ILMARINEN PIENENSI SALKKUNSA HIILIRISKIÄ

6.11.2015
|
Tiedote
image

Ilmarinen on luopunut kokonaan omistuksestaan kolmessa yhtiössä, jotka muodostivat sijoitussalkkuun merkittävän hiiliriskin. Näiden sijoitusten yhteisarvo oli vajaa 40 miljoonaa euroa. Yhtiöt eivät ole suomalaisia.

Ilmarisen osake- ja rahastosijoituksista vastaavan johtajan Matti Rusasen mukaan hiiliriskisimpiin yrityksiin kuuluvat eräät kaivosteollisuuden yhtiöt sekä yhtiöt, jotka käyttävät merkittävästi hiilestä valmistettua energiaa.

‒ Kartoitimme keväällä osakesijoitustemme hiilijalanjälkeä, ja tämän arvioinnin seurauksena syntyi päätös karsia salkusta kokonaan muutama yhtiö. Sijoitusten riskien arviointi on tärkeä osa eläkevarojen tuottavaa ja turvaavaa sijoittamista, ja hiili- ja muiden ilmastoriskien merkitys korostuu sijoituspäätöksissä lähivuosina, Rusanen arvioi.

Hiiliriskisten yhtiöiden kohdalla ongelmaksi voivat muodostua esimerkiksi rahoitusvaikeudet sekä hiilen käyttöön sisältyvä maineriski.

Rusanen muistuttaa, että vastuullinen sijoittaja pyrkii aina ensin vaikuttamaan omistamansa yhtiön toimintaan ennen omistuksesta luopumista.

‒ Aina se ei kuitenkaan ole realistinen vaihtoehto.

 

Lisätietoja:

Matti Rusanen, johtaja, osake- ja rahastosijoitukset, p. 050 366 7461

Lue myös:

Lehdistötiedote 17.6.2015: Ilmarinen pohtii hiiliriskin vähentämistä sijoituksissaan
Lehdistötiedote 24.6.2015: Ilmarinen allekirjoitti Montréal Pledgen – sijoitusten hiilijalanjälki raportoidaan vuosittain