Uutinen 14.2.2018

Eteran tilinpäätös 2017: Vakavaraisuus vahvistui ja asiakashyvitykset kasvoivat

Eteran vuosi 2017 sujui hyvin. Vakuutusmaksutulo kasvoi, vakavaraisuus vahvistui ja sijoitukset tuottivat vakaasti. Asiakashyvitykset kasvoivat edellisvuodesta. Etera yhdistyi Ilmariseen vuoden 2018 alussa.

Eteran vakuutusmaksutulo kasvoi 11 prosenttia edellisvuodesta. Etera sai vakuutusmaksutuloa kaikkiaan 794 miljoonaa euroa (713 miljoonaa euroa vuonna 2016). Myös asiakkaiden suositteluaste pysyi hyvällä tasolla.

Pitkäjänteinen työ näkyi vuonna 2017 sekä asiakkaiden luottamuksena että asiakashyvitysten kasvuna.  Yhdistymällä Ilmariseen jatkamme tätä työtä asiakkaittemme hyväksi, Ilmarisen varatoimitusjohtaja Stefan Björkman sanoo.   

Asiakashyvitykset kasvoivat edellisvuodesta. Etera siirtää vuoden 2018 asiakashyvityksiin 15,5 (12,5) miljoonaa euroa. Se on keskimäärin 0,52 (0,45) prosenttia TyEL-palkkasummasta.

Vakavaraisuus vahvistui

Eteran vakavaraisuus vahvistui vuoden aikana. Vakavaraisuuspääoma kasvoi 930 (846) miljoonaan euroon. Vakavaraisuusaste oli 116,4 (115,5) prosenttia ja vakavaraisuusasema 1,6 (1,4).

Kustannustehokkuutta mittaava hoitokulusuhde oli 84,9 prosenttia. Vakuutusmaksuun sisältyvää hoitokustannusosaa laskettiin vuoden 2017 alusta, joten hoitokulusuhde ei ole verrannollinen edelliseen vuoteen.

Eläkkeitä ja kuntoutuskuluja Etera maksoi 1 154 (1 140) miljoonaa euroa. 

Sijoitukset tuottivat vakaasti

Eteran sijoitukset tuottivat 6,0 (6,6) prosenttia vuonna 2017. Sijoitusten markkina-arvo oli vuoden 2017 lopussa 6 470 (6 084) miljoonaa euroa.

Jatkoimme aktiivista sijoittamista Suomeen erityisesti kiinteistö- ja muiden reaalisijoitusten sekä yrityssijoitusten kautta, Björkman kertoo.  

Korkosijoitukset tuottivat 2,8 (4,4) prosenttia. Osakesijoitusten tuotto oli 10,9 (10,7) prosenttia ja kiinteistösijoitusten 10,0 (8,7) prosenttia. Muut sijoitukset tuottivat 0,4 (3,2) prosenttia. 

Etera yhdistyi Ilmariseen 1.1.2018

Etera ja Ilmarinen yhdistyivät 1.1.2018 muodostaen kustannustehokkaan ja vakavaraisen työeläkeyhtiön. Yhdistynyt Ilmarinen huolehtii yli 1,1 miljoonan suomalaisen eläketurvasta. 

Lue lisää:  
Lisätiedot

Stefan Björkman, varatoimitusjohtaja, p. 050 63219, stefan.bjorkman@ilmarinen.fi

Ajankohtaista

Tiedote 11.2.2021

Ilmarisen tilinpäätös 2020: Vakavaraisuus vahvistui entisestään koronakriisistä huolimatta, tehokkuus parani merkittävästi

Ilmarisen sijoitukset tuottivat 7,1 prosenttia koronakriisin heiluttaessa markkinoita. Sijoitusvarallisuuden arvo nousi ennätystasolle yli 53 miljardiin euroon ja vakavaraisuus vahvistui. Hoitokulut laskivat 9 prosenttia.

Lue uutinen

Tiedote 11.2.2021

Ilmarinens bokslut 2020: Solvensen stärktes ytterligare trots coronakrisen, effektiviteten förbättrades avsevärt

Ilmarinens placeringar avkastade 7,1 procent då coronakrisen orsakade fluktuationer på marknaden. Placeringstillgångarnas värde steg till rekordhög nivå över 53 miljarder euro och solvensen stärktes. Omkostnaderna sjönk med 9 procent.

Lue uutinen

Tiedote 30.10.2020

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–30.9.2020: Sijoitustuotot nousivat plussalle, toiminnan kustannustehokkuus parani edelleen

Ilmarisen sijoitussalkun tuotto oli 1,1 (8,2) prosenttia eli 0,6 (3,7) miljardia euroa. Kolmannen vuosineljänneksen sijoitussalkun tuotto oli 3,2 prosenttia sijoitusmarkkinoilla jatkuneen positiivisen kehityksen myötä. Sijoitusten markkina-arvo oli syyskuun lopussa 50,3 miljardia euroa (50,5 miljardia euroa 31.12.2019).

Lue uutinen
Lisää uutisia ja tiedotteita