Nyheter 22.11.2023

FöPL år 2024 – vad ändras?

Som företagare är FöPL-försäkringen den viktigaste av dina försäkringar, eftersom den utgör grunden för ditt pensionsskydd och din sociala trygghet. Läs nedan vilka saker som är bra att veta om din FöPL-försäkring när det nya året inleds.

1. Lönekoefficienten höjer din arbetsinkomst

Din arbetsinkomst justeras varje år med en så kallad lönekoefficient. På detta sätt säkerställs att arbetsinkomsten hänger med i den allmänna löne- och prisutvecklingen och håller samma relativa nivå som året innan.

Lönekoefficienten höjer din arbetsinkomst för nästa år med 5,07 procent.

Läs mer om lönekoefficienten och arbetspensionsindexet »

2. Arbetsinkomstens gränser höjs

Vid årsskiftet kommer FöPL-arbetsinkomstens nedre och övre gräns att höjas. År 2024 är den nedre gränsen för arbetsinkomsten 9 010,28 euro och den övre 204 625 euro.

Om din arbetsinsats underskrider den nedre gränsen för arbetsinkomsten, behöver du inte teckna någon FöPL-försäkring. Om din arbetsinsats överskrider den övre gränsen för arbetsinkomsten, kommer den överskridande delen inte att påverka din FöPL-försäkring.

Läs mer om FöPL-arbetsinkomsten »

3. Den nedre gränsen för arbetslöshetsskyddet stiger

Den så kallade nedre gränsen för arbetslöshetsskyddet stiger nästa år till 14 803 euro. Om din arbetsinkomst uppgår minst till denna summa, kan du samla in inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd om du hör till Företagarkassan. Om du inte hör till Företagarkassan men din arbetsinkomst uppgår minst till denna summa, är du berättigad till grunddagpenning från FPA om du blir arbetslös. Om din arbetsinkomst är under minimigränsen kan du ansöka om behovsprövat arbetsmarknadsstöd från FPA om du blir arbetslös.

Kom ihåg att det är värt att avrunda arbetsinkomsten en bit över denna nedre gräns för arbetslöshetsskyddet. Den nedre gränsen stiger varje år och på detta sätt säkerställer du att du omfattas av skyddet.

Läs mer om arbetslöshetsskydd för företagare »

4. Försäkringsavgiftsräntan stiger

Försäkringsavgiftsräntan stiger i början av året till 4,1 procent. Försäkringsavgiftsräntan påverkar FöPL-avgiften beroende på dess betalningstidpunkt och förfallomånader. En ränta gottgörs eller läggs till avgiften beroende på hur många delar du betalar den i och vilka betalningsmånaderna är. Det förmånligaste är att betala hela avgiften i januari, om det bara är möjligt.

Läs mer om FöPL-avgifterna »

5. Samma FöPL-avgiftsprocent

Företagarnas pensionsavgift för 2024 förblir på samma nivå som i år. För personer under 53 år och över 62 år är den 24,10 procent och för personer mellan 53 och 62 år är den 25,60 procent av den fastställda arbetsinkomsten.

Läs mer om FöPL-avgifterna »

Se dina avgiftsuppgifter på webben

Du kan kontrollera din FöPL-arbetsinkomst och försäkringsavgift för 2024 via vår webbtjänst.

Logga in på vår webbtjänst »

FöPL-försäkringen år 2024

FöPL-avgift för personer under 53 och över 62 år 24,10 %
FöPL-avgift för nya företagare under 53 och över 62 år 18,798 %
FöPL-avgift för personer mellan 53 och 62 år 25,60 %
FöPL-avgift för nya företagare mellan 53 och 62 år 19,968 %
Arbetsinkomstens nedre gräns 9 010,28 €
Arbetsinkomstens övre gräns 204 625 €
Arbetslöshetsskyddets nedre gräns 14 803 €
Försäkringsavgiftsränta 4,1 %
Lönekoefficienten höjer FöPL-arbetsinkomsten i början av året till 5,07 %

 

TIPS: December är den mest populära månaden för att tjäna in extra pension

Vill du tjäna in mer pension och dra nytta av skatteavdraget kan du testa att flexa med FöPL-avgiften.

Det är möjligt att flexa med FöPL-avgiften, det vill säga tillfälligt ändra din försäkringsavgift. Du kan alltså betala högre FöPL-avgift och tjäna in mer pension. Betalda avgifter är avdragbara i beskattningen. De sista veckorna i december är den populäraste tidpunkten för att flexa uppåt, eftersom man då vet hur årets resultat kommer att se ut. Läs mer om flexmöjligheten »

Du kan göra en flexanmälan enkelt via vår webbtjänst.

 

Aktuellt nu

Nyheter 5.3.2024

Arbetsgivare, kundåterbäringar syns i webtjänsten

Vi har räknat ut de slutliga kundåterbäringarna som minskar ArPL-avgiften och de syns i webtjänsten fr.o.m. den 5 mars. Vår kostnadseffektivitet har ökat ytterligare och syns direkt i form av mindre arbetspensionsavgifter för våra arbetsgivarkunder.

Arbetsgivare, kundåterbäringar syns i webtjänsten
Mera nyheter och meddelanden