Uutinen 6.5.2021

Ilmarinen jatkaa kiertotalouden edistämistä – toimitalon lasiseinistä lasivillaa

Ilmarisen työ purkumateriaalien kierrättämisessä jatkuu. Ilmarisen Ruoholahden toimitalon lasiseiniä kierrätetään lähes 20 tonnin verran lasivillaksi yhdessä Uusioaineksen, Kivijärven ja Rambollin kanssa. Ilmarinen haluaa kiinteistösijoittajana edistää alan käytäntöjä ympäristöystävällisempään ja vastuullisempaan suuntaan.

Kiertotalouden edistäminen on keskeinen osa Ilmarisen vastuullista tapaa toimia kiinteistösijoittajana. Lisäksi parhaillaan käynnissä oleva kierrätyshanke on linjassa Ilmarisen allekirjoittaman Green Deal -purkusopimuksen kanssa.   

– Purettava materiaali kartoitetaan, ja kaikki kierrätettävä otetaan talteen. Tavoitteena on, ettei mitään purkujätettä mene kaatopaikalle, vaan kaikki menisi uuteen kiertoon, kuvailee projektipäällikkö Annika Valpola  Ilmariselta.  

Pääurakoitsijana on toiminut Lasitusliike Kivijärvi, neuvonantajana Ramboll, ja Uusioaines vastaa purettavan lasin kierrättämisestä. 

– Kaikki vastaanotettavat tasolasit puhdistetaan ja murskataan kullekin laadulle soveltuvan prosessin mukaisesti. Puhdistettu tasolasisiru saa uuden elämän lasivillana ja Foamit-vaahtolasimurskeena. Pieniä määriä tasolasisirua voidaan kierrättää myös uusiksi lasipakkauksiksi, jolloin siru viedään ulkomaille, Uusioaineksen myyntipäällikkö Katri Pohjola kuvailee. 

Rakennusala kaipaa inspiroivia esimerkkejä 

 Rakennusala kaipaa inspiroivia esimerkkejä kiertotalouden vauhdittumiseksi. Suurimpana haasteena on syntypaikkalajittelun järjestäminen. Kierrättäminen ei onnistu, ellei sekalaista rakennusjätettä lajitella suunnitelmallisesti. Varsinkin lasin kierrättäminen on monissa hankkeissa vielä alkutekijöissään, sillä sen erilliskeräys koetaan vaikeaksi. 

– Ala tarvitsee Ilmarisen kaltaisia edelläkävijöitä, koska kiertotalous on teema, joka kehittyy vain tekemällä, toteaa rakennetekniikan sektorin kestävän kehityksen kehityspäällikkö Laura Majoinen Rambollista. 

Pohjola on samoilla linjoilla Majoisen kanssa. 

– On tärkeää näyttää esimerkkejä siitä, miten purkutyömailla voidaan tehdä kartoitusta ja lajittelua, Pohjola lisää. 

Green Deal -sopimus ohjaa kiertotalouteen 

Ilmarinen lähti mukaan vuosi sitten Ympäristöministeriön ja RAKLI ry:n Green Deal -sopimukseen, joka päätavoite on lisätä purkumateriaalien uudelleenkäyttöä ja kierrättämistä. Sopimuksen mukaisesti Ilmarinen kehittää työmaittensa kiertotalouden toimintamalleja, jotta materiaalien päätyminen jätteeksi voitaisiin estää kokonaan. 

– Haluamme olla mukana edistämässä alan toimintatapoja haastamalla kaikkia rakennuttamis- ja ylläpitohankkeiden osapuolia tekemään ja myös innovoimaan kestävämpiä ratkaisuja purkumateriaalien hyödyntämiseen sekä uusien rakennusmateriaalien valitsemiseen, Valpola kiteyttää. 

Pääurakoitsijana hankkeessa toimiva Lasitusliike Kivijärvi kokee Green Dealin erittäin tärkeäksi, sillä lasin kierrättäminen on ollut jo vuosikausia luonteva osa toimintaa. Materiaalille on toimivat kierrätysmenetelmät. 

– Keskittyminen lasirakentamiseen tekee lasirakenteiden purkamisesta ja lajittelusta meille arkipäiväistä. Lasirakentamisen materiaalit ovat tänä päivänä kaikki kierrätettäviä, joten lasirakenteita voi pitää ekologisina ratkaisuina rakentamisessa. Tämä toteutuu myös Ilmarisen Ruoholahden  toimitalon saneerauksessa, toteaa yrittäjä Kalle Saarikko Lasitusliike Kivijärvestä. 

Miltä kiertotalouden tulevaisuus näyttää rakennusalalla? 

– Meille kiertotalouden vauhdittuminen näkyy siinä, että saamme yhä enemmän puheluita rakennus- ja purkuliikkeiltä koskien lasien kierrätystä, kun urakan kilpailutuksessa pyydetään osoittamaan, miten eri materiaalit kierrätetään, Pohjola kuvailee. 

Suurten toimijoiden esimerkkien lisäksi myös lainsäädännön tiukentuminen ja sekajätteen maksujen kasvu edistävät tulevaisuudessa kiertotaloutta.  

Lue lisää:

Ajankohtaista

Uutinen 29.4.2021

Ilmarinen liittyi IIGCC:n jäseneksi – tiivistää yhteistyötään kansainvälisten sijoittajien kanssa ilmastonmuutoksen hidastamiseksi

Ilmarinen vahvistaa yhteistyötään muiden institutionaalisten sijoittajien kanssa liittymällä IIGCC:n jäseneksi. IIGCC (Institutional Investors Group on Climate Change) kokoaa sijoittajia yhteen ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Institutionaaliset sijoittavat voivat saada aikaan todellisia muutoksia ilmastonmuutoksen hidastamiseksi, kun ne yhdistävät voimansa kansainvälisesti.

Ilmarinen liittyi IIGCC:n jäseneksi – tiivistää yhteistyötään kansainvälisten sijoittajien kanssa ilmastonmuutoksen hidastamiseksi
Puita ja Ilmarisen toimistorakennus ulkoa, kuvituskuva.

Tiedote 22.4.2021

Ilmarinen lähti pioneerisijoittajaksi uuteen vähähiiliseen yrityslainarahastoon 170 miljoonalla eurolla

Ilmarinen on lähtenyt pioneerisijoittajana mukaan mukaan AXA IM:n uuteen vähähiiliseen AXA WF US High Yield -yrityslainarahastoon 170 miljoonalla eurolla. Rahasto on lajissaan ensimmäisiä maailmassa ja sen sijoitusstrategiaan on integroitu vastuullisuus sekä erityisesti vähähiilisyys ja tehokas vedenkäyttö. Sijoitus on osa Ilmarisen laaja-alaista vastuullisen sijoittamisen strategiaa.

Ilmarinen lähti pioneerisijoittajaksi uuteen vähähiiliseen yrityslainarahastoon 170 miljoonalla eurolla
Puita ja Ilmarisen toimistorakennus ulkoa, kuvituskuva.

Uutinen 31.3.2021

Pohjoismainen suurten sijoittajien vaikuttajayhteistyö laajensi huomiota veden kestävään käyttöön – vuosikertomus 2020 julkaistu

Pohjoismaisten eläkesijoittajien The Nordic Engagement Cooperation (NEC) -vaikuttajayhteistyö laajensi huomiotaan sijoituskohteiden kestävän veden käyttöön vuonna 2020. Kaikkiaan Ilmarisella oli vuoden 2020 lopussa käynnissä yhteensä 13 vaikuttamisprosessia, joista kahdeksan oli NEC-yhteistyön prosesseja.

Pohjoismainen suurten sijoittajien vaikuttajayhteistyö laajensi huomiota veden kestävään käyttöön – vuosikertomus 2020 julkaistu
Lisää uutisia ja tiedotteita