Osa kauppakeskus Sellon rakennusta ulkoa kuvattuna.
Uutinen 11.10.2018

Sellon virtuaalivoimala torjuu ilmastonmuutosta ja tuo energiasäästöjä

Kauppakeskus Sellossa Espoon Leppävaarassa on otettu käyttöön virtuaalivoimalaitos, joka auttaa Selloa saavuttamaan merkittäviä energiasäästöjä pienentäen samalla hiilijalanjälkeä.

Ilmarisen osittain omistamaan Selloon toteutetussa ainutlaatuisessa virtuaalivoimalahankkeessa kiinteistö toimii aktiivisesti energiamarkkinoilla joustamalla kulutuksessaan markkinoiden tarpeen mukaisesti. Kiinteistön virtuaalivoimalaitoksesta tulee varavoimalaitokseen verrattava ratkaisu. Konsepti on kehitetty ja suunniteltu Suomessa.

Ylimääräinen energia varastoidaan akkuihin

Kauppakeskukseen valmistuu Pohjois-Euroopan suurin kiinteistöön sulautettu sähkövarasto teholtaan 2 MW ja kapasiteetiltaan 2,1 MWh. Yleistyessään ratkaisu tuo mittavat säästöt vähentämällä tarvetta investoida erillisiin varavoimalaitoksiin.

Kauppakeskukseen asennetun aurinkoenergiajärjestelmän tuottama energia käytetään kauppakeskuksessa. Jos aurinkoenergiaa tuotetaan enemmän kuin kulutetaan, varastoidaan energia akkuihin. Akusto mahdollistaa myös energian älykkään käytön energian tarjonnan ja kysynnän mukaan.

Virtuaalivoimalan myötä saavutetaan mm. seuraavat hyödyt:
• Oma energiatuotanto aurinkopaneeleilla n. 640 MWh vuodessa
• Hiilijalanjäljen pieneneminen rakennuksessa n. 280 tkg/CO2
• Sellon energiakustannusten pieneneminen n. 22 prosenttia vuodessa

Energiatehokkuuden parantamisen lisäksi Sellon omistajat Ilmarinen, Keva ja Elo keskittyvät yhteistyössä kauppakeskuksen kanssa jatkossa hiilidioksidipäästöjen pienentämiseen. Sellon käyttämä sähköenergia on jo nyt ns. sertifioitua vihreätä energiaa eli siitä ei aiheudu hiilidioksidipäästöjä lainkaan. Vuonna 2015 Sello sai ensimmäisenä kauppakeskuksena Euroopassa toiminnanaikaisen platinatason LEED-ympäristöluokituksen.

Kiinteistöjen hiilijalanjälki mitataan

Ilmarinen mittaa ja raportoi suorien kiinteistösijoitusten hiilijalanjäljen. Suurin osa rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljestä aiheutuu käytön aikana. Ja suurin ilmastovaikutus on energiankulutuksella. Sellon hanke onkin linjassa Ilmarisen kiinteistösijoitusten ympäristötavoitteiden kanssa: tavoitteenamme on pienentää kiinteistökantamme hiilijalanjälkeä 10 pro­senttia vuoteen 2020 mennessä vuoden 2015 tasosta ja 20 prosenttia vuoteen 2025 mennessä.

Ilmarisen toimitalossa Helsingin Ruoholahdessa olemme täyttäneet osan kiinteistön sähköntarpeesta aurinkovoimalla vuodesta 2016. Selvitäm­me edelleen aurinkovoimaloiden käyttöönottoa muissa kohteissamme ja mahdollisuuksia hyötyä sähkön kysyntäjoustoista.

Lisätietoja:
Ilmarisen kiinteistöt
Ilmarisen yritysvastuu
Uutinen Siemensin sivuilla

Ajankohtaista

Uutinen 6.5.2021

Ilmarinen jatkaa kiertotalouden edistämistä – toimitalon lasiseinistä lasivillaa

Ilmarisen työ purkumateriaalien kierrättämisessä jatkuu. Ilmarisen Ruoholahden toimitalon lasiseiniä kierrätetään lähes 20 tonnin verran lasivillaksi yhdessä Uusioaineksen, Kivijärven ja Rambollin kanssa. Ilmarinen haluaa kiinteistösijoittajana edistää alan käytäntöjä ympäristöystävällisempään ja vastuullisempaan suuntaan.

Ilmarinen jatkaa kiertotalouden edistämistä – toimitalon lasiseinistä lasivillaa
Lisää uutisia ja tiedotteita