Nyheter 19.12.2023

Vi tar i bruk Suomi.fi-identifikation i webbtjänsten för arbetsgivare

Vi övergår till Suomi.fi-identifikation i webbtjänsten för arbetsgivare 19.12. Detta innebär att du i fortsättningen kan logga in i tjänsten med dina personliga nätbankskoder eller med mobilcertifikat. För det behöver du antingen en registerroll eller Suomi.fi-fullmakt.

Glöm användarnamnet och lösenordet för arbetsgivartjänsten, eftersom du i fortsättningen loggar in i tjänsten genom stark autentisering. För detta behöver du en fullmakt som ger dig rätt att uträtta ärenden på webben för ditt företag. Du får den antingen automatiskt baserat på din registerroll eller genom att be om en Suomi.fi-fullmakt.

Sköt ärenden automatiskt baserat på registerrollen

Om du har en roll i handels- eller föreningsregistret som berättigar till att representera ett företag, kan du komma åt vår tjänst automatiskt med dina personliga identifieringsverktyg. På vår anvisningssida kan du granska vilka uppgifter som är synliga för dig baserat på din registerroll.

Läs mer  >>

Om du behöver en Suomi.fi-fullmakt

Om du inte har en registerroll som berättigar till att uträtta ärenden, behöver du en Suomi.fi-fullmakt för att sköta företagets ärenden. Vår tjänst har sex olika fullmakter, från vilka du kan välja tjänstens användningsomfattning utifrån dina arbetsuppgifter. Du får fullmakten genom att begära den i Suomi.fi-tjänsten. Bekanta dig därför med fullmaktsfrågorna för vår tjänst på vår webbplats, välj den fullmakt som passar din arbetsroll och begär den i tjänsten Suomi.fi.

Läs mer >>

Bokföringsbyrån behöver också en Suomi.fi-fullmakt

Ge din bokföringsbyrå en Suomi.fi-fullmakt om den sköter om ditt företags ArPL-ärenden. Antingen kan din bokföringsbyrå skicka dig en fullmaktsbegäran som du godkänner eller så kan du ge en fullmakt på eget initiativ. Kolla med din bokföringsbyrå hur ni vill sköta saken.

Läs mer >>

Få ordning på dina Suomi.fi-fullmakter så snabbt som möjligt

Det är bra att sköta om Suomi.fi-fullmakterna så snabbt som möjligt eftersom de gör det enkelt och säkert att sköta ärenden för företagets räkning. Tills vidare fungerar de gamla användarnamnen och lösenorden i vår arbetsgivartjänst parallellt med Suomi.fi-identifieringen.

Vad då för Suomi.fi?

Suomi.fi-identifiering är en gemensam identifieringstjänst för den offentliga förvaltningen. Med hjälp av den kan alla våra kunder enkelt och säkert logga in med sina personliga nätbankskoder eller ett mobilcertifikat. När du har identifierats i vår tjänst kan du använda andra offentliga förvaltningstjänster i en halv timme med samma inloggning.

Vad är det för nytta med Suomi.fi-identifiering?

  • Som beslutsfattare i företaget kan du med hjälp av Suomi.fi-tjänsten enkelt administrera vem som utför ärenden för ditt företags räkning.
  • Som användare kan du enkelt navigera dig inom webbtjänstens olika avsnitt från en användarroll till en annan. Med en identifiering kan du till exempel utföra ärenden för ditt företags räkning för att sedan gå vidare till dina privata pensionsärenden.
  • Du behöver inte längre några separata användarnamn eller lösenord.

Läs mer om Suomi.fi-tjänsten >>

Är du representant för ett utländskt företag?

Från och med början av 2024 är det Suomi.fi-identifiering möjligt för utländska företag. Vi informerar och ger anvisningar inom den närmaste framtiden.

Aktuellt nu

Nyheter 5.3.2024

Arbetsgivare, kundåterbäringar syns i webtjänsten

Vi har räknat ut de slutliga kundåterbäringarna som minskar ArPL-avgiften och de syns i webtjänsten fr.o.m. den 5 mars. Vår kostnadseffektivitet har ökat ytterligare och syns direkt i form av mindre arbetspensionsavgifter för våra arbetsgivarkunder.

Arbetsgivare, kundåterbäringar syns i webtjänsten

Nyheter 27.10.2023

Arbetsgivare, företagare, pensionstagare – arbetspensionsindexet och lönekoefficienten för år 2024 är fastställda

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt indextalen relaterade till arbetspensionsskyddet för år 2024. Arbetspensionsindexet för år 2024 är 3037, vilket innebär en höjning av pensionerna med cirka 5,7 procent vid årsskiftet. Lönekoefficienten fastställdes till 1,637, en ökning på 5,1 procent jämfört med år 2023.

Arbetsgivare, företagare, pensionstagare – arbetspensionsindexet och lönekoefficienten för år 2024 är fastställda
Mera nyheter och meddelanden