RITAKALLIO: MAAHANMUUTTAJAT VOIVAT OLLA TULEVAISUUDEN KASVUYRITTÄJIÄ

22.10.2015
|
Tiedote
image

Ilmarisen toimitusjohtaja Timo Ritakallio pitää maahanmuuttajien määrän kasvua erinomaisena mahdollisuutena Suomen taloudelle. Ikärakenteen muutoksen takia Suomi tarvitsee lisää työntekijöitä ja yrittäjiä. Ritakallio puhui Hämeenlinnan Paasikivi-seuran kokouksessa.

Ritakallion mukaan on erittäin tärkeää, että maahanmuuttajat työllistyvät ja integroituvat mahdollisimman nopeasti. Hän pitää yrittäjyyttä keskeisenä työllistymisen mahdollisuutena maahanmuuttajille.

‒ Uskon, että maahanmuuttajat voisivat tuoda suomalaiseen yrittäjäkenttään lisää tuoreutta ja uudenlaista innostusta sekä voimakasta menestymisen halua. Yrittäjyyden kautta syntyy myös uusia työpaikkoja, joita Suomi kipeästi tarvitsee, Ritakallio sanoo.

Ritakallio uskoo myös, että kasvava monikulttuurisuus voisi avata Suomelle lisää ovia liiketoiminnassa.

‒ Kaikenlainen, jopa mikrotason kansainvälistyminen, on eduksi pienelle kansantaloudellemme. 

”Yrityksillä tärkeä kotouttamisrooli”

Ritakallio näkee maahanmuuttajat tärkeänä voimavarana työmarkkinoilla, etenkin työvoimapulasta kärsivillä aloilla.

‒ On hyvä, että saamme lisää työntekijöitä ja veronmaksajia. Maahanmuuttajien joukossa on myös korkeasti koulutettuja henkilöitä, jotka tuovat tullessaan Suomeen monenlaista osaamista.

Yritykset ovat tärkeässä roolissa kotouttaessaan eri kulttuureista tulevia työntekijöitä.

‒ Uusi tilanne vaatii myös johtamiselta uudenlaista otetta. Monimuotoisuuden johtaminen tulee nyt todeksi monessa yrityksessä, Ritakallio ennakoi.

Ritakallio peräänkuuluttaa yrityksiltä ylipäätään avointa suhtautumista monikulttuurisuuteen.

‒ Tarvitaan muutosta asenteissa esimerkiksi rekrytointitilanteissa. Voi esimerkiksi miettiä, miten olennaista täydellinen suomen kielen taito on suhteessa tehtävään, hän sanoo.

Lisätietoja:

Timo Ritakallio, toimitusjohtaja, p. 0500 536 346