Principer för ägarstyrning

Ägarstyrning är en viktig del av vår placeringsverksamhet. Vi är en aktiv ägare som påverkar företagen i vår portfölj på olika sätt. Här kan du läsa om våra principer för ägarstyrning.

Ägarstyrningsprinciperna beskriver Ilmarinen som ägare

Som placerare har vi ett ansvar för ägarstyrningen. Ägarstyrning är ett sätt att driva fram positiva förändringar.

Ilmarinens aktiva ägarstyrning fokuserar på finländskt ägarskap och direkt påverkan. Det sker bland annat genom deltagande i nomineringskommittéer, röstning på bolagsstämmor och regelbunden kontakt med företagsledare.

När det gäller indirekta innehav ansvarar fondbolagen för ägarstyrningen och Ilmarinen följer upp hur ägarstyrningen genomförs regelbundet antingen skriftligen eller i samband med möten. 

Förutom principerna för ägarstyrning har vi gett ut praktiska anvisningar för ägarstyrning som har godkänts av ledningsgruppen för ansvarsfull placering. Anvisningarna inkluderar en mer detaljerad redogörelse över våra synpunkter på bland annat ändringar i kapitalstrukturen och utländska företag.

Principerna gäller våra placeringar i såväl finländska som utländska företag. Vi förväntar oss att börsbolagen som vi äger aktier i följer lokala bolagsstyrningskoder och internationella rekommendationer för god bolagsstyrning.

Läs våra avsnittet om ägarstyrning i våra principer för ansvarsfulla placeringar (pdf, på engelska)