Ihminen kantaa tikkaita pakettiauton edessä, kuvituskuva.
Tiedote 1.4.2020

Koronaviruksen vaikutukset näkyvät yrittäjien toimeentulossa - työtulot muuttuneet nopeasti

Koronavirus on vaikuttanut nopeasti yrittäjien liiketoimintaan. Vaikeudet yritystoiminnassa näkyivät Ilmarisessa ensimmäisenä yrittäjien tekemissä työtulomuutoksissa. Myös päättyneiden YEL-vakuutusten määrä on nousussa. Valtion ja eläkeyhtiöiden tahoilta onkin jo tehty joustoja helpottamaan yrittäjien elämää.

Yrittäjät ovat sekä nostaneet että laskeneet työtuloaan merkittävästi enemmän viime vuoteen verrattuna. Työtulomuutosten määrä on yli kaksinkertaistunut: maaliskuussa tehtiin noin 139 prosenttia enemmän työtulomuutoksia kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Työtulon korotuksia on noin 188 prosenttia enemmän ja pienennyksiäkin noin 125 prosenttia enemmän. 

Työtulo on summa, jonka yrittäjä voisi maksaa palkkana yhden vuoden aikana samaa työtä tekevälle. YEL-työtulon mukaan lasketaan eläke- ja sosiaaliturva sekä YEL-maksu. Vastuu työtulon riittävästä tasosta on yrittäjällä itsellään.  

Maaliskuun otos on vielä pieni, mutta selkeästi on havaittavissa, että osa yrittäjistä hakee nyt työtulomuutoksilla joustoa muuttuneeseen tilanteeseensa ja sitä kautta vakuutusmaksuun sekä sosiaaliturvaan, pohtii Ilmarisen vakuutusjohtaja Tiina Nurmi. 

Kannattaa kuitenkin muistaa, että esimerkiksi yrittäjien sairauspäiväraha perustuu vuosituloon, johon lasketaan 12 kalenterikuukauden tarkastelujakson YEL-työtulo. Viime viikkoina tehty korotus työtuloon ei vaikuta päivärahan määrään heti. 

Yrittäjä voi myös tietyin edellytyksin joustaa vakuutusmaksuissa ilman, että työpanos muuttuu. Maksujoustoa voi käyttää kerran kalenterivuoden aikana. Silloin yrittäjä muuttaa tilapäisesti myös eläketurvaansa. Yrittäjän muu sosiaaliturva sen sijaan ei muutu, sillä se perustuu vahvistettuun työtuloon. 

Myös päättyneiden YEL-vakuutusten määrä noussut 

Koronaviruksen vaikutus yrittäjien toimintaan kyi maaliskuussa myös YEL-vakuutusten päättämisissä. Maaliskuussa lopetettiin noin 42 prosenttia enemmän vakuutuksia kuin vastaavana ajankohtana vuosi sitten. Eniten päättyneitä vakuutuksia oli ravintola- ja rakennusaloilla. Seuraavina tulivat kaupan alan palvelut sekä parturit, kampaamot ja kauneushoitolat. Suoraan konkurssiin päättyneitä yrittäjien vakuutuksia ei tämän vuoden otoksessa ollut, toisin kuin vuonna 2019. 

Myös päättyneissä vakuutuksissa näkyy jo koronaviruksen vaikutus. Toisaalta uskon, että huhti- toukokuun jälkeen tiedämme enemmän. Kuitenkin toivon, että vakuuttamiseen tehdyt joustot ja valtion tarjoama tuki auttaa yrittäjiä jatkamaan, sanoo Tiina Nurmi. 

Ennen vakuutuksen päättämistä yrittäjän kannattaa selvittää, miten YEL-vakuutuksen päättäminen vaikuttaa omaan sosiaaliturvaan 

–  Älä päätä vakuutusta, jos olet kokoaikainen yrittäjä ja työpanoksesi yritystoimintaan pysyy samana. Jos sinulla on maksuvaikeuksia, YEL-vakuutusmaksuille saa joustoa. Hallitus on myös helpottanut yrittäjien pääsyä työttömyysturvan piiriin. Jos yrittäjän liiketoiminta heikentyy koronakriisin vuoksi väliaikaisesti, voidaan yritystoiminta arvioida sivutoimiseksi. Sivutoimisen yritystoiminnan perusteella henkilöllä on oikeus työttömyysturvaan, eikä hänen tarvitse välttämättä lopettaa yritystään ja YEL-vakuutustaan. 

Vakuutusmaksuihin saa joustoa 

Ilmarinen on varautunut yrittäjien maksuvaikeuksiin YEL-vakuutusmaksujen osalta. Joustoista vakuutusmaksuihin on sovittu yhdessä Sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Ilmarinen ei perinyt maaliskuussa erääntyneistä YEL-laskuista viivästyskorkoa, emmekä siirtäneet laskuja perintään. Maaliskuun lopussa erääntyneiden laskujen lisäksi myös kolmen seuraavan laskun eräpäivää on siirretty kolmella kuukaudella eteenpäin.  

Eräpäivän siirrosta ei peritä viivästyskorkoa. YEL-laskulle kuitenkin lisätään kahden prosentin lakisääteinen vakuutusmaksukorko alkuperäisen ja uuden eräpäivän väliseltä ajalta. Eräpäivien siirroista syntyneet korot laskutetaan tulevilla laskuilla. Yrittäjä voi myös halutessaan maksaa laskun jo ennen uutta eräpäivää ilman erillistä ilmoitusta. Tällöin vakuutusmaksukorko kertyy ainoastaan alkuperäisen eräpäivän ja maksupäivän väliseltä ajalta. Jos laskun maksaa alkuperäiseen eräpäivään mennessä, korkoa ei kerry. Lue lisätietoja joustoista Ilmarisen verkkosivuilta. 

Kaikkiin asiakaspalvelukanaviimme on tullut runsaasti yhteydenottoja viime päivinä liittyen yrittäjien vakuutuksiin ja laskuihin. Yhteydenotot ovat olleen pääasiassa hyvähenkisiä. Meidän viestimme on, että olemme täällä auttamassa yrittäjäasiakkaitamme. On yrittäjän, meidän ja koko yhteiskunnan etu, että yritykset pysyvät pandemian aikana pystyssä ja elinvoimaisina. Koronaviruksen talousvaikutukset ovat tuntuvia, mutta tärkeintä ovat kuitenkin ihmiset. Vastuullisuus on keskeinen arvomme, ja sen merkitys korostuu kriisissä, Tiina Nurmi sanoo. 

Lisätietoja: 

Tiina Nurmi, vakuutusjohtaja, Ilmarinen, p. 050 402 9275 

Ajankohtaista

Lisää uutisia ja tiedotteita