VINCIT YMMÄRTÄÄ UNELMIEN ARVON

11.5.2015
|
Artikkeli
image

Ohjelmistokehityksen asiantuntija Vincit tunnetaan työkulttuurin uudistajana. Yksi yhtiön tuoreista oivalluksista on luopuminen hallinnollisista esimiehistä.

Hallinnollisista esimiehistä luopuminen ei ollut Vincitin tavoite, kun yhtiössä lähdettiin miettimään tulevaisuuden toimintatapoja. Päämääränä oli huolehtia siitä, että Vincit säilyttää kasvaessaankin kykynsä nopeaan reagointiin ja päätöksentekoon. Yhdeksi ketteryyden osatekijäksi todettiin se, että jokaisen vincitläisen pitää pystyä tekemään itse työhönsä vaikuttavia päätöksiä.

 − Ajatuksena oli, että kukin ottaa ensisijaisen vastuun omasta työstään ja työhyvinvoinnistaan, ja Vincit yrityksenä luo hyvät puitteet sille, että työn tekemiseen on mahdollisimman helppo vaikuttaa, kertoo henkilöstöjohtaja Johanna Pystynen.

 − Tämän jälkeen totesimme, että itse asiassa hallinnolliselle esimiehelle ei meidän organisaatiossamme jäänyt kovin monta tehtävää jäljelle. Päätimme siis ottaa käyttöön tällaisen räväkän tulokulman, hallinnollisista esimiehistä luopumisen, jatkaa toimitusjohtaja Mikko Kuitunen.

Unelmat projekteissa

Pystynen ja Kuitunen kiirehtivät huomauttamaan, että Vincit ei kuitenkaan luopunut esimiestyön päämääristä, toteutus on vain järjestelty täysin uusiksi. Ohjelmistokehityksessä työ järjestäytyy projektien kautta, joten kun yritys haluaa vaikuttaa suoraan väkensä työtyytyväisyyteen ja motivaatioon, on syytä kääntää huomio projekteihin.

− Ihmisten unelmat lentävät tai kuolevat hankkeissa, Kuitunen toteaa.

− Niinpä kun projekti alkaa, tiimin jäsenet kirjaavat sen ajalle kohdistuvat toiveensa ja unelmansa ja jakavat ne toisilleen. Sen jälkeen he miettivät tiiminä, miten ne mahdollistetaan ja saadaan etenemään, Pystynen kertoo.

Toiveet ja unelmat voivat olla hyvin monenlaisia muun muassa ihmisten erilaisten elämäntilanteiden takia. Yksi voi toivoa mahdollisuuksia oppimiseen ja osaamisensa kehittämiseen jossain tietyssä tehtävässä, toisella saattaa olla diplomityö tekeillä tai pieni lapsi perheessä ja siksi tarvetta ajankäytön hallintaan. Kolmannella ei välttämättä ole projektin suhteen erityisiä toiveita, ja sekin on Pystysen mukaan hyvä tuoda esille.

− Tärkeintä on, että kaikki tiimissä tietävät toistensa toiveet. Ne täytyy tehdä näkyviksi ja kytkeä konkreettisesti arkeen, jotta ne voivat toteutua. Yritykset voivat nimittäin menettää aika paljon, jos tavoitteista ei puhuta, Pystynen sanoo.

Perinteinen tapa tavoitteista puhumiseen ovat kerran vuodessa käytävät kehityskeskustelut. Vincitin mallissa niistä on luovuttu, ja jokainen työntekijä voi käydä tarpeelliseksi kokemansa määrän keskusteluja sisäisten mentorien tai ulkopuolisten uravalmentajien kanssa.

– Vaikka tätä meidän malliamme ei pysty ihan suoraan kopioimaan muihin organisaatioihin, kaikille työpaikoille on kuitenkin yhteistä se, että jengi haluaa tehdä työnsä hyvin, haluaa olla aikaansaannoksistaan ylpeä ja saada siitä tunnustusta, toteavat Vincitin toimitusjohtaja Mikko Kuitunen ja henkilöstöjohtaja Johanna Pystynen.

Toiveista tekoihin

Vincit on kehittänyt koko joukon työkaluja, joilla työntekijöiden unelmat tulevat näkyviksi. Työntekijät esimerkiksi täyttävät työtä koskevat tulevaisuuden toiveensa sisäiseen cv:hen, ja myynti pitää silmällä näitä toiveita, kun suunnittelee omaa toimintaansa. Talon sisäinen tieto on avattu työntekijöille, joten kaikki näkevät, millaisia projekteja on tulossa ja myyty, ja voivat suoraan ilmoittaa kiinnostuksensa.

− Lisäksi voidaan tehdä niin, että myynnin ja ohjelmistokehityksen ihmiset käyvät lounaalla keskenään ja keskustelevat henkilökohtaisesti siitä, millaisia projekteja olisi mielekästä tehdä, Pystynen kertoo.

− Taustalla on alalle tyypillinen myynnin ja kehittäjien vastakkainasettelu, joka on haluttu purkaa, koska juuri näiden ryhmienhän pitää olla vuorovaikutuksessa toistensa kanssa, Kuitunen sanoo.

Vincitläisen mallin mukaan molemmat voittavat: myyjä saa hankkeeseensa motivoituneet tekijät ja kehittäjät pääsevät edistämään siinä omia unelmiaan. Asiakkaalle malli näkyy laatuna ja yritykselle itselleen menestymisenä.

− Vincit antaa asiakkailleen sadan prosentin tyytyväisyystakuun, joten meillä täytyy olla porukka, joka saa sen onnistumaan. Kun meillä on osaavia kavereita tekemässä töitä hyvällä motivaatiolla, meidän ei tarvitse olla huolissamme, vaikka kilpailija tarjoaisikin halvempaa yksikköhintaa tai suurempaa tekijäjoukkoa, Kuitunen toteaa.

Tulevaisuuden työkulttuuri

Vincitin malli on herättänyt laajaa kiinnostusta yrityksen ulkopuolella. Pystynen ja Kuitunen korostavat, että kokeileminen ja oppiminen ovat ainoa keino saada aikaan juuri omalle organisaatiolle sopiva toimintamalli. Vincitissä esimiestyön muutosta lähti ensin kokeilemaan yksi tiimi.

− Ihmiset kommentoivat meillä toinen toistensa ajatuksia aika suoraan, ja mallin kehittämisen kannalta parhaita hetkiä olivatkin usein ne, kun jokin asia tökki ja sitä piti muuttaa, Pystynen kertoo.

Valmiiksi työ ei tule oikeastaan koskaan. Ympäristö muuttuu, ihmisten unelmat ja elämäntilanteet muuttuvat, joten toimintamallin on seurattava mukana. Tulevaisuuden työkulttuurissa unelmilla ja niiden toteuttamisella on Pystysen ja Kuitusen mukaan vankka asemansa, eikä se tulevaisuus ole kaukana.

− Jos tämä meidän mallimme kuulostaa nyt hörhöltä, niin katsotaanpa uudelleen kymmenen vuoden kuluttua. Uskon, että ajatusmaailma päivittyy. Nuorempi sukupolvi näkee jo nyt työelämän hankkeiden ja projektien jatkumona, Kuitunen sanoo.

− Työn ja vapaa-ajan vastakkainasettelu romuttuu, ja ihmiset haluavat elämyksiä myös työltä. Se on hyvä suuntaus, kun ajattelee, kuinka ison osan ajastaan ihminen käyttää töissä: työn pitääkin tukea hyvinvointia, Pystynen jatkaa. 

Viisi syytä unelmoida töissä

– Unelmointi on tavoitteiden asettamista.

– Kun unelmistaan kertoo ääneen, työyhteisö voi tukea niiden toteuttamista.

– Mahdollisuus unelmien toteuttamiseen parantaa työntekijän motivaatiota, työhyvinvointia ja työn kokemista merkitykselliseksi.

– Unelmiaan toteuttava työntekijä on tuottava työntekijä.

– Unelmat voivat olla pieniä tai suuria, ja silti yhtä arvokkaita.

Vincit on voittanut myös erilaisia henkilöstö- ja työpaikkakilpailuja,  mm. Henkilöstöteko 2015 -palkinnon. Katso video Vincitin Utopia-hankkeesta, unelmien toteuttamisesta ja esimiehettömästä elämästä.