ILMARINEN LISÄÄ YHTEISTYÖTÄ ILMASTORISKIEN SELVITTÄMISESSÄ

3.3.2015
|
Uutinen
image

Ilmarinen on liittynyt Climate Leadership Council -yhdistykseen, jonka tavoitteena on lisätä yritysten valmiutta vastata ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen riittävyyden haasteisiin.

Muita yhdistyksen jäsenyrityksiä ovat muun muassa Finnair, Nordea, VVO ja Vaisala.

Ilmarisen arvopaperisijoitusjohtaja Matti Rusasen mukaan CLC-yhteistyö tuo Ilmariselle uuden mahdollisuuden lisätä tiedonvaihtoa yritysten ja muiden sijoittajien kanssa ilmastokysymyksissä.

− Ilmarinen lähestyy ilmastonmuutosta hiiliriskien ja niiden hallinnan näkökulmasta ja haluamme olla mukana rakentamassa puhtaampaa sijoitusympäristöä, Rusanen sanoo.

Ilmarinen tekee parhaillaan selvitystä ilmastoriskeistä suorien listattujen osakeomistustensa osalta.

Lisätietoa CLC-verkostosta