Uutinen 14.2.2018

Eteran tilinpäätös 2017: Vakavaraisuus vahvistui ja asiakashyvitykset kasvoivat

Eteran vuosi 2017 sujui hyvin. Vakuutusmaksutulo kasvoi, vakavaraisuus vahvistui ja sijoitukset tuottivat vakaasti. Asiakashyvitykset kasvoivat edellisvuodesta. Etera yhdistyi Ilmariseen vuoden 2018 alussa.

Eteran vakuutusmaksutulo kasvoi 11 prosenttia edellisvuodesta. Etera sai vakuutusmaksutuloa kaikkiaan 794 miljoonaa euroa (713 miljoonaa euroa vuonna 2016). Myös asiakkaiden suositteluaste pysyi hyvällä tasolla.

Pitkäjänteinen työ näkyi vuonna 2017 sekä asiakkaiden luottamuksena että asiakashyvitysten kasvuna.  Yhdistymällä Ilmariseen jatkamme tätä työtä asiakkaittemme hyväksi, Ilmarisen varatoimitusjohtaja Stefan Björkman sanoo.   

Asiakashyvitykset kasvoivat edellisvuodesta. Etera siirtää vuoden 2018 asiakashyvityksiin 15,5 (12,5) miljoonaa euroa. Se on keskimäärin 0,52 (0,45) prosenttia TyEL-palkkasummasta.

Vakavaraisuus vahvistui

Eteran vakavaraisuus vahvistui vuoden aikana. Vakavaraisuuspääoma kasvoi 930 (846) miljoonaan euroon. Vakavaraisuusaste oli 116,4 (115,5) prosenttia ja vakavaraisuusasema 1,6 (1,4).

Kustannustehokkuutta mittaava hoitokulusuhde oli 84,9 prosenttia. Vakuutusmaksuun sisältyvää hoitokustannusosaa laskettiin vuoden 2017 alusta, joten hoitokulusuhde ei ole verrannollinen edelliseen vuoteen.

Eläkkeitä ja kuntoutuskuluja Etera maksoi 1 154 (1 140) miljoonaa euroa. 

Sijoitukset tuottivat vakaasti

Eteran sijoitukset tuottivat 6,0 (6,6) prosenttia vuonna 2017. Sijoitusten markkina-arvo oli vuoden 2017 lopussa 6 470 (6 084) miljoonaa euroa.

Jatkoimme aktiivista sijoittamista Suomeen erityisesti kiinteistö- ja muiden reaalisijoitusten sekä yrityssijoitusten kautta, Björkman kertoo.  

Korkosijoitukset tuottivat 2,8 (4,4) prosenttia. Osakesijoitusten tuotto oli 10,9 (10,7) prosenttia ja kiinteistösijoitusten 10,0 (8,7) prosenttia. Muut sijoitukset tuottivat 0,4 (3,2) prosenttia. 

Etera yhdistyi Ilmariseen 1.1.2018

Etera ja Ilmarinen yhdistyivät 1.1.2018 muodostaen kustannustehokkaan ja vakavaraisen työeläkeyhtiön. Yhdistynyt Ilmarinen huolehtii yli 1,1 miljoonan suomalaisen eläketurvasta. 

Lue lisää:  
Lisätiedot

Stefan Björkman, varatoimitusjohtaja, p. 050 63219, stefan.bjorkman@ilmarinen.fi

Ajankohtaista

Tiedote 30.10.2020

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–30.9.2020: Sijoitustuotot nousivat plussalle, toiminnan kustannustehokkuus parani edelleen

Ilmarisen sijoitussalkun tuotto oli 1,1 (8,2) prosenttia eli 0,6 (3,7) miljardia euroa. Kolmannen vuosineljänneksen sijoitussalkun tuotto oli 3,2 prosenttia sijoitusmarkkinoilla jatkuneen positiivisen kehityksen myötä. Sijoitusten markkina-arvo oli syyskuun lopussa 50,3 miljardia euroa (50,5 miljardia euroa 31.12.2019).

Lue artikkeli

Tiedote 30.10.2020

Ilmarinens delårsrapport 1.1–30.9.2020: Placeringsintäkterna vände på plus, verksamhetens kostnadseffektivitet förbättrades ytterligare

Avkastningen på Ilmarinens placeringsportfölj var 1,1 (8,2) procent, dvs. 0,6 (3,7) miljarder euro. Under det tredje kvartalet avkastade placeringsportföljen 3,2 procent tack vare den fortsatta positiva utvecklingen på placeringsmarknaden. Placeringarnas marknadsvärde uppgick vid utgången av september till 50,3 miljarder euro (50,5 miljarder euro 31.12.2019).

Lue artikkeli

Tiedote 14.8.2020

Ilmarinens delårsrapport 1.1–30.6.2020: Coronaviruset orsakade fluktuerande placeringsavkastningar, verksamhetens kostnadseffektivitet förbättrades på förväntat sätt

Ilmarinens totalresultat under årets första halvår var -1 099 miljoner euro (931 miljoner euro 1.1–30.6.2019) på grund av den svacka som coronavirusläget orsakade i placeringsintäkterna under början av året.

Lue artikkeli
Lisää uutisia ja tiedotteita