Uutinen 12.8.2020

Ilmarisen vastuullinen sijoittaminen arvioitiin kansainvälisessä vertailussa erinomaiseksi

Kansainvälisen sijoittajayhteistyöorganisaatio PRI:n vertailussa Ilmarinen sai erinomaiset arvosanat joka arviointikohdassa.

Parhaimmat tulokset (A+) Ilmarinen sai vastuullisen sijoittamisen strategiasta ja hallinnosta sekä suorien osakesijoitusten vastuullisuudesta.

Ilmarinen raportoi vuosittain sijoitustoiminnastaan kansainvälisen Principles of Responsible Investment (PRI) -yhteistyön periaatteiden mukaan. Ilmarinen allekirjoitti YK:n tukemat PRI-periaatteet vuonna 2006 ensimmäisenä suomalaisena sijoittajana. Löydät Ilmarisen PRI-raportit verkkosivuiltamme.

Varsinaisen raportin lisäksi sijoittajilla on viime vuodesta lähtien ollut mahdollisuus julkaista PRI:n antama arvio vastuullisuustoimista. PRI:n arviointiraportti vertaa Ilmarisen vastauksia muiden sijoittajien vastauksiin kansainvälisesti. Sijoittajan näkökulmasta arviot antavat tärkeää palautetta myös kehityskohteista.

– PRI on arvioinut meidän olevan erinomaisella tasolla joka kategoriassa. Viime vuonna arviointiraportti herätti meidät kiinnittämään lisää huomiota ulkoisten rahastojen valintaprosessiin ja erityisesti siitä raportointiin. Tänä vuonna saimmekin myös siitä kohdasta hyvän arvosanan, kertoo Ilmarisen vastuullisen sijoittamisen analyytikko Niina Arkko.

Ilmarinen sai sijoituskohteiden vaikuttamistyöstä edelleen korkean arvosanan, vaikka vaikuttamisprosessien lukumäärä laskikin viime vuodesta.

– Suorissa listatuissa osakesijoituksissa käytämme vertailuindeksinä vastuullisuusindeksiä ja salkussamme onkin hieman aiempaa vähemmän yhtiöitä, joiden toiminnassa on havaittu normirikkomuksia ja sitä kautta vaikuttamisprosesseja. Myös pohjoismaisessa vaikuttamisyhteistyössä olemme siirtyneet normirikkomuksiin reagoinnista enemmän proaktiiviseen suuntaan.

Vaikuttamistyöllä tarkoitetaan vaikuttamista sijoituskohteisiin ympäristöön, sosiaalisiin vaikutuksiin ja hyvään hallintotapaan liittyvissä kysymyksissä. Ilmarinen tekee vaikuttamista sekä suoraan tapaamalla yritysten johtoa että muun muassa pohjoismaisten eläkesijoittajien Nordic Engagement Cooperation (NEC) -yhteistyön kautta.

Vaikuttamisen työkalut ja toimintatavat on määritelty Ilmarisen vastuullisen sijoittamisen periaatteissa. Vaikuttamistyön käytännöistä ja tuloksista kerrotaan esimerkiksi Ilmarisen vuosittaisessa yritysvastuuraportissa ja NEC:n vuosikertomuksessa.

– Tänä vuonna pisteemme nousivat myös vastuulliseen sijoittamiseen keskittyvien sisäisten koulutusten osalta. Viime vuonna tiimimme kasvoi kolmeen, joten meillä oli enemmän resursseja kehittää vastuullisen sijoittamisen työkaluja ja kouluttaa salkunhoitajia vastuullisuusasioissa, Niina Arkko toteaa.

Ajankohtaista

Tiedote 21.12.2021

Toimivuutta vuokralaisille, vähemmän kuormaa ympäristölle – kiinteistöjen olosuhteet haltuun yhtenä kokonaisuutena

Uudessa toimintamallissa otetaan kaikki kiinteistön käyttäjiin vaikuttavat tekijät huomioon yhtenä kokonaisuutena. Esimerkiksi lämpötilan, sisäilman laadun ja valaistuksen tehokkaampi yhteispeli parantaa käyttömukavauutta, pienentää ylläpidossa syntyvää hukkaa ja parantaa energiatehokkuutta.

Toimivuutta vuokralaisille, vähemmän kuormaa ympäristölle – kiinteistöjen olosuhteet haltuun yhtenä kokonaisuutena

Tiedote 2.12.2021

Ilmarinen, YIT ja HGR suunnittelevat yhteisyrityksen perustamista kiinteistökehityshankkeisiin Keilaniemessä

Ilmarinen, YIT ja HGR Property Partners ovat allekirjoittaneet transaktiosopimuksen, jonka tavoitteena on perustaa yhteisyritys kehittämään Keilaniemen alueen merkittäviä kiinteistökehityshankkeita. Perustettavan yhtiön omistukseen on tarkoitus siirtää kaikki HGR:n ja YIT:n yhteisyrityksen Regeneron sekä Ilmarisen Keilaniemen alueella sijaitsevat kehityshankkeet.

Ilmarinen, YIT ja HGR suunnittelevat yhteisyrityksen perustamista kiinteistökehityshankkeisiin Keilaniemessä
Lisää uutisia ja tiedotteita