NAISYRITTÄJÄT KAIPAAVAT TUKEA TYÖKYVYN HEIKENTYESSÄ

19.2.2015
|
Uutinen
image

Kuntoutus auttaa työntekijää säilyttämään työkykynsä ja pysymään työelämässä. Tuoreen selvityksen mukaan yrittäjänaiset ja varsinkin yksinyrittäjät hyödyntävät kuitenkin huonosti kuntoutusta.

Marita Ottela selvitti Satakunnan ammattikorkeakoululle tekemässään tuoreessa opinnäytetyössä, saavatko yrittäjänaiset riittävästi tukea työkyvyn heiketessä. Ottelan opinnäyte pohjautui Ilmarisen ja Suomen Yrittäjänaisten vuonna 2014 tekemään kyselytutkimukseen, jossa selvitettiin naisyrittäjien arkea ja jaksamista.

Ottelan opinnäytetyöstä selviää, että yrittäjänaiset hakevat kuntoutusta ja Kelan sairauspäivärahaa muita ryhmiä harvemmin. Yrittäjänaiset myös tekevät paljon työtä sairaana. Yrittäjänaisista hieman yli puolella oli työterveyshuoltosopimus tehty ja sopimuksista noin kolmasosa oli yksityisellä puolella.


 Marita Ottela

– Kun työntekijän terveys heikentyy ja mahdollinen työkyvyttömyys uhkaa, on työterveyshuollon rooli tärkeä. Mutta varsikin yksinyrittäjät ovat tehneet heikosti työterveyshuoltosopimuksia, Marita Ottela toteaa.  

Ottelan opinnäytetyöstä selviää, että työterveyshuollolta odotetaan säännöllisiä tarkastuksia sekä parempaa tiedottamista palveluista ja hinnoista.

Mikro- ja yksinyrittäjänaiset toivoivat myös pienyrittäjien työterveyshuollon kehittämistä sekä aktiivisempaa ohjaamista kuntoutukseen. Työeläkeyhtiöiltä toivottiin puolestaan päivitettyä tietoa eläketurvasta ja siitä miten tulee toimia työkyvyn heikentyessä.

Yksinyrittäjät eivät yleensäkään juuri hyödynnä kuntoutuspalveluita rahan- ja ajanpuutteen johdosta.

 – Yrittäjät, ja varsinkin yksinyrittäjät, miettivät jatkuvasti yrityksen taloutta ja omaa ajankäyttöään. Yrittäjän on usein todella vaikea lähteä mukaan kuntoutukseen, koska poissaolo yrityksen päivittäisestä toiminnasta vaatii erikoisjärjestelyjä.

Omakohtainen kokemus kuntoutuksesta

Marita Ottela on toiminut 34 vuotta fysioterapeuttina ja 27 vuotta itsenäisenä yrittäjänä.

– Minulla on myös omakohtainen kokemus työkyvyn heikentymisestä. Jouduin muutama vuosi sitten nivelsairauksien johdosta etsimään vaihtoehtoja ammattini jatkamiseen. Lääkärini ehdotti ensiksi eläkkeelle hakeutumista, ja kun se ei onnistunut, oli aika tutkia eri kuntoutusvaihtoehtoja, Ottela kertoo.

Marita Ottela haki ensiksi Kelan kautta Yrittäjänaisten TYK-kuntoutukseen.

– Tämän kuntoutusjakson aikana minulle selvisi, että nykymuodossaan työni ei enää onnistu vaan jotain muuta pitää keksiä.

Tämän jälkeen Ottela haki ja pääsi Ilmarisen tarjoamaan ammatilliseen kuntoutukseen. Marita Ottelan mukaan yrittäjälle ajatus uudelleen koulutuksesta vaatii usein pitkän henkisen kypsyttelyn. Ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuus pitäisi tuoda ajoissa hyvänä vaihtoehtona esiin ennen eläkeen hakemista.

– Minulle ratkaisevana apuna oli päästä juttelemaan ammattitaitoisen kuntoutusohjaan kanssa, joka ohjasi eteenpäin jatko-opintoihin – ja harkinnan jälkeen huomasin, että minulle ammattitaustastani johtuen sopi juuri nämä kuntoutusohjaan työt! Työkokeilun kautta pääsin vielä erikoissairaanhoidon puolelle tutustumaan kuntoutusohjaan työhön käytännössä, ja nyt tammikuussa valmistuin itse kuntoutuksen ohjaajaksi, Ottela sanoo.

Työtulo on yrittäjän sosiaaliturvan perusta

Ilmarisen työkyvyn arviointi- ja kuntoutusosaston osastopäällikkö Tuire Hakonen on huolestunut yrittäjien työtulon alhaisesta määrästä ja sen vaikutuksesta sosiaaliturvaan.

– Suurin huoleni liittyy yrittäjien oman työn vakuuttamiseen ja sen tärkeyden ymmärtämiseen. Yrittäjien vakuutettu työtulo on usein liian pieni suhteessa yrittäjän työpanoksen todelliseen arvoon.  Monet yrittäjät vakuuttavat itsensä lähes minimityötulolla, joka tänä vuonna on 7502 euroa.  Suomen keskityötulo on kuitenkin 22 000 euroa - eli ero on tuntuva, Tuire Hakonen sanoo.


       Tuire Hakonen

Eläkkeen perusteena oleva työtulo on myös muun sosiaaliturvan perusta. Liian pieni työtulo heijastuu yrittäjän sosiaaliturvaan. Työtulon perusteella määräytyvät mm. äitiys- ja sairauspäiväraha, kuntoutusraha ja työttömyysturva. 

 – Jos sairastut, saat minimityötulolla sairauspäivärahaa vain noin 446 euroa kuukaudessa eli noin 15 euroa per päivä! Mitä sillä oikeasti saat? Minimityötuloraja ei anna mahdollisuutta liittyä yrittäjän työttömyyskassaan eikä myöskään vakuutusta tapaturman varalta voi ottaa. Yrittäjän turva on näin ollen ohut, jos kolhuja elämänpolulla tulee.

Ilmarisen yrittäjäkuntoutujista noin puolet on tällä hetkellä työkokeilussa ja puolet uudelleenkoulutuksessa.

 – Me kannustamme jatkuvasti yrittäjiä pitämään vakuutettua työtulonsa oikealla tasolla. Yrittäjä voi saada työeläkekuntoutusta silloin, kun hänellä YEL- tai ansiotuloja viimeisen viiden vuoden ajalta vähintään 34 257 euroa. Kuntoutujan ikä ei ole myöskään kuntoutuksen este. Vuonna 2013 kuntoutujien keski-ikä oli 47 vuotta ja yli 55-vuotiaiden kuntoutujien määrä on ollut kasvussa, Tuire Hakonen muistuttaa.

Aihepiiri
Kuntoutus Yrittäjä