HENKILÖSTÖTEKO-KILPAILUN VOITTAJA VINCIT TOTEUTTI UNELMIA - JA LUOPUI ESIMIEHISTÄ

10.2.2015
|
Tiedote
image

Ohjelmistotalo Vincitin Utopia-hanke on voittanut Henkilöstöjohdon ryhmä - HENRY ry:n ja Ilmarisen Henkilöstöteko-kilpailun. Vincitin Utopia hankkeessa mm. luovuttiin esimiehistä ja autettiin henkilöstöä toteuttamaan omia unelmiaan.

Tamperelaisen Vincitin Utopia -hankkeen tavoitteena oli lisätä työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia omaan uraansa ja hyvinvointiinsa sekä kasvattaa samalla työn merkityksellisyyttä. Tätä yritettiin Vincitissä tavoitella ensin esimiestyön kehittämisen kautta, kunnes yrityksessä uskallettiin kyseenalaistaa koko organisaation rakenne. Projektiorganisaationa toimivassa yrityksessä päätettiin keskityttyä tarjoamaan henkilöstölle työkaluja tavoitteiden saavuttamiseen suoraan projektityön arjessa. 

Lopputuloksena on uusi malli, jossa hallinnollisista esimiehistä on luovuttu kokonaan ja henkilöstölle on annettu entistä enemmän vastuuta omasta työstään ja kehityksestään. Utopia hanke näkyy myös kasvaneena työtyytyväisyytenä ja henkilöstötuottavuutena – Vincitin liikevaihto kaksinkertaistui viime vuonna. 


Vincitin toimitusjohtaja Mikko Kuitunen ja henkilöstöjohtaja
Johanna Pystynen Henkilöstöteko-seminaarissa.

Virkistävän rohkeaa ajattelua

Henkilöstöteko-kilpailun tuomaristo piti Vincitin Utopia -hanketta innovatiivisena ja rohkea esimerkkinä uudenlaisesta ajattelusta ja sen esimerkillisestä toteutuksesta. Työelämän muuttuessa valtavaa vauhtia tarvitaan tämän kaltaisia rohkeita avauksia ja malleja, joissa uskalletaan ajatella ja toimia eri tavalla. 

Yrityksessä on keskusteltu jokaisen tiimin ja yksilön unelmista ja mietitty, miten unelmat saataisiin ketterästi toteutettua. Unelmat voivat liittyä esimerkiksi työn parempaan sujuvuuteen, omaan kehitykseen tai työn ja vapaa-ajan tasapainoon. Työn merkityksellisyys syntyy näiden unelmien toteutumisen kautta. Unelmia on myös tehty näkyviksi esimerkiksi yrityksen tulevaisuuteen kurkistavan valokuvaprojektin kautta.

Hankkeen kautta on rakentunut uudenlainen, juuri omalle organisaatiolle ja tämänhetkiseen tilanteeseen sopiva toimintakulttuuri. Nopeasti muuttuvalla toimialalla ja voimakkaassa kasvussa olevassa yrityksessä ei olekaan tarpeen yrittää keksiä ratkaisua loppuiäksi. 

Hanke on motivoinut henkilöstöä ottamaan lisää vastuuta ja lisännyt omistajuutta omasta työstä. Hanke osoittaa miten erinomaisia tuloksia avoimuudella ja luottamuksella voidaan saada aikaiseksi.

Katso voittajien sekä Ilmarisen Timo Ritakallion haastattelu:

Henkilöstöteko-kilpailun voittaja palkittiin Ilmarinen-palkinnolla

Finalistit esittäytyivät ja Henkilöstöteko 2014 palkittiin 10.2.20145 Henkilöstöteko-seminaarissa Helsingissä. 10 000 euron Ilmarinen-palkinnon jakoi Ilmarisen toimitusjohtaja Timo Ritakallio.

– Haluamme Ilmarinen-palkinnolla edistää parempaa työelämän laatua, jotta työelämästä saataisiin entistä vetovoimaisempaa ja energisoivampaa. Menestyvät yritykset ymmärtävät, että hyvinvoiva henkilöstö on yrityksen merkittävin kilpailukyvyn lähde, sanoi Timo Ritakallio tilaisuudessa.                        

Valinnan voittajasta teki kilpailun tuomaristo: Työterveyslaitoksen johtava ylilääkäri, teemajohtaja Kari-Pekka Martimo, BerggrenGroup:n toimitusjohtaja Hannu Syrjälä ja Suomen messujen toimitusjohtaja Anni Vepsäläinen.

Henkilöstöjohdon ryhmä - HENRY ry ja Ilmarinen palkitsivat nyt 15. kerran Henkilöstöteko-kilpailun voittajan. Kilpailulla halutaan kannustaa organisaatioita kehittämään työyhteisöä sekä luomaan parempaa työelämää.

Henkilöstöteko on hanke, jonka mitattavat vaikutukset organisaation toimintaan ovat jo nähtävissä, ja jolla on kokonaisvaltaista merkitystä organisaation henkilöstön työhyvinvointiin sekä liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseen. Lisäksi arvioinnissa huomioidaan teon tai hankkeen innovatiivisuus, esimerkillisyys, ajankohtaisuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus.

Henkilöstöteko-seminaarin esitykset:
Ossi Aura: Muutama sana strategisen hyvinvoinnin johtamisesta
Maija Lahdenniemi: Asiakaskokemus on yrityskulttuurin peili
Anne Luomala: Hyvinvointi muutoksessa vai muutos hyvinvoinnissa?
Osuuskauppa Hämeenmaa: HyviS-hanke
Valtion henkilöstöpalvelut: HR-koordinaattorien verkostojohtamismalli
Vincit: Utopia

Lisätietoja Henkilöstöteko 2014-kilpailun voittajahankkeesta:

Vincit / henkilöstöjohtaja Johanna Pystynen, p. 050 441 2126, johanna.pystynen@vincit.fi

Lisätietoja Henkilöstöteko-kilpailusta:
Henkilöstöjohdon ryhmä - HENRY ry / projektipäällikkö Mervi Martikainen, (09) 682 90 225, mervi.martikainen@henry.fi, www.henry.fi