Yhteiskunnallisen perustehtävän laadukas ja kustannustehokas hoitaminen

Eläketurvan vastuullinen hoitaminen edellyttää kustannustehokasta toimintaa. Kustannustehokkuus on meille tärkeä kilpailutekijä ja koko eläkejärjestelmän kestävyyden ja legitimiteetin kannalta keskeinen vaatimus.

Rahoitamme oman toimintamme työeläkemaksuun sisältyvällä hoitokustannusosalla. Sijoitustoiminnan kustannukset katamme sijoitustuotoilla. Eläkelaitoksen toiminnan tehokkuudesta riippuu, kuinka paljon organisaatio käyttää rahaa hoitaakseen toimeenpanotehtäviään ja mitä tuloksia sillä saadaan asiakkaiden hyväksi aikaan. Ilmarinen pyrkii toimimaan mahdollisimman tehokkaasti ja tuottamaan suuren hoitokustannusylijäämän. Mitä tehokkaammin pystymme toimimaan, sitä suuremmaksi ylijäämä muodostuu ja sitä parempia asiakashyvityksiä voimme maksaa. Vuoden 2017 alusta lähtien eläkeyhtiöt voivat palauttaa koko hoitokustannusylijäämän asiakkailleen. 

Eläkeyhtiöiden toiminnan tehokkuutta verrataan hoitokulusuhteella. Se kuvaa eläkeyhtiön omien toimintakulujen suhdetta hoitokustannustuloon. Hoitokulusuhteen lisäksi mittaamme Ilmarisen oman toiminnan tehokkuutta absoluuttisilla euromääräisillä toimintakuluilla.

Vuoden 2018 alussa toteutuneella Eteran sulautumisella Ilmariseen tavoittelemme entistä parempaa kustannustehokkuutta. Ilmarisen hallitus asetti sulautumispäätöksessään tavoitteeksi hoitokulujen supistamisen 20 miljoonalla eurolla vuoteen 2020 mennessä. Säästö on laskettu yhtiöiden yhteenlasketuista hoitokuluista vuodelta 2016.

Lisätietoja: