Eläkeuudistuksen 2017 sisältö selvisi - mistä lisätietoja?

26.9.2014
|
Tiedote

Eläkesopu syntyi ja neuvottelutulos julkistettiin virallisesti tänään iltapäivällä. Uudistukset tulevat voimaan vuonna 2017 ja uudet eläkeikärajat koskevat vuonna 1955 syntyneitä ja nuorempia. Uudistus ei koske jo eläkkeellä olevia.

Keskeisin muutos on, että eläkkeen alaikäraja nousee asteittain 65 vuoteen. Vuonna 2017 vanhuuseläkkeen ikärajaa nostetaan 3 kuukaudella jokaista syntymävuosiluokkaa kohti, kunnes vanhuuseläkeiän alaraja on 65 vuotta. Samalla nousee myös yläikäraja: se on viisi vuotta alaikärajaa korkeampi.

Muita muutoksia:

  • Nykyinen osa-aikaeläke poistuu ja tilalle tulee osittainen varhennettu vanhuuseläke. Vanhuuseläkettä voi ottaa maksuun joko 25 % tai 50 % kertyneestä eläkkeestä jo 61-vuotiaana.
  • Eläkettä karttuu tulevaisuudessa kaikenikäisille 1,5 prosenttia vuodessa. Karttumien muutoksille säädetään siirtymisaika, minkä aikana 53–62-vuotiaille kertyy 1,7 % eläkettä vuodessa. Siirtymisaika kestää vuoteen 2025 saakka, jonka jälkeen samaa karttumaa 1,5 % sovelletaan kaikenikäisille.
  • Ns. Superkarttuma eli korotettu eläkekarttuma  63-67-vuotiaille poistuu ja sen tilalle tulee lykkäyskorotus. Työskentelystä vanhuuseläkeiän saavuttamisen jälkeen palkitaan 0,4 prosentin suuruisella lykkäyskorotuksella jo karttuneeseen eläkkeeseen kuukausittain.
  • Uuden työuraeläkkeen avulla raskasta työtä tekevät voivat jäädä eläkkeelle jo ennen virallista eläkeikää 63-vuotiaina, jos heillä on takanaan vähintään 38 vuoden työura raskaissa töissä.

Eläkeuudistuksen vaikutuksista on lisätietoa elakeuudistus.fi -sivustolla.