Uutinen 28.6.2023

EU-sopimus etätyöstä voimaan 1.7.2023

Osa EU-maista on tehnyt keskenään rajat ylittävää etätyötä koskevan sopimuksen, jonka mukaan etä- ja läsnätyötä kahdessa EU-maassa tekevä työntekijä voidaan tietyin edellytyksin vakuuttaa oman asuinmaan sijaan työnantajan kotimaassa.

Etätyösopimus mahdollistaa entistä joustavamman työnteon Euroopassa. Se nimittäin antaa mahdollisuuden poiketa aiemmasta säännöksestä. Tällä hetkellä työntekijän sosiaaliturvaan vaikuttaa hänen oma asuinmaansa. Työnantaja ja työntekijä voivat jatkossa hakea etätyösopimuksen perusteella poikkeuslupaa sille, että työntekijään sovelletaan työnantajan kotipaikan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamista.

Etätyösopimuksen mukaista poikkeuslupaa tulee hakea työnantajan kotipaikan sosiaaliturvaviranomaisilta. Suomessa hakemus tulee tehdä Eläketurvakeskukselle. Poikkeuslupaa voi hakea edellytysten täyttyessä 1.7.2023 alkaen. Tähän mennessä noin 20 EU-maata on aikeissa allekirjoittaa sopimuksen. Vain Iso-Britannia ilmoittanut jäävänsä sopimuksen ulkopuolelle

Etätyösopimuksen soveltamisen edellytykset

  • Etätyösopimusta sovelletaan vain sopimuksen allekirjoittaneiden maiden välillä liikkuviin työntekijöihin. Sopimukseen on mahdollista liittyä 1.7. jälkeenkin, joten sopimuksessa mukana olevien maiden lista päivittyy edelleen.
  • Etätyösopimus koskee vain rajat ylittävissä tilanteissa olevia työntekijöitä, jotka tekevät etätyötä asuinmaassaan tietotekniikan välityksellä ja jotka työskentelevät muun ajan työnantajansa kotimaassa.
  • Työntekijän tulee tehdä etätyötä asuinmaassaan vähintään 25 % mutta alle 50 % kokonaistyöajasta. Muun ajan eli vähintään 50 % työajasta työntekijän tulee tehdä työtä työnantajan kotimaassa.
  • Työnantajan ja työntekijän tulee molempien haluta etätyösopimuksen soveltamista ja normaaleista sovellettavaa sosiaaliturvalainsäädäntöä koskevista määräyksistä poikkeamista.

Etätyösopimus ei koske yrittäjiä, apurahansaajia tai virkamiehiä. Se ei myöskään sovellu tiettyyn paikkaan sidottuun työhön eikä työntekijöihin, joilla on vain yksi tai useampi kuin kaksi työskentelymaata tai useita työnantajia eri maissa.

Tervetuloa maksuttomaan webinaariin 27.10.2023

Järjestämme maksuttoman ulkomaantyön ja kansainvälisen liikkuvuuden webinaarin 26.10.2023. Webinaarissa tarkastelemme aihetta laaja-alaisesti eri viranomaisten näkökulmasta.

Neuvomme myös, miten A1-todistus haetaan ulkomaantyöhön vaivattomasti. Varaa päivämäärä nyt jo kalenteriisi!

Lue lisää

Ajankohtaista

Tiedote 15.5.2024

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän lasku voimistui edelleen

Työntekijämäärä laski huhtikuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä -3,2 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Seuratuista toimialoista eniten laskivat henkilöstövuokraus sekä rakentaminen. Alueellisesti tarkasteltuna työntekijämäärä laski joka puolella Suomea.

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän lasku voimistui edelleen

Tiedote 26.4.2024

Ilmarisen sijoitustuotto 3,2 prosenttia, ja tehokkuus parani edelleen

Työeläkeyhtiö Ilmarisen sijoitusten tuotto oli tammi–maaliskuussa 3,2 prosenttia. Yhtiön kustannustehokkuus parani edelleen vakuutusmaksutulon kasvaessa ja eläketurvan tuottamiseen tarvittavien hoitokulujen laskiessa. – Olemme jatkaneet menestyksekkäästi Ilmarisen strategian toteuttamista ja kasvattaneet tuottavuuttamme viimeisten kuuden vuoden aikana merkittävästi, toteaa Ilmarisen toimitusjohtaja Jouko Pölönen.

Ilmarisen sijoitustuotto 3,2 prosenttia, ja tehokkuus parani edelleen
Lisää uutisia ja tiedotteita