Uutinen 7.1.2021

Korjaus: Ilmarisen omistusosuus Nurminen Logistics Oyj:ssä 16,46 prosenttia

Ilmarinen korjaa 5.1.2021 päivättyä ilmoitustaan koskien omistustaan Nurminen Logistics Oy:ssä. Ilmarisen omistusosuus Nurminen Logistics Oyj:n osake- ja äänimäärästä on 16,46 prosenttia.

Nurminen Logistics Oyj:n 5.1.2021 julkaisemassa tiedotteessa ilmoitettiin virheellisesti Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselta saadun ilmoituksen perusteella omistusmääräksi 11,83 prosenttia (8 780 000 osaketta ja ääntä), ja 5,55 prosenttia (4 120 879 osaketta ja ääntä rahoitusvälineiden kautta); yhteensä 17,38 prosenttia.

Ilmarinen on toimittanut 7.1.2021 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen Nurminen Logistics Oyj:lle.

Ilmoituksen mukaan Ilmarisen omistusosuus Nurminen Logistics Oyj:ssä on laimentunut 31.12.2020, kun Nurminen Logistics Oyj:n 7.12.2020 tiedotetussa suunnatussa osakeannissa liikkeeseen lasketut uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin.

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen omistusosuus Nurminen Logistics Oyj:n kokonaisosake ja -äänimäärästä on seuraava:

- Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 11,83 prosenttia (8 780 000 osaketta ja ääntä)

- Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 4,63 prosenttia (3 434 066 osaketta ja ääntä rahoitusvälineiden kautta)

- Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen yhteensä 16,46 prosenttia.  

Ilmoituksessa käytetty omistusprosentti on laskettua arvopaperimarkkinalaine ja Finanssivalvonnan antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti käyttäen Nurminen Logisticsin julkistamaa yhtiön tämän hetkisen osakkeiden ja äänten enimmäismäärää, joka on 74 212 667 sisältäen Nurminen Logisticsin hallussa olevat omat osakkeet.

Ajankohtaista

Uutinen 5.1.2021

Korjaus: Ilmarisen omistusosuus Nurminen Logistics Oyj:ssä 17,38 prosenttia

Ilmarinen on korjannut eilistä liputusilmoitustaan koskien omistustaan Nurminen Logistics Oy:ssä. Ilmarisen omistusosuus Nurminen Logistics Oyj:n osake- ja äänimäärästä on 17,38 prosenttia (ei 11,83 prosenttia).

Lue uutinen

Uutinen 4.1.2021

Ilmarisen omistus väheni Nurminen Logistics Oyj:ssä

Ilmarisen omistusosuus Nurminen Logistics Oyj:n osake- ja äänimäärästä on alittanut 15 prosentin liputusrajan 31.12.2020, kun Nurminen Logistics Oyj:n 7.12.2020 tiedotetussa suunnatussa osakeannissa liikkeeseen lasketut uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin.

Lue uutinen

Uutinen 21.12.2020

Ilmarinen vähensi omistustaan QT Groupissa

Ilmarisen omistusosuus QT Group Oyj:n osake- ja äänimäärästä on alittanut viiden prosentin liputusrajan 18.12.2020.

Lue uutinen
Lisää uutisia ja tiedotteita