Nyheter 12.4.2024

Kommer i år: Elektroniska FöPL-fakturor skickas automatiskt

Vi kommer i fortsättningen att skicka elektroniska FöPL-fakturor automatiskt när fakturans betalare är ett företag som tar emot nätfakturor.

Goda nyheter för företagare! Vi tar ett stort steg i kampen mot pappersavfall: i fortsättningen kommer vi att skicka största delen av FöPL-fakturorna elektroniskt. Du kommer alltså att få din FöPL-faktura som nätfaktura om din faktura betalas av företaget och din nätfakturaadress finns i TIEKE:s förteckning över nätfakturaadresser.

Vi genomför ändringen gradvis under året och den gäller en stor del av våra företagarkunder. Ändringen kräver inga åtgärder från din sida. Ändringen sker automatiskt och du underrättas om den på förhand.

Om du redan använder nätfakturor får du din faktura på samma sätt som tidigare. Kom dock ihåg att meddela oss om eventuella ändringar, till exempel om din nätfakturaadress ändras.

Varför övergår vi till nätfakturor?

En elektronisk faktura är på många sätt ett bättre val än en pappersfaktura. Den skonar naturen och sparar tid och pengar. Nätfakturan är dessutom ett säkert sätt att sköta faktureringen. I trafiken mellan nätfakturaoperatörerna identifieras både mottagaren och avsändaren, vilket minskar risken för bedrägerier. 

Vad är en nätfaktura?

 En nätfaktura är en elektronisk faktura som du får till ditt företags fakturahanteringssystem. För att börja använda nätfakturor behöver du ett avtal med en nätfakturaoperatör. Förutom nätfakturor finns det också en annan form av elektronisk fakturering, dvs. e-fakturan. E-fakturan får du till skillnad från nätfakturan till din personliga nätbank.

Vad är TIEKE:s förteckning över nätfakturaadresser?

TIEKE:s förteckning över nätfakturaadresser är en tjänst med en sammanställning av finländska organisationers nätfakturaadresser. Uppgifterna i förteckningen upprätthålls av finländska förmedlare av nätfakturor, dvs. operatörer och banker.

 

Aktuellt nu

Meddelande 26.4.2024

Ilmarinens placeringsavkastning var 3,2 procent och effektiviteten förbättrades ytterligare

Avkastningen på arbetspensionsbolaget Ilmarinens placeringar var i januari–mars 3,2 procent. Bolagets kostnadseffektivitet förbättrades ytterligare då premieinkomsten ökade och de omkostnader som behövs för verkställande av pensionsskyddet minskade. – Vi har fortsatt att framgångsrikt genomföra Ilmarinens strategi och i betydande grad utökat vår lönsamhet under de senaste sex åren, konstaterar Ilmarinens verkställande direktör Jouko Pölönen.

Ilmarinens placeringsavkastning var 3,2 procent och effektiviteten förbättrades ytterligare

Nyheter 5.3.2024

Arbetsgivare, kundåterbäringar syns i webtjänsten

Vi har räknat ut de slutliga kundåterbäringarna som minskar ArPL-avgiften och de syns i webtjänsten fr.o.m. den 5 mars. Vår kostnadseffektivitet har ökat ytterligare och syns direkt i form av mindre arbetspensionsavgifter för våra arbetsgivarkunder.

Arbetsgivare, kundåterbäringar syns i webtjänsten

Nyheter 22.11.2023

FöPL år 2024 – vad ändras?

Som företagare är FöPL-försäkringen den viktigaste av dina försäkringar, eftersom den utgör grunden för ditt pensionsskydd och din sociala trygghet. Läs nedan vilka saker som är bra att veta om din FöPL-försäkring när det nya året inleds.

FöPL år 2024 – vad ändras?
Mera nyheter och meddelanden