Uutinen 16.2.2021

Ilmarinen kannattaa hinnoittelumekanismeja hiilidioksidipäästöille – Olemme mukana Call on Carbon -vetoomuksessa

Ilmarinen on mukana uudessa Call on Carbon -vetoomuksessa, jonka tarkoituksena on nopeuttaa ilmastoinvestointeja ja hiilidioksidipäästöjen tehokkaan hinnoittelun käyttöönottoa. Vetoomuksen takana ovat Climate Leadership Coalition, Haga Initiativet ja Skift Business Climate Leaders. Lisäksi mukana tukemassa ovat Corporate Leaders Group, BCSD Portugal ja CER – Sustainable Business Network Slovenia.

Vetoomuksessa korostetaan, että valtioiden tulisi asettaa hiilineutraaliustavoitteidensa tueksi Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset tehokkaat ja luotettavat hiilidioksidipäästöjen hinnoittelumekanismit, yhdenmukaistaa hinnoittelumekanismeja eri maiden välillä vakaan sijoitusympäristön takaamiseksi sekä valmistella säännöt kansainväliselle markkinamekanismille.

Taustalla on huoli siitä, että nykyiset päästöjen hinnoittelun mekanismit kattavat vain alle neljäsosan maailman kasvihuonekaasupäästöistä, ja vain murto-osa näistä on linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa. Fossiilisten polttoaineiden suorat tuet ovat kymmenkertaiset ja niiden polttamisen tuottamat epäsuorat kustannukset ja ilmastonmuutoksen vahvistamat vaikutukset satakertaiset hinnoitteluohjelmien tuottamiin tuloihin verrattuna.

Ilmarisen kaltaiselle sijoittajalle on merkittävää saada sovittua päästöjen hinnoittelusta ja päästökaupan säännöistä.

– On tärkeää, että päästöjen aiheuttajat maksavat päästöistä. Kun päästöt saadaan hinnoiteltua, markkinatoimijat sisällyttävät asian päätöksentekoonsa. Tämä kannustaa päästövähennyksiin, Ilmarisen vastuullisen sijoittamisen päällikkö Karoliina Lindroos kommentoi.

Tavoitteena hiilineutraalit sijoitukset 2035 loppuun mennessä

Ilmarinen on asettanut tavoitteeksi, että sen sijoitussalkku on hiilineutraali vuoden 2035 loppuun mennessä. Hiiliriskiä tarkastellaan kokonaisvaltaisesti. Tavoitteena on vaikuttaa konkreettisesti siihen, että sijoituskohteet tekisivät todellisia päästövähennyksiä eli päästöt kokonaisuudessaan pienenisivät. 

Yhtenä ensimmäisistä askeleista kohti hiilineutraalisuutta laajensimme vuona 2020 aiemman kivihiilitarkastelun koskemaan laajemmin fossiilisia polttoaineita. Korkean hiiliriskin yhtiöihin voidaan sijoittaa vain, mikäli yhtiöllä on uskottavat päästövähennystavoitteet ja se osoittaa vähentävänsä liiketoimintansa hiili-intensiteettiä.

– Hiilen hinnoittelumekanismit ovat lisääntyneet viime vuosien aikana. Kuitenkin tällä hetkellä hiilen hinnoittelu kattaa globaalisti vasta alle neljänneksen päästöistä. Odotamme hinnoittelujärjestelmiä koskevan trendin jatkavan kasvuaan ja tutkimme muuttuvan hinnoittelun mahdollisia vaikutuksia sijoituksiimme skenaariomallien avulla, Lindroos sanoo.

Call on Carbon -vetoomuksessa korostetaan, että toimia tarvitaan pikaisesti ja valtioiden tulisi toimia jo vuoden 2021 aikana. Tämä tukisi YK:n ilmastokokousta Glasgow’ssa marraskuussa ja auttaisi saamaan todellisia muutoksia.

Climate Leadership Coalition on eurooppalainen voittoa tavoittelematon ilmastoverkosto, johon kuuluu 81 jäsenorganisaatiota. Ilmarinen oli mukana myös vuonna 2019, kun CLC teki vetoomuksen EU:n johtajille hiilineutraaliuden tavoittelemiseksi.

Lisätietoja

Ajankohtaista

Uutinen 11.8.2022

Pohjoismaisen suurten sijoittajien vaikuttajayhteistyön kestävän vedenkäytön vaikuttamisprosessi eteni – vuosikertomus 2021 julkaistu

Pohjoismaisten eläkesijoittajien The Nordic Engagement Cooperation -vaikuttajayhteistyö (NEC) jatkoi vuonna 2021 työtään sijoituskohteiden kestävän vedenkäytön ja ruoantuotannon edistämiseksi. Uuden NEC 2.0 -yhteistyön tavoitteena on keskittyä erityisesti ihmisoikeusasioihin entistä syvällisemmän dialogin kautta.

Pohjoismaisen suurten sijoittajien vaikuttajayhteistyön kestävän vedenkäytön vaikuttamisprosessi eteni – vuosikertomus 2021 julkaistu

Uutinen 28.6.2022

Ilmarinen, YIT ja HGR ovat perustaneet yhteisyrityksen Keilaniemen alueen kiinteistökehityshankkeita varten

Ilmarinen, YIT Oyj ja HGR Property Partners ovat perustaneet yhteisyrityksen nimeltään Keilaniemen Kiinteistökehitys Strike Ky, joka tulee kehittämään Keilaniemen merkittäviä kiinteistökehityshankkeita. Perustetun yhteisyrityksen omistukseen on siirretty kaikki HGR:n ja YIT:n yhteisyrityksen Regeneron sekä osa Ilmarisen Keilaniemen alueella sijaitsevista kehityshankkeista.

Ilmarinen, YIT ja HGR ovat perustaneet yhteisyrityksen Keilaniemen alueen kiinteistökehityshankkeita varten
Lisää uutisia ja tiedotteita