Ilmarisen toimitalo ulkoa, kuvituskuva.
Tiedote 1.11.2019

Vahva kehitys sijoitustoiminnassa, kustannustehokkuudessa ja kasvussa jatkui

Alkuvuoden vahva kehitys jatkui kolmannella vuosineljänneksellä ja hyvä sijoitustulos nosti kokonaistuloksen 1,3 miljardiin euroon. Ilmarisen sijoitukset tuottivat tammi–syyskuussa 8,2 prosenttia ja sijoitusvarallisuus nousi ennätykselliseen 49,1 miljardiin euroon. Asiakaskanta kasvoi, kulut laskivat ja kustannustehokkuus parani edelleen.

Ilmarisen kolmen kvartaalin kokonaistulos nousi 1 324 miljoonaan euroon (-211 miljoonaa euroa 1.1.–30.9.2018) hyvän sijoitustuoton johdosta. Liikekulut laskivat, hoitokustannustulos parani 42 (25) miljoonaan euroon ja hoitokulusuhde 71 (82) prosenttiin.

Tammi–syyskuun vakuutusmaksutulo oli 4,3 miljardia euroa (4,0 miljardia euroa). Asiakaskanta kasvoi maksutulolla mitattuna 180 miljoonaa euroa (78 miljoonaa euroa). Eläkkeitä maksettiin yhteensä 4,5 miljardia euroa (4,2 miljardia euroa) 460 000 eläkkeensaajalle.

Ilmarisen sijoitussalkku tuotti tammi–syyskuussa 8,2 prosenttia (3,0 prosenttia 1.1.-30.9.2018) eli 3,7 miljardia euroa (1,4 miljardia euroa). Sijoitusten markkina-arvo oli syyskuun lopussa 49,1 miljardia euroa (46,0 miljardia euroa 31.12.2018).

Sijoitusten pitkän aikavälin keskimääräinen nimellistuotto oli 5,7 prosenttia, mikä vastaa 4,2 prosentin reaalivuosituottoa.

Vakavaraisuus vahvistui. Vakavaraisuuspääoma oli syyskuun lopussa 10 105 (8 918) miljoonaa euroa ja vakavaraisuusaste oli 125,4 (123,7) prosenttia.

Toimitusjohtaja Jouko Pölönen:

”Alkuvuoden vahva kehitys jatkui kolmannella vuosineljänneksellä ja kokonaistulos nousi 1,3 miljardiin euroon hyvän sijoitustuoton johdosta. Ilmarisen sijoitukset tuottivat tammi–syyskuussa 8,2 prosenttia eli 3,7 miljardia euroa ja sijoitusvarallisuus nousi ennätykselliseen 49,1 miljardiin euroon. Asiakaskanta kasvoi, kulut laskivat ja kustannustehokkuus parani edelleen. 

Tammi–syyskuun vakuutusmaksutulo oli 4,3 miljardia euroa. Maksutuloa siirtyi Ilmariseen muista työeläkeyhtiöistä 55 miljoonaa euroa, ja myös vakuutusten uusmyynti sujui hyvin. Nettoasiakashankinta maksutulolla mitattuna oli 180 miljoonaa euroa. Eläkkeitä maksoimme 4,5 miljardia euroa 460 000 eläkkeensaajalle. Panostimme asiakaskokemuksen parantamiseen ja prosessien tehostamiseen, mikä näkyy eläkehakemusten käsittelyaikojen nopeutumisena.

Uusia eläkepäätöksiä teimme tammi–syyskuussa lähes 27 000 kappaletta. Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä jatkoi edelleen kasvua. Työkyvyttömyyseläkehakemusten määrä kasvoi vuoden takaisesta 3,5 prosenttia. Työkyvyttömyyseläkkeitä maksoimme yli 370 miljoonaa euroa. Pyrimme ennaltaehkäisemään työkyvyttömyyttä ja pidentämään työuria tukemalla asiakasyrityksiämme työkykyjohtamisessa sekä ammatillisen kuntoutuksen keinoin. Tammi-syyskuussa toteutimme asiakasyritystemme kanssa yli 1 800 työkyvyttömyysriskin ennaltaehkäisyyn tähtäävää hanketta, joita tuimme reilulla 2 miljoonalla eurolla. Kuntoutuspäätöksiä teimme 3 300. Syyskuussa järjestimme jo seitsemännen kerran Suomen Iloisin Yrittäjä -kampanjan, jonka tavoitteena on kiinnittää huomiota yrittäjien työkykyyn ja hyvinvointiin. Kilpailussa annettiin kaikkiaan 132 000 yleisöääntä ja Suomen Iloisimman Yrittäjän tittelin voitti 1 300 ehdokkaan joukosta merikarvialainen kalastusalan yrittäjä Olli Ojamo.

Sijoitustuotot kehittyivät kaikissa pääomaisuusluokissa hyvin. Osakekurssit nousivat sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Talouskasvun hidastumisesta huolimatta odotukset erittäin alhaisen korkotason pysyvyydestä ovat tukeneet markkinoita. Ilmarisen sijoitukset tuottivat kolmannen vuosineljänneksen aikana 2,2 prosenttia ja vuoden alusta laskettuna 8,2 prosenttia. Sijoitusvarallisuus kasvoi 49,1 miljardiin euroon. Parhaiten tuottivat osakesijoitukset 14,4 prosenttia. Korkosijoitukset tuottivat 4,2 prosenttia ja kiinteistösijoitukset 3,4 prosenttia. Pitkän aikavälin keskimääräinen vuosituotto on 5,7 prosenttia, mikä vastaa 4,2 prosentin reaalituottoa. Vakavaraisuuspääoma nousi 10,1 miljardiin euroon ja vakavaraisuusaste vahvistui 125,4 prosenttiin.

Kiinteistösijoituksissa jatkoimme pitkäjänteistä vastuullisuustyötä. Lokakuussa Helsingin Pasilassa auennut kauppakeskus Mall of Tripla sai korkeimman mahdollisen platinatason ympäristöluokituksen. Espoossa sijaitseva Sello saavutti ensimmäisenä suomalaisena kauppakeskuksena hiilineutraaliuden ja palkittiin vuoden kauppakeskuksena. Helsingin Redin parkkihalli puolestaan palkittiin Euroopan parhaana pysäköintihallina ja sai kiitosta mm. sähköautojen latauspistokkeiden suuresta määrästä. Ilmarinen on kauppakeskuksissa osaomistajana. Vanhoista kiinteistöistämme LEED-ympäristöluokituksen saivat Helsingin keskustassa sijaitsevat Postitalo ja Grönqvistin talo.

Viime vuonna toteutuneen fuusion synergiahyödyt näkyvät kustannustehokkuuden paranemisena: liikekulut laskivat, hoitokustannustulos nousi 42 miljoonaan euroon ja kustannustehokkuutta mittaava hoitokulusuhde parani vuoden takaiseen verrattuna 11 prosenttiyksiköllä 71 prosenttiin. Kustannustehokkuus hyödyttää suoraan asiakkaitamme: hoitokustannustuloksen palautamme kokonaisuudessaan asiakasyrityksillemme asiakashyvityksinä.

Tilastokeskus julkisti syyskuussa uuden väestöennusteen, jonka mukaan syntyvyyden lasku kiihdyttää työikäisen väestön määrän vähenemistä jo 2040-luvulla. Tämä haastaa eläkejärjestelmän rahoitusta pitkällä aikavälillä.  Samaan aikaan Suomen hallitus kamppailee 75 prosentin työllisyystavoitteen kanssa. Tässä tilanteessa huomiota tulisi kiinnittää uusien työpaikkojen luomisen ohella myös työkykyyn ja siihen, miten saadaan nykyinen työikäinen väestö pysymään työkykyisinä ja töissä. Viime vuonna työkyvyttömyyseläkkeelle jäi noin 20 000 ihmistä ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä on edelleen kasvussa. Jos kehitys jatkuu samana, poistuu hallituskauden aikana työmarkkinoilta yli 80 000 työikäistä ihmistä. Työkyvyn ylläpitämiseen ja työkyvyttömyysriskien ennaltaehkäisyyn tarvitaan yhteisiä ponnisteluja työntekijöiltä, työnantajilta, eläkelaitoksilta ja koko yhteiskunnalta.”

LUE LISÄÄ:

LISÄTIETOJA:

  • Jouko Pölönen, toimitusjohtaja, p. 050 1282
  • Mikko Mursula, varatoimitusjohtaja, sijoitukset, p. 050 380 3016
  • Liina Aulin, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, p. 040 770 9400

Ajankohtaista

Lisää uutisia ja tiedotteita