Vastuullisuuden KPI-mittarit

Yritysvastuutoimintaamme ohjaavat avainmittarit eli KPI-mittarit (Key Performance Indicators).

Mittarit perustuvat vastuullisuudellemme määrittelemiin tavoitteisiin. Tavoitteita ja niiden toteutumista on kuvattu tarkemmin yritysvastuuraportissa. Monet yritysvastuun mittareista ovat samoja, joita käytämme liiketoiminnan mittaamiseen ja tavoitteiden asettamiseen.  

Aihe

Mittari

Tavoite

Toteuma   2017

Perustehtävän   kustannustehokas hoitaminen

Hoitokustannustuotolla katettavat
kustannukset enintään

139 miljoonaa euroa, hoitokulusuhde 80 %

108,9 miljoonaa euroa, hoitokulusuhde 81,1 % (ennen Eteran sulautumista) 

Paras   asiakaskokemus / Eläketurvasta huolehtiminen

Eläkepäätösten nopeus

Käsittelyaika säilyy vuoden 2017 lopun hyvällä tasolla.

Vanhuuseläkkeet: 36 pv Työkyvyttömyys-eläkkeet: 76 pv Kuntoutuspäätökset: 19 pv  

Paras   asiakaskokemus / Eläketurvasta huolehtiminen

Työkyvyttömyyseläkepäätösten 
pysyvyys muutoksenhakulautakunnassa

 

Muutoksenhaku-lautakunnassa   muuttuneiden päätösten osuus
15,6 %

Paras   asiakaskokemus / Palvelut työurien   pidentämiseksi

Asiakkaiden kokema hyöty työkykyjohtamisen yhteistyöhankkeista 

Asiakaskyselyn   tulos yli 4,1 (asteikolla 1-5)

4,5

Paras   asiakaskokemus / Palvelut työurien   pidentämiseksi

Kuntoutuksen vaikuttavuus (kuntoutuksen päätyttyä 
työmarkkinoiden käytettävissä 
olevien kuntoutettujen osuus)  

Vaikuttavuus   parempaa kuin alalla keskimäärin (eläketaustaiset ja ei-eläketaustaiset)

69 % (kaikista kuntoutujista)

Vastuullinen   sijoittaminen / eläkevaroista   huolehtiminen

Sijoitusten kokonaistuotto

 

7,2 %

Vastuullinen   sijoittaminen / aktiivinen   omistajuus 

Tapaamiset yhtiöiden johdon kanssa
(suomalaiset listayhtiöt, joissa suoria sijoituksia)

 80 yhtiötä

48 yhtiötä

Vastuullinen   sijoittaminen / vastuullisuus osana   sijoituspäätöksiä 

Kestävän kehityksen ratkaisuihin liittyvän liiketoiminnan osuus suorien listattujen osakesijoitusten vuosiliikevaihdosta

12 % vuonna 2020

7,5 %

Vastuullinen   sijoittaminen / kiinteistösijoittaminen

Energiankulutuksen vähentämiseen 
tähtäävillä toimenpiteillä saavutettu laskennallinen energiansäästö 
Ilmarisen omistamissa kiinteistöissä

- 7 % vuoteen 2020 mennessä (2014 tasosta)

2 722 MWh

Vastuullinen   sijoittaminen / kiinteistösijoittaminen

Kiinteistöjen hiilijalanjälki 

-10 % vuoteen 2020 mennessä (2016 tasosta)

38 kg CO2e/m2

Houkutteleva   työnantaja / energisoiva työyhteisö

Henkilöstökyselyn kokonaiskeskiarvo

 

3,8 (asteikolla 1-5)

Houkutteleva   työnantaja / palkkauksen ja   palkitsemisen oikeudenmukaisuus

Naisten keskimääräinen palkka miesten palkasta (johtoryhmä pl. toimitusjohtaja / koko muu henkilöstö)

Ero pienenee

Johtoryhmä pl. toimitusjohtaja: 80 % Muu henkilöstö: 78 %

Liiketoiminan   eettiset periaatteet / Compliance

Henkilöstön osallistuminen Code of Conduct -koulutukseen

Kaikki uudet työntekijät saavat Code of Conduct   -koulutuksen

 

Liiketoiminan   eettiset periaatteet /   tietosuoja 

Yhtiön toiminta vastaa EU-tietosuoja-asetuksen vaatimuksia

Tietosuojaa   koskevat toimenpiteet toteutetaan tietosuojaprojektin suunnitelman mukaisesti. 
Tietosuojatoimikunta valvoo ja ohjaa käytännön toimintaa ja jatkokehitystä   projektin päättymisen jälkeen.

 

Läpinäkyvyys   / avoin sidosryhmädialogi

Toimittajien tyytyväisyys mediayhteistyöhön PR-barometri-tutkimuksessa

Johtosijan   pitäminen

1. sija


Yritysvastuuraportissa on lisää Ilmarisen vastuullisuuden toteutumista kuvaavia indikaattoreita. Raportin lopussa on Global Reporting Initiative (GRI) Standard -vastuullisuusindikaattorit yhteen kokoava GRI-sisältöindeksi.