Artikkeli 2.3.2023

Att försäkra utomlands arbete är ofta ett äventyr i den byråkratiska djungeln - Vi hjälper dig att ta dig igenom den

När du flyttar utomlands är det viktigt att veta till vilket lands socialförsäkring du tillhör medan du jobbar utomlands, förstå omfattningen av den sociala tryggheten i landet och se till att alla officiella handlingar – både lagstadgade och eventuella tilläggsförsäkringar – är i ordning. Att reda ut detta kan kännas utmanande och tidskrävande, särskilt om du för första gången lär dig känna en ny kultur, ett nytt samhälle och dess normer. Visste du att Ilmarinen hjälper sina kunder i frågor om försäkrande av utlandsarbete?

Jag har själv bott utomlands, jobbat och fått underbara erfarenheter från många olika kulturer och samhälleliga strukturer. Jag förstår mycket väl hur en utlänning kan känna sig när hen flyttar till Finland för första gången.

Det är för mig också lätt att relatera till situationen där personen som kommer till Finland lär sig förstå hur den finska socialförsäkringen och hur de juridiska skyldigheterna är uppbyggda och vilka åtgärder som krävs av hen.

Vad gör en servicechef för utlandsarbete i ett försäkringsbolag? 

Ett halvår på min nya post som servicechef för utlandsarbete har gått ganska snabbt. Jag får vara med och gå igenom villkoren för de lagar som gäller för arbete i Finland så att våra kunder kan fokusera på att ta hand om resten av sin vardag. Det har varit fantastiskt att hjälpa anställda med frågor som gäller deras arbete utomlands då jag också har en personlig erfarenhet i ämnet.

Jag har i tiden skälv fått hjälp att flytta från Finland till ett annat land. Jag träffade vänliga människor utomlands som gjorde det lättare för mig att förstå landets seder och byråkrati. Nu kan jag låta det goda gå vidare, speciellt nu när vi behöver fler internationella experter i Finland.

Den sociala tryggheten bestäms av landet du jobbar i samt överenskommelser om den sociala tryggheten länderna emellan

Till vilket lands socialförsäkring du tillhör och till vilket de lagstadgade pensionsavgifterna ska betalas till beror främst på vilket land du jobbar i fysiskt och om landet du jobbar i och Finland har slutit ett bilateralt socialförsäkringsavtal. Internationella socialförsäkringsavtal och EU:s socialförsäkringsförordningar syftar till att säkerställa att en person omfattas av endast en stats lagstiftning åt gången och att de lagstadgade pensionsavgifter inte betalas till två länder.

Social trygghet, och dess täckning varierar från land till land, så det är bra att bekanta dig med den lokala socialförsäkringen i förväg för att förstå hur man ska agera vid till exempel sjukdom och vem som står för kostnaderna. Det är lättare att hantera saker när de inte kommer som en överraskning.

Våra kunder behöver praktiska råd i de vardagliga frågorna

 Behovet av råd om vad man ska tänka på när man lämnar Finland för ett uppdrag utomlands, för ett kortare eller längre projekt eller ett biståndsarbete ökar hela tiden. Dessutom ber många om hjälp om hur man ska agera när en anställd lämnar Finland för distansarbete utomlands.

Det krävs hjälp av flera olika företag och aktörer i rådgivningen, därför arbetar vi nära med våra intressenter för att säkerställa ett okomplicerat samarbete och en mer heltäckande tillgång till information för våra kunder.

Webinarierna om arbete utomlands med flera aktörer intresserar arbetsgivare

 I höstas anordnade vi ett webbinarium om utlandsarbete i samarbete med FPA, Migrationsverket, Pensionsskyddscentralen och Vialto Partners, som är specialiserade på internationell beskattning. Vi erbjöd våra kunder möjligheten att i förväg skicka frågor relaterade till arbete utomlands, vi besvarade frågorna under webbinariet. Arbetskraftsinvandring kräver att arbetsgivare och arbetstagare gör överenskommelser med flera myndigheter och företag, vi ville sätta oss vid samma bord för att svara på våra kunders frågor och göra deras vardag så enkel som möjligt.

Till vår glädje besöktes evenemanget av ett stort och växande antal små och stora globala företag. Deltagarna tyckte att tillställningen var så givande att vi anordnar ett nytt webbinarium i april. Till vårt nästa webbinarium kommer vi också att ha en talare från Business Finlands Work in Finland-enhet. Hon kommer att prata om internationalitet och internationellt arbete.

Välkommen att lyssna och ställa frågor! Du kan registrera dig från denna länk(på finska).

Anställda behöver även information om frågor gällande arbete utomlands

Det har varit underbart för mig att se hur glada de utländska anställda blir när de får höra att de via deras arbetsgivare tjänar in pension för arbetet de utför i Finland, vilket de i sinom tid kan ansöka om i sitt eget land utifrån internationella överenskommelser.

Uteblivna pensioner är ibland svåra att reda ut år efter händelsen, därför är det värt att aktivt bevaka ditt eget arbetspensionsutdrag och se till att dina pensionsuppgifter är aktuella. Vi hjälper även arbetstagare som ska gå i pension i att reda ut sina uteblivna pensioner från sitt arbete under sin karriär utomlands.

Vi jobbar dagligen för att våra kunder ska uppleva Ilmarinens goda service som tillgång nummer ett

På vår hemsida har vi satsat på att våra kunder så enkelt som möjligt ska hitta information. Du hittar också de vanligaste frågorna gällande arbete utomlands. Vi satsar även på att ständig förbättra och utveckla våra digitala tjänster. Vi svarar också på frågor via telefon och via vår online chatt.

Vårt flerspråkiga och internationella team ser till att våra kunder har uppdaterad information om hur de ska agera. Oavsett om du är en operasångare som ska på en konsert utomlands, en professionell fotbollsspelare, en flygvärdinna, en gästande professor, en humanitär arbetare, en tjänsteman eller projektingenjör som ska på uppdrag, en sjuksköterska som ska flytta till Norge på egen hand eller en entreprenör som vill åka utomlands för distansarbete.

Om du eller din arbetsgivare ska arbeta utomlands eller kommer till Finland från utlandet för att arbeta och du undrar över något, vänligen kontakta oss, så hjälper vi dig gärna.

Om du är intresserad av nyheter gällande utlandsarbete från Ilmarinen, vänligen lämna dina kontaktuppgifter på ulkamaanpalvelut@ilmarinen.fi

Eija Niitynperä
Servicechef för utlandsarbete, Ilmarinen

Läs mer

Aktuellt nu

Meddelande 26.4.2024

Ilmarinens placeringsavkastning var 3,2 procent och effektiviteten förbättrades ytterligare

Avkastningen på arbetspensionsbolaget Ilmarinens placeringar var i januari–mars 3,2 procent. Bolagets kostnadseffektivitet förbättrades ytterligare då premieinkomsten ökade och de omkostnader som behövs för verkställande av pensionsskyddet minskade. – Vi har fortsatt att framgångsrikt genomföra Ilmarinens strategi och i betydande grad utökat vår lönsamhet under de senaste sex åren, konstaterar Ilmarinens verkställande direktör Jouko Pölönen.

Ilmarinens placeringsavkastning var 3,2 procent och effektiviteten förbättrades ytterligare

Nyheter 5.3.2024

Arbetsgivare, kundåterbäringar syns i webtjänsten

Vi har räknat ut de slutliga kundåterbäringarna som minskar ArPL-avgiften och de syns i webtjänsten fr.o.m. den 5 mars. Vår kostnadseffektivitet har ökat ytterligare och syns direkt i form av mindre arbetspensionsavgifter för våra arbetsgivarkunder.

Arbetsgivare, kundåterbäringar syns i webtjänsten
Mera nyheter och meddelanden