Aikuinen ja lapsi korjaavat polkupyörää, kuvituskuva.
Nyheter 7.12.2021

Viktig information till pensionstagarna vid årsskiftet

Din pension kommer att stiga med 2,28 procent fr.o.m 1.1.2022 på grund av höjningen av arbetspensionsindexet. Du kan kontrollera utbetalningsuppgifterna för pensionen för 2022 på MinPension-tjänsten. Vi börjar skicka ut nyhetsbrev om årsskiftet till pensionstagarna 14.12. Ifall kunden har i bruk Suomi.fi eller OmaPosti, skickas meddelandet elektroniskt dit. I andra fall skickas nyhetsbrevet via posten och detta borde anlända senast i början av 2022.

MinPension-tjänsten som hjälp för pensionstagarna

I MinPension-tjänsten kan du smidigt kontrollera och sköta dina pensionsärenden. Du kan logga in på tjänsten med dina bankkoder: Logga in på MinPension-tjänst här. Årsskiftet är brådskande tider i telefonservicen på Ilmarinen. Du undviker väntetid i telefonen genom att sköta dina ärenden i MinPension-tjänsten.

Skattesats för år 2022

Skattesatserna för år 2022 tas i bruk från och med 1.2.2022. Januari månads pensioner beskattas enligt skattesatsen för år 2021. Ifall du vill höja din skattesats från och med 1.2.2022, kan du göra det i mitten av januari på MinPension-tjänsten under Mina Uppgifter.

Kontrollera dina kontaktuppgifter

Årsskiftet är ett bra tillfälle att kontrollera ifall dina kontaktuppgifter är tidsenliga. Du kan kontrollera uppgifterna på MinPension-tjänsten under Mina Uppgifter. Detta möjliggör kommunikationen till dig i god tid.

Utbetald pension för år 2021

Du kan kontrollera ditt pensionsbelopp för år 2021 via MinPension-tjänsten under Betalningshistoria.

Pensionernas utbetalningsdagar år 2022

Din pension betalas ut den första bankdagen i månaden. Läs mer här.

Läs även

Aktuellt nu

Nyheter 27.11.2023

Bra att veta för pensionstagare då årsskiftet närmar sig

Du kan se information om nästa års pension, utbetalningsdagar och förskottsinnehållning av skatt från och med den 4 december på vår webbplats MinPension. I slutet av året skickar vi våra pensionstagare ett sms och e-post som styr dem att läsa sina uppgifter i MinPension.

Bra att veta för pensionstagare då årsskiftet närmar sig

Nyheter 27.10.2023

Arbetsgivare, företagare, pensionstagare – arbetspensionsindexet och lönekoefficienten för år 2024 är fastställda

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt indextalen relaterade till arbetspensionsskyddet för år 2024. Arbetspensionsindexet för år 2024 är 3037, vilket innebär en höjning av pensionerna med cirka 5,7 procent vid årsskiftet. Lönekoefficienten fastställdes till 1,637, en ökning på 5,1 procent jämfört med år 2023.

Arbetsgivare, företagare, pensionstagare – arbetspensionsindexet och lönekoefficienten för år 2024 är fastställda

Meddelande 15.8.2023

Ilmarinens delårsrapport 1.1–30.6.2023: Placeringsintäkterna steg till 3,7 procent, solvensen stärktes och kostnadseffektiviteten förbättrades ytterligare

Avkastningen på Ilmarinens placeringsportfölj var 3,7 (-6,2) procent, dvs. 2,1 (3,7) miljarder euro Placeringarnas marknadsvärde steg till 58,2 (56,3) miljarder euro. Den långfristiga medelavkastningen på placeringarna räknat från år 1997 var 5,8 procent. Detta motsvarar en realavkastning på 3,8 procent.

Ilmarinens delårsrapport 1.1–30.6.2023: Placeringsintäkterna steg till 3,7 procent, solvensen stärktes och kostnadseffektiviteten förbättrades ytterligare
Mera nyheter och meddelanden