilitering

 7. 7. Rehabiliteringsplan

  En rehabiliteringsplan är en plan över hur du kan fortsätta arbeta på din nuvarande arbetsplats eller med nya arbetsuppgifter som lämpar sig för ditt hälsotillstånd. Vid behov hjälper vi dig med rehabiliteringsplanen. Läs mer om rehabiliteringsplanen.

 8. 8. Rehabiliteringspenning betalas ut under rehabiliteringen

  Rehabiliteringspenning betalas ut under din yrkesinriktade rehabilitering. Du börjar få penningen när vi har godkänt din rehabiliteringsplan och din yrkesinriktade rehabilitering börjar, till exempel när du inleder arbetsprövning eller studier. Du kan kontrollera rehabiliteringspenningens storlek på MinPension. Rehabiliteringspenningens storlek anges också på ditt förhandsbeslut om rehabilitering. Läs mer om rehabiliteringspenning.

 9. 9. Återvända till arbetslivet

  Syftet med yrkesinriktad rehabilitering är alltid att du kan fortsätta arbeta med uppgifter som passar ditt hälsotillstånd. Du kan fortsätta arbeta för din tidigare arbetsgivare eller få nya arbetsuppgifter hos en ny arbetsgivare, till exempel efter arbetsprövning. Om du studerar till ett nytt yrke under den yrkesinriktade rehabiliteringen och inte hittar ett nytt arbete genast efter slutförda studier får du hjälp med att söka och hitta jobb bland annat hos TE-tjänsterna. Läs mer om de alternativ som TE-tjänsterna erbjuder.