SUUNNITELMALLISELLA TYÖKYKYJOHTAMISELLA NÄKYVÄÄ TULOSTA

30.3.2015
|
Artikkeli
image

Empowerilla työkyky on nostettu vahvasti johdon agendalle – aina strategiaan asti. Kolmen vuoden aikana systemaattisella työkykyjohtamisella on saatu aikaan mitattavia tuloksia.

Vuonna 2012 sähkö-ja televerkkoja rakentavalla sekä mm. tehtaita kunnossapitävällä Empowerilla päätettiin ryhtyä tositoimiin. Yrityksen henkilöstömittarit näyttivät huonoilta – niin inhimilliseltä kuin taloudelliselta kantilta katsottuna.

− Raskaassa teollisuusympäristössä työskentelevillä työntekijöillä oli paljon tuki- ja liikuntaelinsairauksia. Pitkät poissaolot olivat yleisiä, ja monilla oli uhkana ennenaikainen työkyvyttömyys. Myös työtapaturmia oli liikaa, kertoo henkilöstöjohtaja Kirsi-Marja Heliste. 

Yhdessä Ilmarisen ja työterveyshuollon kanssa perustettiin laaja työhyvinvointiprojekti, jolle asetettiin kovat tavoitteet. Parin tuhannen hengen porukassa haluttiin saada aikaan näkyviä tuloksia.

− Sitouduimme täysillä sairauspoissaolojen ja tapaturmien vähentämiseen. Ensimmäinen asia, jonka otimme Ilmarisen kanssa työn alle, oli työkykyriskin saaminen hallintaan.

Katso myös Kirsi-Marja Helisteen videohaastattelu:

Tukea ja työkaluja

Projekti lähti tilanteen kartoittamisesta yhdessä Ilmarisen kanssa. Tilannekuvan kirkastuessa päästiin suunnittelemaan konkreettisia keinoja.

− Keskitimme työterveyspalvelut yhdelle palveluntuottajalle. Terveyskartoituksen perusteella tunnistimme apua tarvitsevat henkilöt ja otimme heidät tiiviimpään yhteistyöhön kanssamme auttaaksemme heitä työkykynsä säilyttämisessä.

Samanaikaisesti yrityksen esimiestyön käytäntöjä yhtenäistettiin ja HR-organisaatio rakennettiin tukemaan esimiestyötä ja työkykyä. Yhteistyö Ilmarisen ja työterveyshuollon kanssa on ollut tiivistä.

− Varsinkin projektin alkuaikoina yhteydenpitoa oli useita kertoja viikossa. Olemme saaneet valtavasti asiantuntijatukea, työkaluja ja mittareita työmme tueksi. Ilmarisen asiantuntijat ovat ohjanneet meitä tekemään oikeita asioita oikealla tavalla.

Tulokset näkyvät viivan alla

Systemaattinen työskentely on tuottanut tulosta. Tänä päivänä Empower on työkykyasioissa toimialansa kärkeä.

− Tapaturmataajuusindeksimme putosi 28:sta kymmeneen. Sairauspoissaolot vähenivät kymmenellä prosentilla vuodessa. Vuonna 2013 meillä oli 4000 sairauspoissaolopäivää edellisvuotta vähemmän, iloitsee Heliste.

Työntekijöiltä tullut palaute on ollut yksinomaan positiivista.

− Esimiestyön laatu on parantunut huikeasti kaikilla mittareilla mitattuna. Myös henkilöstön työtyytyväisyys on noussut merkittävästi.

Tuloksilla on iso merkitys myös yrityksen taloudelliselle menetykselle.

− Työkyvyttömyyden ehkäisyyn ja ammatilliseen kuntoutukseen panostamalla säästimme arviolta puoli miljoonaa euroa vuodessa. Tapaturmien vähentyminen näkyi pienemmässä vakuutusmaksussa ja tietenkin poissaoloissa. Maksuluokkamme on laskenut seitsemästä viiteen, Heliste summaa.

Empowerilla koko ylin johto oli täysillä sitoutunut muutoksen läpiviemiseen. Helisteen mukaan tämä on ensiarvoiseen tärkeää.

− Muutos lähtee ylimmästä johdosta. Se mihin johto aidosti keskittyy, siinä tapahtuu muutos!

Viisi askelta kohti parempaa työkykyjohtamista
1. Yhteistyö: Tee tiivistä yhteistyötä kumppaneiden, kuten eläkeyhtiön ja työterveyshuollon kanssa.
2. Tavoitteet: Aseta tavoitteet haastaviksi ja tee täysillä töitä niiden eteen
3. Suunnitelmallisuus: Tee konkreettinen toimintasuunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi
4. Sitouttaminen: Kaikki lähtee johdon ja esimiesten sitoutumisesta.
5. Mittaaminen: Mittaa edistymistäsi säännöllisesti, mieluummin useamman kerran vuodessa.

Empower on palveluyritys, joka rakentaa ja huoltaa sähkö- ja televerkkoja, kunnossapitää tehtaita ja voimalaitoksia sekä toimittaa tietojärjestelmiä ja palveluratkaisuja energiasektorille. Yhtiö palvelee yli sadalla paikkakunnalla Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli 311 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 2700 henkilöä. www. empower.fi

Teksti: Vappu Aura