Uutinen 16.2.2021

Ilmarinen kannattaa hinnoittelumekanismeja hiilidioksidipäästöille – Olemme mukana Call on Carbon -vetoomuksessa

Ilmarinen on mukana uudessa Call on Carbon -vetoomuksessa, jonka tarkoituksena on nopeuttaa ilmastoinvestointeja ja hiilidioksidipäästöjen tehokkaan hinnoittelun käyttöönottoa. Vetoomuksen takana ovat Climate Leadership Coalition, Haga Initiativet ja Skift Business Climate Leaders. Lisäksi mukana tukemassa ovat Corporate Leaders Group, BCSD Portugal ja CER – Sustainable Business Network Slovenia.

Vetoomuksessa korostetaan, että valtioiden tulisi asettaa hiilineutraaliustavoitteidensa tueksi Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset tehokkaat ja luotettavat hiilidioksidipäästöjen hinnoittelumekanismit, yhdenmukaistaa hinnoittelumekanismeja eri maiden välillä vakaan sijoitusympäristön takaamiseksi sekä valmistella säännöt kansainväliselle markkinamekanismille.

Taustalla on huoli siitä, että nykyiset päästöjen hinnoittelun mekanismit kattavat vain alle neljäsosan maailman kasvihuonekaasupäästöistä, ja vain murto-osa näistä on linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa. Fossiilisten polttoaineiden suorat tuet ovat kymmenkertaiset ja niiden polttamisen tuottamat epäsuorat kustannukset ja ilmastonmuutoksen vahvistamat vaikutukset satakertaiset hinnoitteluohjelmien tuottamiin tuloihin verrattuna.

Ilmarisen kaltaiselle sijoittajalle on merkittävää saada sovittua päästöjen hinnoittelusta ja päästökaupan säännöistä.

– On tärkeää, että päästöjen aiheuttajat maksavat päästöistä. Kun päästöt saadaan hinnoiteltua, markkinatoimijat sisällyttävät asian päätöksentekoonsa. Tämä kannustaa päästövähennyksiin, Ilmarisen vastuullisen sijoittamisen päällikkö Karoliina Lindroos kommentoi.

Tavoitteena hiilineutraalit sijoitukset 2035 loppuun mennessä

Ilmarinen on asettanut tavoitteeksi, että sen sijoitussalkku on hiilineutraali vuoden 2035 loppuun mennessä. Hiiliriskiä tarkastellaan kokonaisvaltaisesti. Tavoitteena on vaikuttaa konkreettisesti siihen, että sijoituskohteet tekisivät todellisia päästövähennyksiä eli päästöt kokonaisuudessaan pienenisivät. 

Yhtenä ensimmäisistä askeleista kohti hiilineutraalisuutta laajensimme vuona 2020 aiemman kivihiilitarkastelun koskemaan laajemmin fossiilisia polttoaineita. Korkean hiiliriskin yhtiöihin voidaan sijoittaa vain, mikäli yhtiöllä on uskottavat päästövähennystavoitteet ja se osoittaa vähentävänsä liiketoimintansa hiili-intensiteettiä.

– Hiilen hinnoittelumekanismit ovat lisääntyneet viime vuosien aikana. Kuitenkin tällä hetkellä hiilen hinnoittelu kattaa globaalisti vasta alle neljänneksen päästöistä. Odotamme hinnoittelujärjestelmiä koskevan trendin jatkavan kasvuaan ja tutkimme muuttuvan hinnoittelun mahdollisia vaikutuksia sijoituksiimme skenaariomallien avulla, Lindroos sanoo.

Call on Carbon -vetoomuksessa korostetaan, että toimia tarvitaan pikaisesti ja valtioiden tulisi toimia jo vuoden 2021 aikana. Tämä tukisi YK:n ilmastokokousta Glasgow’ssa marraskuussa ja auttaisi saamaan todellisia muutoksia.

Climate Leadership Coalition on eurooppalainen voittoa tavoittelematon ilmastoverkosto, johon kuuluu 81 jäsenorganisaatiota. Ilmarinen oli mukana myös vuonna 2019, kun CLC teki vetoomuksen EU:n johtajille hiilineutraaliuden tavoittelemiseksi.

Lisätietoja

Ajankohtaista

Uutinen 9.11.2023

Varaudutaan säästämällä sähköä

Vuosi sitten energian säästäminen, Astetta alemmas -kampanja ja Sähköjärjestelmän tuki -menettely olivat todella akuutteja, kun Euroopassa valmistauduttiin vakavaan sähköpulaan. Yhä edelleen energian säästäminen on tärkeää.

Varaudutaan säästämällä sähköä

Uutinen 27.9.2023

Ilmarinen mukana Nature Action 100 -aloitteessa

Nature Action 100 -aloitteella sijoittajat vaativat yrityksiltä kiireellisiä luontotoimia. Ilmarinen on yksi aloitteeseen osallistuvasta 190 sijoittajasta eri puolilta maailmaa.

Ilmarinen mukana Nature Action 100 -aloitteessa
Lisää uutisia ja tiedotteita