Tiedote 21.3.2024

Ilmarisen sijoitussalkun hiilijalanjälki laski merkittävästi

Ilmarisen sijoitussalkun hiilijalanjälki laski ja sijoituskohteiden uusiutuvan energian osuus puolestaan nousi merkittävästi vuonna 2023. Tiedot käyvät ilmi Ilmarisen vuosi- ja kestävyysraportista 2023.

Ilmarinen on suomalaisittain suuri ja Euroopankin mittakaavassa keskikokoinen sijoittaja. Sen sijoitusvarallisuus oli vuoden 2023 lopussa 58,9 miljardia euroa.

– Sijoitamme eläkevarat tuottavasti, turvaavasti ja vastuullisesti. Pitkäjänteinen ja vastuullinen sijoitustoiminta tähtää vakavaraisuuden turvaamiseen, jotta asiakkaamme saavat työstään ansaitsemansa eläkkeen. Työ ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on keskeisessä roolissa sijoitusriskin hallinnassa. Siksi viime vuoden hyvä kehitys on iso onnistuminen erityisesti tulevien eläkeläisten kannalta, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Kaisa Ala-Laurila kertoo.

Valtaosa Ilmarisen hiilijalanjäljestä tulee sijoitussalkusta.

Ilmarisen tavoite on hiilineutraali sijoitussalkku vuoden 2035 loppuun mennessä. Tavoite eteni vuonna 2023 selvästi:

Sijoitussalkkujen liikevaihtoon suhteutetut hiilijalanjäljet pienenivät kaikissa omaisuusluokissa, joista hiilijalanjälkeä pystyy laskemaan. Absoluuttiset päästöt laskivat, erityisen paljon suorissa listatuissa osakkeissa.

– Samaan aikaan kun sijoitussalkku kasvoi, sen hiilijalanjälki pieneni. Tämä on hyvä kehityskulku ja osoittaa, että etenemme ilmastotiekarttamme mukaisesti, vastuullisen sijoittamisen johtaja Karoliina Lindroos kertoo.

Sijoituskohteiden arvoketjun päästöjen osalta edessä on kuitenkin vielä työtä, sillä niin sanotussa scope 3:ssa eli sijoituskohteiden arvoketjuissa päästöt nousivat. Scope 3 -laskentaa kehitettiin vuonna 2023, mikä voi vaikuttaa tuloksiin salkun toimialamuutosten ohella.

Ilmasto entistän syvemmin mukaan sijoitusstrategiaan

Ilmarisen suoran listatun osakesalkun painotettu hiilijalanjälki laski noin 12 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja on matalampi kuin ilmastovertailuindeksin painotettu hiilijalanjälki. Epäsuoran listatun osakesalkun painotettu hiilijalanjälki laski 13 prosenttia edellisvuodesta.

Eniten laski suoran yritysten joukkovelkakirjalainasalkun painotettu hiilijalanjälki, peräti 60 prosenttia verrattuna edellisvuoteen. Epäsuoran yritysten joukkovelkakirjalainasalkun hiilijalanjälki laski 28 prosenttia.

– Yhtenä syynä hyvään etenemiseen on se, että vaihdoimme suorien listattujen osakesijoitusten vertailuindeksiä yleisemmästä vastuullisuusindeksistä indeksiin, joka ottaa ilmaston vahvemmin huomioon, Karoliina Lindroos sanoo.

Sijoituksissa huomio kiinnittyi metsä- ja lääketeollisuuden luontovaikutuksiin

Ilmarinen jatkoi luonnon monimuotoisuustiekartan toteuttamista ja raportoi nyt toista kertaa kansainvälistä Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) -raportointiviitekehystä käyttäen.

– Kartoitimme suoran listatun osake- ja korkosalkkumme altistumat luonnon monimuotoisuuden kannalta olennaisille toimialoille. Kävi ilmi, että suurin osa sijoituksistamme on toimialoilla, joita TNFD ei ole määrittänyt luonnon monimuotoisuuden kannalta ensisijaisiksi, Karoliina Lindroos kertoo.

Hieman alle 30 prosenttia Ilmarisen sijoitussalkusta on sijoitettu toimialoille, joilla luontovaikutukset ja -riippuvuudet ovat merkittävässä roolissa. Suurimmat altistumamme ovat lääketeollisuudessa sekä metsäteollisuudessa.

– Selvitimme miten näillä sektoreilla toimivat yritykset ottavat luontokysymykset huomioon ja ovatko ne arvioineet liiketoimintansa luontoriippuvuuksia ja -vaikutuksia. Salkkumme yrityksistä metsäteollisuuden yrityksissä luonto oli huomioitu useammin kuin lääketeollisuuden yrityksissä, Lindroos sanoo.

Ilmarinen vaikuttaa sijoituskohteisiinsa sekä suoraan että yhteistyössä muiden sijoittajien kanssa.

– Vuonna 2023 liityimme Nature Action 100 -sijoittaja-aloitteeseen, joka edistää yrityksiä huomioimaan luonnon monimuotoisuuden toiminnassaan, Lindroos kertoo.

Sijoituskohteiden uusiutuvan energian osuus nousi selvästi

Ilmarisen tavoite on, että sijoituskohteiden energiantuotannosta vähintään 40 prosenttia on uusiutuvaa energiaa vuoteen 2030 mennessä.

Tavoite eteni vuodessa isoin askelin: Vuonna 2023 uusiutuvan energian osuus salkun energiantuotannosta (GWh) suorassa listatussa osakesalkussa nousi noin 35 prosenttiin edellisvuoden 26 prosentista. Suorassa yritysten joukkovelkakirjalainasalkussa uusiutuvan energian osuus nousi 31 prosenttiin 26 prosentista.

Ilmarisen suoria listattuja sijoituksia koskeva tavoite vuodelle 2030 on, että kivihiileen perustuvaa energiantuotantoa ei sijoitussalkussa ole lainkaan. Tämäkin tavoite eteni vuonna 2023: kivihiileen perustuvaa energiantuotantoa (GWh) oli suorassa listatussa osakesalkussa enää noin 4 prosenttia (15 prosenttia vuonna 2022) ja suorassa yritysten joukkovelkakirjalainasalkussa 6 prosenttia (14 prosenttia vuonna 2022).

Näin Ilmarinen raportoi

Ilmarinen raportoi vuosi- ja kestävyysraportissaan kattavasti ympäristövastuuseen, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvistä asioista. Lisäksi raportti auttaa tutustumaan eläketurvaan ja siihen, miten Ilmarinen on sitä vuoden aikana hoitanut. Raportin voi lukea suomeksi (pdf), ruotsiksi (pdf) ja englanniksi (pdf). Se on toteutettu saavutettavassa muodossa.

Ilmarinen raportoi nyt kahdeksatta ja viimeistä kertaa GRI-ohjeistuksen mukaisesti. Ilmastoasioissa hyödynnetään myös kansainvälistä TCFD-viitekehystä (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) ja luonnon monimuotoisuutta tarkasteltaessa jo toista kertaa TNFD-viitekehystä (Taskforce on Nature-related Financial Disclosures). Raportin varmensi Ernst & Young Oy.

Vuodesta 2024 Ilmarinen raportoi uuden ESRS-standardin mukaisesti.

Tutustu tarkemmin

Lisätietoja:

Kaisa Ala-Laurila, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, 040 777 9212, kaisa.ala-laurila@ilmarinen.fi

Karoliina Lindroos, vastuullisen sijoittamisen johtaja, 040 577 2203, karoliina.lindroos@ilmarinen.fi

 

Ajankohtaista

Tiedote 26.4.2024

Ilmarisen sijoitustuotto 3,2 prosenttia, ja tehokkuus parani edelleen

Työeläkeyhtiö Ilmarisen sijoitusten tuotto oli tammi–maaliskuussa 3,2 prosenttia. Yhtiön kustannustehokkuus parani edelleen vakuutusmaksutulon kasvaessa ja eläketurvan tuottamiseen tarvittavien hoitokulujen laskiessa. – Olemme jatkaneet menestyksekkäästi Ilmarisen strategian toteuttamista ja kasvattaneet tuottavuuttamme viimeisten kuuden vuoden aikana merkittävästi, toteaa Ilmarisen toimitusjohtaja Jouko Pölönen.

Ilmarisen sijoitustuotto 3,2 prosenttia, ja tehokkuus parani edelleen

Uutinen 22.3.2024

Earth Hour – varaudumme hyvään huomiseen

Varaudumme hyvään huomiseen ja osallistumme jälleen Earth Hour -tapahtumaan. Sammutamme valot Helsingin Ruoholahdessa sijaitsevalla pääkonttorilla ilmaston puolesta lauantaina 23.3. kello 20.30–21.30.

Earth Hour – varaudumme hyvään huomiseen
Lisää uutisia ja tiedotteita