Uutinen 10.1.2023

Olemme hyvän mielen työpaikka!

Ilmariselle on myönnetty Hyvän mielen työpaikka® -merkki tunnustuksena sitoutumisesta työntekijöiden mielenterveyden vahvistamiseen: meillä on hyvä olla ja työskennellä, ja panostamme vahvasti työkykyyn ja mielenturvaan. Merkin myöntää vuosittain hakemuksesta MIELI Suomen Mielenterveys ry.

Hyvän mielen työpaikka -merkin myöntämispäätöksessä kiitellään, että haluamme omalla esimerkillämme toimia suunnannäyttäjänä mielenterveyden edistämisessä ja johtamisessa. Juuri siihen tähtäämme. Tavoitteemme on saada koko työyhteisömme sitoutumaan mielen hyvinvoinnin edistämiseen ja rakentamaan yhdessä pitkäjänteisesti mieliystävällisempää kulttuuria. Meillä on selkeät suunnitelmat ja tavoitteet. Henkilöstökokemus on yksi strategisista painopisteistämme, kertoo Ilmarisen henkilöstöjohtaja Sami Ärilä 

Hyvän mielen työpaikka -merkki kertoo, että yritys on halukas kehittämään omaa työpaikkaansa mieliystävällisemmäksi. Tavoitteena on lisätä keinoja vahvistaa mielenterveyttä tukevia toimintatapoja ja rakenteita sekä korjata epäkohtia. 

Haluamme keventää suomalaisen työelämän mielijalanjälkeä 

Mielenterveysdiagnoosien aiheuttamat työkyvyttömyyseläkkeet ovat olleet Suomessa viime vuosina selkeässä nousussa. Näemme mielenterveyden ja mielen hyvinvoinnin edistämisen ja tukemisen työelämän aikana erittäin tärkeänä asiana yhteiskunnallisesti, yksittäisen työnantajan sekä yksilön näkökulmasta. Eläkevakuutusyhtiönä haluamme olla kellokas mielenterveyden edistämisessä ja sen johtamisessa. Pyrimme teoillamme todentamaan, miten mieliystävällisyyttä kohti mennään pitkäjänteisesti ja monesta suunnasta. Olemme jo aiemmin liittyneet mukaan yritysten Mielenturvaa-verkostoon mielenterveysasiaa edistääksemme, Sami Ärilä kuvaa tilannetta. 

Seuraamme Ilmarisessa henkilöstön hyvinvointia monin tavoin, kuten säännöllisin mittarein ja erilaisin kyselyin. Tulokset eivät jää pölyttymään tietokoneen uumeniin, vaan ne käsitellään huolellisesti ja mietitään jatkoaskeleet niin Ilmarisen johtoryhmässä kuin tiimeissäkin.   

Keväällä 2022 teimme laajan haastattelukierroksen pitkän työuran Ilmarisessa tehneille sekä vasta Ilmarisessa työnsä aloittaneille. Yhteenvedosta nousi monia mielenterveyttä tukevia asioita, joiden koettiin toimivan hyvin Ilmarisessa: esihenkilöt välittävät ja tukevat työssä onnistumista, jatkuvan parantamisen toimintatapaa halutaan aidosti viedä eteenpäin ja asiantuntijoita kuunnellaan, työssä on mahdollisuus oppia ja kehittyä, avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen panostetaan, perehdytys on todella kattavaa ja esihenkilöiden koulutukseen satsataan.    

Esihenkilöt perehdytämme Ilmarisen työkyvyn johtamisen ja varhaisen tuen käytäntöihin ja heille järjestetään lisäksi säännöllisesti kertausta varhaisen tuen toimintamalliin ja käytäntöihin. Olemme myös viilanneet yhtenäisiä johtamisen periaatteita varmistaaksemme yhdenmukaisen ja laadukkaan johtamisen ihan jokaiselle ilmarislaiselle. 

Mieltä huolletaan arjessa 

Henkilöstömme käytössä on erilaisia mielen hyvinvointia matalalla kynnyksellä tukevia palveluita esimerkiksi työterveyshuollon tarjoamana.  

Joustomahdollisuuksia, kuten liukuvaa työaikaa sekä laajaa etätyömahdollisuutta, kannustamme hyödyntämään ja näin edistämään omaa työ- ja yksityiselämän tasapainoa. Työpäivän kuluessa muistuttelemme myös tauottamaan ja huoahtamaan vaikkapa Huoltamo-huoneessamme.   

Mielenterveyden painoarvo vahvistuu edelleen 

Tulemme vuoden 2023 aikana nostamaan mielen hyvinvoinnin teemaa esiin eri kanavissa sekä mm. avoimilla asiantuntijaluennoilla. Haluamme, että jokainen ilmarislainen kykenee johtamaan itseään, ohjaamaan ennaltaehkäisevästi omaa tilannettaan sekä arvioimaan palautumistaan. Lisäksi teemme töitä sen eteen, että kulttuurimme tukee rohkeaa tilanteiden puheeksiottoa. Se mahdollistaa ratkaisujen hakemisen tilanteisiin yhdessä mahdollisimman ajoissa.  

– Mielen hyvinvoinnin tukemisessa emme ole koskaan valmiita. Mielemme kuormittuvat asiantuntijatyössä päivittäin. Henkilöstötutkimuksissamme kiire ja suuret työmäärät ovat nousseet meitä selkeästi kuormittaviksi tekijöiksi. Näiden kuormitustekijöiden vähentämiseen meidän on jatkossa syytä kiinnittää huomiota, jotta jokainen ilmarislainen jaksaa työssään ja työ tukee mielen hyvinvointia eikä kuormita sitä, Sami Ärilä sanoo. 

Lue lisää  

Ajankohtaista

Tiedote 15.11.2023

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän väheneminen kiihtyy

Työntekijämäärä laski lokakuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä kaksi prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Seuratuista toimialoista jyrkimmin laskivat henkilöstövuokraus ja rakentaminen. Alueellisesti tarkasteltuna työntekijämäärä laski jälleen joka alueella. Jyrkintä lasku oli Pohjois- ja Itä-Suomessa.

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän väheneminen kiihtyy

Uutinen 13.11.2023

Ilmarisen opiskelijamessut – vielä ehdit mukaan!

Hei opiskelija! Mietitkö, mitä Ilmarinen voisi tarjota sinulle? Millainen olisi unelmien kesätyöpaikkasi? Entä mitä haluaisit tehdä työksesi, kun opinnot ovat paketissa? Oletko pohtinut, mitkä asiat ovat sinulle työpaikassa merkityksellisiä? Ilmoittaudu heti mukaan ja tule kuulemaan, miten monia mahdollisuuksia Ilmarinen tarjoaa sinulle!

Ilmarisen opiskelijamessut – vielä ehdit mukaan!
Kaksi ihmistä katsovat toisiaan ompelukoneiden äärellä, kuvituskuva.

Uutinen 6.11.2023

Työkyvyttömyyseläkkeiden maksuluokkamalli uudistuu – tavoitteena edistää työllisyyttä monin tavoin

Työkyvyttömyyseläkkeiden maksuluokkamalli uudistuu vuoden 2024 alussa. Muutos tulee voimaan vaiheittain ja täysimääräisesti vuonna 2029. Muutoksilla pyritään parantamaan mm. ikääntyvien ja vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllistymistä. Uudistus kannustaa työnantajia ennakoimaan työkykyriskejä ja pitämään entistä parempaa huolta henkilöstönsä työkyvystä.

Työkyvyttömyyseläkkeiden maksuluokkamalli uudistuu – tavoitteena edistää työllisyyttä monin tavoin
Lisää uutisia ja tiedotteita