Tiedote 22.9.2022

Ilmarinen varautuu mahdollisiin sähkökatkoihin

Euroopan-laajuinen energiapula pakottaa myös Suomessa säästämään sähköä. Vastuullisena rakennuttajana ja vuokranantajana Ilmarinen varautuu mahdollisiin sähkökatkoihin huolellisesti ja ajoissa.

Venäjän hyökkäysota Ukrainassa nostaa energian hintaa ja vaikeuttaa sen saatavuutta. Siksi tarvitaan keinoja säästää energiaa ja irtautua uusiutumattomista energialähteistä. Suomessa tätä tehdään muun muassa työ- ja elinkeinoministeriön johtamalla Astetta alemmas -kampanjalla (astettaalemmas.fi), jossa Ilmarinen on mukana.

Ilmarinen omistaa noin 130 kiinteistöä: asuintaloja, toimistorakennuksia ja varastoja. Kaikkien Ilmarisen kiinteistöjen sähköjärjestelmiä huolletaan ja koekäytetään määräysten mukaisesti tavoitteena vähentää riskiä ääritilanteissa.

Mistä sähköpulan uhassa on kysymys?

Kantaverkkoyhtiö Fingridillä on mahdollisen sähköpulan varalle kolmiportainen menettely, joka kuvaa tilanteen vakavuusastetta:

  1. sähköpula on mahdollinen
  2. sähköpulan riski on suuri
  3. sähköpula

Suomessa ei vielä koskaan olla oltu millään noista portaista, mutta tulevana talvena sähköpula on mahdollinen.

Fingrid kertoo, että sähköpulassa sähkön tuonti ja tuotanto eivät enää kata sähkön kulutusta. Jos näin käy, sähkön käyttöä pitää rajoittaa ja sähköt saatetaan jopa joutua katkaisemaan alueellisesti.

Fingrid kertoo myös, että kuluttajiin kohdistuvat sähkökatkot ovat sähköpulassa viimeisimpiä toimenpiteitä. Ennen mahdollisia sähkökatkoksia on tehty paljon muita toimia, kuten käynnistetty varavoimalaitoksia. Jokainen voi itse vaikuttaa tilanteeseen säästämällä sähköä.

Mitä Ilmarisen kiinteistöissä tehdään?

Ilmarisen kiinteistöissä on jo käynnissä Astetta alemmas -kampanjan toimenpiteet muun muassa sisälämpötilojen laskemisessa. Tavoite on vähentää energiakulutusta varsinkin kriittisten kulutuspiikkien aikoihin kiinteistöissä. Näin omalta osaltamme vähennämme sähkökatkojen syntymistä Suomessa.

Kerromme kiinteistön edustajalle (asiakkuuspäällikölle, kiinteistöpäällikölle tai isännöitsijälle), jos kiinteistössä tehdään jotain, mikä vaikuttaa sähkön käyttöön. He puolestaan kertovat asiasta asukkaille ja muille tiloja käyttäville.

Mitä vuokralainen voi tehdä?

Sähkökatkoihin tulee jokaisen myös varautua seuraamalla ja noudattamalla yleisiä ohjeita, esimerkiksi kantaverkkoyhtiö Fingridin (fingrid.fi) ja valtion kestävän kehityksen yhtiön Motivan (motiva.fi) ohjeita.

Varmista, että mahdollisen sähkökatkon jälkeen saat itse sähkölaitteesi ja -järjestelmäsi taas käyntiin tai saat apua niiden käynnistämiseen.

Lisätietoa saa kiinteistöjen asiakkuuspäälliköiltä, kiinteistöpäälliköiltä tai isännöitsijöiltä. Varmista, että sinulla on yhteystiedot jollekin heistä.

Lisätietoja

rakennuttajapäällikkö Niina Nurminen, 010 284 3867


Motivan ohjeet sähkön säästämiseen ja mahdollisiin sähkökatkoksiin (motiva.fi)

Fingrid: tietoa sähköpulasta (fingrid.fi)

Fingrid: kysymyksiä ja vastauksia sähköpulasta (fingrid.fi)

Ilmarisen toimet Astetta alemmas -kampanjassa

Ajankohtaista

Uutinen 25.5.2023

Vielä harva yritys tunnistaa vastuullisuuden merkityksen liiketoiminnalle

Kyselytutkimuksen mukaan Uudellamaalla toimivista yrityksistä kolmannes on määritellyt liiketoimintansa kannalta merkittävimmät teemat vastuullisuudelle. – Ensimmäinen askel on juuri tunnistaa yritykselle vastuullisuuden kannalta olennaiset asiat. Siinä pk-yrittäjä voi yllättyä myönteisesti, mitä kaikkea yrityksessä jo tehdään vastuullisesti. Rohkaisen kaikkia kartoittamaan oman yrityksensä vastuullisuuden! Ilmarisen yritysvastuupäällikkö Eveliina Leino sanoo.

Vielä harva yritys tunnistaa vastuullisuuden merkityksen liiketoiminnalle
Lisää uutisia ja tiedotteita