Tiedote 15.12.2022

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän kasvu jatkui edelleen

Työntekijämäärä nousi marraskuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä puolitoista prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Toimialoista vahvimmin kehittyivät henkilöstövuokraus, viestintä- ja tietotekniikka sekä majoitus- ja ravitsemusala. Rakentaminen ja kaupan ala olivat laskussa. Alueellisesti tarkasteltuna työntekijämäärä nousi eniten Etelä-Suomessa, kun laskua tuli ainoastaan Itä-Suomessa.

Ilmarisen suhdanneindeksi kertoo ajantasaista tietoa Suomen talouden kehityksestä. Se kuvaa muutosta yhteensä yli 60 000 yrityksen ja noin 500 000 työntekijän joukossa.

Työntekijämäärä kasvoi marraskuussa +1,5 prosenttia (lokakuu +1,8 %) verrattuna vuoden takaiseen ajankohtaan. Työntekijämäärät ovat nousseet yli puolentoista vuoden ajan yhtäjaksoisesti. Hyvä kehitys näkyi marraskuussa eniten henkilöstövuokrauksessa (+7,8 %), viestinnässä ja tietotekniikassa (+5,5 %) sekä majoitus- ja ravitsemusalalla (+4,2 %).

– Majoitus- ja ravitsemusalalla ja siihen vahvasti kytkeytyvällä henkilöstövuokrauksen toimialalla tuloskunto on ollut syksyllä varsin hyvä. Toisaalta kustannusten nousu heikentää alan näkymiä. Myös ammattitaitoisen työvoiman puute hidastaa edelleen alan kehitystä, sanoo Ilmarisen tutkija Jouni Vatanen.

Ilmarisen seuraamista toimialoista laskussa olivat rakentaminen (-1,9 %) ja kauppa (-0,4 %).

– Rakentamisen osalta laskua on jatkunut jo muutaman kuukauden ajan. Kun kustannukset nousevat myös rakentamisen alalla, yritysten kannattavuus on koetuksella, Vatanen arvioi.

Taloudessa ja työllisyyskehityksessä riittää haasteita myös loppuvuonna ja ensi vuoden alussa.

– Tuotanto ja työllisyys ovat pysytelleet vielä kohtaisen hyvällä tasolla. Vahva työllisyys on tukenut myös kulutusta kovasta inflaatiosta huolimatta. Tilastokeskuksen mukaan paljon työllistävällä teollisuuden alalla uudet tilaukset ovat kasvaneet vuoden alusta lokakuuhun saakka yli 9,2 prosenttia vuoden takaisesta. Tuotannon määrä on kuitenkin kesäkuun huipun jälkeen laskenut. Sama laskusuunta näkyy myös Ilmarisen indeksin teollisuuden työntekijämäärässä, jonka kasvuvauhti on kesäkuusta asti hidastunut. Samanlaista kasvuvauhdin hidastumista on tapahtunut myös koko indeksin osalta viimeisen kuuden kuukauden ajan, Vatanen sanoo.

Itä-Suomessa työntekijämäärät laskussa

Marraskuussa alueellinen kehitys oli voimakkainta Etelä-Suomessa (+3,0 %). Työntekijämäärä oli laskusuunnassa ainoastaan Itä-Suomessa (-1,7 %).

– Itä-Suomessa näkyy varmasti venäläisten turistien katoaminen ja kaupan loppuminen idän suuntaan. Kun taas Pohjois-Suomessa matkailu on pandemian jälkeen ollut suhteellisen hyvässä vedossa ja odotukset talvisesongille ovat kohtuullisen korkealla, Jouni Vatanen arvioi.

Marraskuun työntekijämäärien kehitys alueittain:

Etelä-Suomi (+3,0 %): Seuratuista toimialoista kasvua oli majoitus- ja ravitsemusalalla (+8,6 %), henkilöstövuokrauksessa (+7,2 %), viestintä- ja tietotekniikassa (+6,7 %), teollisuudessa (+2,6 %), %), kuljetuksessa (+1,9 %), ja kaupan alalla (+0,2 %). Laskussa oli rakentaminen (-2,3 %).

Länsi-Suomi (+1,1 %): Kasvua oli henkilöstövuokrauksessa (+16,0 %), viestintä- ja tietotekniikassa (+3,9 %), teollisuudessa (+3,2 %) ja rakentamisessa (+0,2 %). Laskussa olivat majoitus- ja ravitsemusala (-3,8 %), kuljetus (-2,2 %) sekä kauppa (-1,2 %).

Itä-Suomi (-1,7 %): Kasvussa olivat majoitus- ja ravitsemusala (+2,3 %), viestintä- ja tietotekniikka (+0,7 %) ja teollisuus (+0,7 %). Laskussa olivat henkilöstövuokraus (-4,9 %), kauppa (-4,6 %), rakentaminen (-3,2 %) ja kuljetus (-2,9 %).

Pohjois-Suomi (+1,4 %): Seuratuista toimialoista kasvua oli teollisuudessa (+3,5 %), viestintä- ja tietotekniikassa (+2,2 %), majoitus- ja ravitsemusalalla (+2,1 %) ja kuljetuksessa (+0,7 %). Laskussa olivat henkilöstövuokraus (-9,7 %), rakentaminen (-2,9 %) ja kauppa (-0,2 %).

Suhdanneindeksiä on julkaistu vuodesta 2013 lähtien. Suhdanneindeksin seurantaryhmä koostuu yli 60 000:sta eri toimialoilla toimivasta Ilmarisen asiakasyrityksestä, jotka ilmoittavat palkkatietonsa tulorekisteriin. Suhdanneindeksi kuvaa yritysten työntekijämäärän muutosta edellisvuoteen verrattuna. Indeksissä on huomioitu koko tarkastelujakson ajan Ilmarisen asiakkaina olleet yritykset, joten tulevat tai lähtevät asiakasyritykset eivät vaikuta indeksin kehitykseen.

Tutustu tarkemmin

Lisätietoja

Jouni Vatanen, tutkija, p. 050 5712 309, jouni.vatanen@ilmarinen.fi
Sami Kelhä, viestintäpäällikkö, p. 050 587 8464, sami.kelha@ilmarinen.fi

Ajankohtaista

Uutinen 25.5.2023

Vielä harva yritys tunnistaa vastuullisuuden merkityksen liiketoiminnalle

Kyselytutkimuksen mukaan Uudellamaalla toimivista yrityksistä kolmannes on määritellyt liiketoimintansa kannalta merkittävimmät teemat vastuullisuudelle. – Ensimmäinen askel on juuri tunnistaa yritykselle vastuullisuuden kannalta olennaiset asiat. Siinä pk-yrittäjä voi yllättyä myönteisesti, mitä kaikkea yrityksessä jo tehdään vastuullisesti. Rohkaisen kaikkia kartoittamaan oman yrityksensä vastuullisuuden! Ilmarisen yritysvastuupäällikkö Eveliina Leino sanoo.

Vielä harva yritys tunnistaa vastuullisuuden merkityksen liiketoiminnalle

Tiedote 15.5.2023

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän kasvu lähes pysähtyi

Työntekijämäärä nousi huhtikuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä vain 0,3 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Toimialoista vahvimmin kehittyivät viestintä ja tietotekniikka, teollisuus sekä majoitus- ja ravitsemusala. Henkilöstövuokraus ja rakentaminen olivat laskussa. Alueellisesti tarkasteltuna työntekijämäärä nousi ainoastaan Etelä-Suomessa.

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän kasvu lähes pysähtyi
Lisää uutisia ja tiedotteita