ILMARINENS AFFÄRSVERKSAMHETSPRINCIPER – CODE OF CONDUCT

Ansvarsfullhet är en av Ilmarinens värderingar och vi väger vårt ansvar i allt det vi gör och i alla våra beslut varje dag.

Ilmarinens sätt att arbeta har fastställts i dessa Code of Conduct regler.