Vastuullisuuden KPI-mittarit

Yritysvastuutoimintaamme ohjaavat avainmittarit eli KPI-mittarit (Key Performance Indicators).

Mittarit perustuvat vastuullisuudellemme määrittelemiin tavoitteisiin. Tavoitteita ja niiden toteutumista on kuvattu tarkemmin yritysvastuuraportissa. Monet yritysvastuun mittareista ovat samoja, joita käytämme liiketoiminnan mittaamiseen ja tavoitteiden asettamiseen.

Alla olevasta taulukosta löydät vuodelle 2019 asettamamme mittarit.

Aihe

Painopiste

Mittari

Tavoitetaso

Vaivatonta ja luotettavaa eläketurvaa

Toimeentulon katkeamattomuus

Eläkepäätösten nopeus – vanhuuseläkkeiden ja työkyvyttömyyseläkkeiden käsittelyaika suhteessa muihin työeläkeyhtiöihin

Vanhuuseläkkeet 30, työkyvyttömyyseläkkeet 55 (päivää)

Vaivatonta ja luotettavaa eläketurvaa

Eläkepäätösten oikeellisuus

Työkyvyttömyyseläkepäätösten pysyvyys muutoksenhakulautakunnassa

 

Vaivatonta ja luotettavaa eläketurvaa

Parempaa työelämää - pidempiä työuria

Asiakkaiden kokema hyöty (NPS) työkykyjohtamisen yhteistyöhankkeista 

76

Vaivatonta ja luotettavaa eläketurvaa

Parempaa työelämää - pidempiä työuria 

Kuntoutuksen vaikuttavuus (työhönpaluuaste kuntoutuksen päätyttyä)

Työhonpaluuaste korkeampi kuin alalla keskimäärin  (määräaikaiselta eläkkeeltä tulevat 50 %  ja työelämästä tulevat 75 %)

Luotettava ja läpinäkyvä - yhteinen vastuu eläkkeistä

Hoidamme perustehtävän kustannustehokkaasti

Hoitokulusuhde (prosenttia käytetty eläkemaksuihin sisältyvästä hoitkokuluosasta)

 

71 %

Sijoitamme kestävästi - huomiomme huomisen

Vastuullisuus osana sijoituspäätöksiä

Kestävän kehityksen tavoitteisiin (SDG*) liittyvien liiketoimintaratkaisujen osuus suorien listattujen osakesijoitusten vuosiliikevaihdosta

12 % (vuonna 2020)

Sijoitamme kestävästi - huomiomme huomisen

Vastuullisuus osana sijoituspäätöksiä, ilmastovaikutukset

Kiinteistöjen hiilijalanjälki

-10 % vuoteen 2020 mennessä (2016 tasosta)

Työtä, jolla on merkitys

Menestymme yhdessä

Henkilöstökokemus – Henkilöstön eNPS

Paranee 5 yks. (2/2019 mittauksesta)

Työtä, jolla on merkitys

Palkkauksen ja palkitsemisen oikeudenmukaisuus

Naisten keskimääräinen palkka miesten palkasta (johtoryhmä pl. toimitusjohtaja / koko muu henkilöstö)

Ero pienenee

Työtä, jolla on merkitys

Edistämme monimuotoisuutta /tasa-arvo

Naisten osuus  esimiehistä ja johtavista asiantuntijoista vähintään

50 %


Yritysvastuuraportissa on lisää Ilmarisen vastuullisuuden toteutumista kuvaavia indikaattoreita. Raportin lopussa on Global Reporting Initiative (GRI) Standard -vastuullisuusindikaattorit yhteen kokoava GRI-sisältöindeksi.