FöPL-räknaren

FöPL-räknaren visar enkelt hur storleken på din arbetsinkomst påverkar FöPL-försäkringens pris. Samtidigt kan du jämföra hur olika betalningsalternativ påverkar försäkringsavgiften. Du får den bästa möjliga uppskattningen av din FöPL-försäkringsavgift, din framtida pension samt FPA:s sjuk-, grund-, föräldra- och inkomstrelaterade dagpenning.

€/år

?

€/mån

?

Försäkringsavgifter

FöPL-försäkringsavgift

€/mån

FöPL-försäkringsavgift för nyetablerad företagare*

€/mån

* Rabatt 22 % de 4 första åren

Beloppen är uppskattningar beräknade för det pågående året. Pensionsberäkningen bygger på gällande lagstiftning och livslängdskoefficienten är beaktad. Beräkningen inkluderar din intjänade arbetspension om du fyllt i uppgifterna i räknaren.

Penning

Sjukdagpenning

€/mån

Grunddagpenning

€/mån

Arbetsinkomsten bör vara minst

Föräldrapenning

€/mån

Inkomstrelaterad dagpenning

€/mån

Arbetsinkomsten bör vara minst

Uppskattning av ålderspension

€/mån

Nedersta pensionsåldern år mån

€/mån

Målsatta pensionsåldern år mån

Visa alternativen för premierater

Antalet premierater

Första månadsraten

    Premierater

    Förfallodag FöPL-försäkringsavgift Nyetablerad företagare -22 %

    Antalet premierater och förfallomånader inverkar på FöPL-avgiften. Det förmånligaste alternativet är att betala i en rat i januari.

    Bli kund hos oss